Мальований Ю. І. Алгебра. Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. / Ю. І. Мальований, Г. М. Литвиненко, Г. М. Возняк. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009. - 286 с.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Мальований Ю. І. Алгебра. Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. / Ю. І. Мальований, Г. М. Литвиненко, Г. М. Возняк. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009. - 286 с.Мальований Ю. І. Алгебра. Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. / Ю. І. Мальований, Г. М. Литвиненко, Г. М. Возняк. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009. - 286 с.


Читати


Зміст

Слово до учнів..................3
Розділ І. Нерівності
§ 1. Числові нерівності
1.1.Поняття числової нерівності..................7
1.2.Властивості числових нерівностей..................12
1.3.Почленне додавання і множення числових нерівностей..................16
1.4.Застосування нерівностей для оцінювання значення виразу..................20
§ 2. Нерівності зі змінними
2.1.Лінійна нерівність з однією змінною..................25
2.2.Система лінійних нерівностей з однією змінною..................34
2.3.Нерівності, що містять модуль..................43
2.4.Доведення нерівностей..................47
Додаткові задачі та вправи до розділу І..................52
Завдання для самоперевірки..................58
 
Розділ ІІ. Квадратична функція
§ 3. Квадратична функція та її графік
3.1.Поняття квадратичної функції..................65
3.2.Графік функції у = х2 + n..................67
3.3.Графік функції у = (х + n)2..................70
3.4.Графік функції у = (х + m)2 + n..................74
3.5.Графік функції у = aх2..................78
3.6.Графік функції у = a(х + m)2 + n..................82
3.7.Графік функції у = aх2 + bх + с..................86
§ 4. Дослідження квадратичної функції і перетворення графіків функцій
4.1.Властивості квадратичної функції..................92
4.2.Перетворення графіків функцій..................101
Додаткові задачі та вправи до розділу II..................107
Завдання для самоперевірки..................112
 
Розділ III. Квадратні нерівності та системи рівнянь другого степеня
§ 5. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною
5.1.Графічний спосіб..................119
5.2.Аналітичні способи..................124
5.3.Метод інтервалів..................128
§ 6. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними
6.1.Степінь рівняння з двома змінними..................132
6.2.Розв’язування системи рівнянь другого степеня з двома змінними..................134
6.3.Розв’язування задач..................140
Додаткові задачі та вправи до розділу III..................146
Завдання для самоперевірки..................152
 
Розділ IV. Елементи прикладної математики
§ 7. Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки
7.1.Поняття математичного моделювання..................157
7.2.Задачі на відсоткові розрахунки..................161
§ 8. Елементи теорії імовірностей
8.1.Поняття про теорію імовірностей..................169
8.2.Основні поняття теорії імовірностей..................172
8.3.Імовірність події..................177
§ 9. Елементи математичної статистики
9.1.Початкові відомості про математичну статистику..................182
9.2.Графічне зображення статистичних даних..................187
9.3.Середні значення..................189
Додаткові задачі та вправи до розділу IV..................196
Завдання для самоперевірки..................199
 
Розділ V. Числові послідовності
§10. Арифметична прогресія
10.1.Поняття числової послідовності..................205
10.2.Арифметична прогресія і формула її загального члена..................214
10.3.Сума n перших членів арифметичної прогресії..................220
§11. Геометрична прогресія
11.1.Означення і властивості геометричної прогресії..................225
11.2.Сума n перших членів геометричної прогресії..................232
11.3.Сума нескінченної геометричної прогресії, якщо |q| < 1..................235
Додаткові задачі та вправи до розділу V..................239
Завдання для самоперевірки..................245
 
Розділ VI. Повторення курсу алгебри
1. Числа і дії над ними..................251
2. Тотожні перетворення..................252
3. Рівняння і системи рівнянь..................254
4. Нерівності..................255
5. Функції..................257
6. Послідовності..................261
7. Задачі..................262
8. Задачі підвищеної складності..................264
Відповіді та вказівки..................267
Формули..................272
Термінологічний словник..................275
Предметний покажчик..................280

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович