Кравчук Василь, Підручна Марія, Янченко Галина. Алгебра: Підручник для 9 класу. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 256 с.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Кравчук Василь, Підручна Марія, Янченко Галина. Алгебра: Підручник для 9 класу. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 256 с.Кравчук Василь, Підручна Марія, Янченко Галина. Алгебра: Підручник для 9 класу. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 256 с.


Читати


Зміст

§ 1. НЕРІВНОСТІ
1. Числові нерівності ............................................ 6
2. Властивості числових нерівностей ....................11
3. Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значень
виразів. ...................................................................................................... 16
4. Нерівності з однією змінною. Числові проміжки ................................. 22
5. Розв’язування нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності .. 28
6. Лінійні нерівності з однією змінною ...................................................... 34
7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною ................................. 38
Запитання і вправи для повторення § 1 ...................................................... 49
 
§ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ
8. Функція. Область визначення, область значень, графік функції ........ 56
9. Властивості функцій ................................................................................ 64
10. Перетворення графіків функцій ............................................................ 72
11. Функція у = ах2 ....................................................................................... 80
12. Квадратична функція ............................................................................. 83
13. Нерівності другого степеня з однією змінною .................................... 93
14. Розв’язування нерівностей методом інтервалів ................................ 101
15. Системи рівнянь із двома змінними ................................................... 106
16. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь .......................... 115
Запитання і вправи для повторення § 2 .................................................... 120
 
§ 3. ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
17. Математичне моделювання ................................................................. 128
18. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків ...................... 133
19. Випадкові події. Імовірність випадкової події .................................. 140
20. Статистичні дані ................................................................................... 147
Запитання і вправи для повторення § 3 .................................................... 157
 
§ 4. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ
21. Числові послідовності. Способи задання послідовностей ............... 164
22. Арифметична прогресія та її властивості .......................................... 170
23. Формула n-го члена арифметичної прогресії .................................... 175
24. Формула суми перших n членів арифметичної прогресії ................ 179
25. Геометрична прогресія та її властивості ............................................ 184
26. Формула n-го члена геометричної прогресії ..................................... 189
27. Формула суми перших n членів геометричної прогресії ................. 193
28. Сума нескінченної геометричної прогресії, у якій |q| < 1 ................ 196
29. Розв’язування задач, пов’язаних з арифметичною та геометричною прогресіями ......... 200
Запитання і вправи для повторення § 4 ................................................... 206
 
Задачі за курс алгебри 9 класу ........................................................................ 212
Задачі підвищеної складності ......................................................................... 220
Вітчизняні математики .................................................................................... 228
Відомості з курсу алгебри основної школи .................................................. 230
Відповіді та вказівки ....................................................................................... 242
Предметний покажчик .................................................................................... 254

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович