Бурда М. І. Геометрія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - К.: "Зодіак-ЕКО", 2009. - 242 с.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Бурда М. І. Геометрія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - К.: "Зодіак-ЕКО", 2009. - 242 с.Бурда М. І. Геометрія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - К.: "Зодіак-ЕКО", 2009. - 242 с.


Читати


Зміст

Дорогі учні! .......................... 4
 
Розділ 1. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ
§ 1. Синус, косинус і тангенс кутів від 0° до 180° ....................... 8
§ 2. Основні тотожності для sin α , cos α , tg α........................ 13
§ 3. Теорема синусів ................................................................. 18
§ 4. Теорема косинусів ............................................................. 24
§ 5. Розв'язування трикутників ................................................ 30
§ 6. Формули площі трикутника ............................................... 39
 
Розділ 2. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ
§ 7. Правильні многокутники ................................................... 50
§ 8. Формули для радіусів описаних і вписаних кіл правильних многокутників ........................................... 57
§ 9. Побудова правильних многокутників ................................ 63
§ 10. Довжина кола. Довжина дуги кола ................................... 67
§ 11. Площа круга та його частин .............................................. 74
 
Розділ 3. ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ
§ 12. Декартові координати на площині .................................... 84
§ 13. Координати середини відрізка .......................................... 90
§ 14. Поняття рівняння фігури. Рівняння кола ........................... 95
§ 15. Рівняння прямої ............................................................... 100
§ 16. Метод координат ............................................................. 105
 
Розділ 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
§ 17. Переміщення ................................................................... 114
§ 18. Симетрія відносно точки і прямої .................................... 118
§ 19. Поворот ........................................................................... 126
§ 20. Паралельне перенесення................................................. 131
§ 21. Перетворення подібності. Гомотетія ............................... 136
 
Розділ 5. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ
§ 22. Поняття вектора .............................................................. 148
§ 23. Дії над векторами ............................................................ 154
§ 24. Координати вектора ........................................................ 163
§ 25. Скалярний добуток векторів ........................................... 168
§ 26. Векторний метод ............................................................. 174
 
Розділ 6. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ЗІ СТЕРЕОМЕТРІЇ
§ 27. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі .......... 184
§ 28. Многогранники ................................................................ 191
§ 29. Тіла обертання................................................................. 199
 
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ....................................................................... 208
ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ ........................................................................... 219
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ....................................................................... 238
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович