Біляніна О. Я. Алгебра: 8: підруч. для загальноосвіт. навч. зак. / О. Я. Біляніна, Н. Л. Кінащук, І. М. Черевко. - К.: Генеза, 2008. - 304 с.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2008

Біляніна О. Я. Алгебра: 8: підруч. для загальноосвіт. навч. зак. / О. Я. Біляніна, Н. Л. Кінащук, І. М. Черевко. - К.: Генеза, 2008. - 304 с.Біляніна О. Я. Алгебра: 8: підруч. для загальноосвіт. навч. зак. / О. Я. Біляніна, Н. Л. Кінащук, І. М. Черевко. - К.: Генеза, 2008. - 304 с.


Читати


Зміст

Дорогий друже!............3
Шановні колеги!............3
Історія розвитку математики в Україні............4
Повторення курсу алгебри за 7-й клас............5
 
Розділ І. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ
§ 1. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних............14
§ 2. Раціональний дріб. Основна властивість дробу............22
§ 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками............32
§ 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками............40
Готуймося до тематичного оцінювання «Раціональні вирази. Додавання та віднімання раціональних виразів»............47
§ 5. Множення та ділення дробів............55
§ 6. Тотожні перетворення раціональних виразів............62
§ 7. Раціональні рівняння............71
Готуймося до тематичного оцінюванню «Раціональні вирази. Тотожні перетворення раціональних виразів»............81
§ 8. Степінь з цілим показником і його властивості............88
§ 9. Стандартний вигляд числа............97
§ 10. Функція, її графік та властивості............102
Готуймося до тематичного оцінювання «Стандартний вигляд числа. Функція, її графік та властивості»............112
Алгебраїчна скринька............119
 
Розділ II. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА
§ 11. Функція у = х2 та її графік............122
§ 12. Графічний спосіб розв’язування рівнянь............128
§ 13. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х2 = а............136
§ 14, Раціональні, ірраціональні, дійсні числа. Числові множини............145
§ 15. Арифметичний квадратний корінь з добутку і дробу. Добуток і частка квадратних коренів............158
§ 16. Арифметичний квадратний корінь із степеня.............165
§ 17. Винесення множника з-під знака кореня. Внесення множника під знак кореня............170
§ 18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені............175
§ 19. Функція, її графік та властивості............181
Готуймося до тематичного оцінювання «Квадратні корені. Дійсні числа»............189
Алгебраїчна скринька............195
 
Розділ ІІІ. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ
§ 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування............198
§ 21. Формула коренів квадратного рівняння............205
§ 22. Теорема Вієта............212
Готуймося до тематичного оцінювання «Квадратні рівняння. Теорема Вієта»............219
§ 23, Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники............226
§ 24. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних............232
§ 25. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних............241
Готуймося до тематичного оцінювання «Задачі та рівняння, які зводяться до квадратних»............249
Алгебраїчна скринька............256
 
Додаткові матеріали
Вправи для узагальнення вивченого в курсі алгебри 8-го класу
Вправи до розділу І............257
Вправи до розділу II............261
Вправи до розділу III............266
Задачі підвищеної складності............270
Довідничок з алгебри за 7-й клас............276
Вправи для повторення курсу алгебри за 7-й клас............285
Предметний покажчик............291
ВІДПОВІДІ............293

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович