Геометрія: 11 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень, профіл. рівень / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров. - К. : Генеза, 2011. - 336 с.: іл. - Бібліогр.: с. 310.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Геометрія: 11 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень, профіл. рівень / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров. - К. : Генеза, 2011. - 336 с.: іл. - Бібліогр.: с. 310.Геометрія: 11 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень, профіл. рівень / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров. - К. : Генеза, 2011. - 336 с.: іл. - Бібліогр.: с. 310.

Цей підручник призначений для завершення вивчення геометрії в середній школі. Він відповідає академічному та профільному рівням. Підручник містить розділи: «Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі», «Многогранні кути. Многогранники», «Тіла обертання», «Об'єми і площі поверхонь геометричних тіл» та «Додатки».


Читати


Зміст

Передмова.....................3
 
Розділ 1. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі.....................5
§1. Прямокутна система координат.....................6
§2. Поділ відрізка в заданому відношенні.....................12
§3. Рівняння сфери, площини та прямої.....................18
§4. Застосування координат.....................25
§5. Вектори у просторі.....................31
§6. Дії над векторами.....................38
§7. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами.....................45
§8. Застосування векторів.....................53
§9. Геометричні перетворення у просторі. Рухи.....................61
§10. Симетрія відносно площини.....................67
§11. Поворот і симетрія відносно прямої.....................73
§12. Паралельне перенесення.....................78
§13. Композиції рухів і рівність фігур.....................84
§14. Гомотетія та перетворення подібності.....................90
Задачі за готовими малюнками.....................98
Тестові завдання.....................100
Типові задачі для контрольної роботи.....................101
Головне в розділі 1.....................102
 
Розділ 2. Многогранні кути. Многогранники.....................104
§15. Двогранні кути.....................105
§16. Тригранні кути.....................112
§17. Многогранні кути.....................119
§18. Геометричні тіла.....................124
§19. Многогранники.....................129
§20. Призми.....................136
§21. Паралелепіпеди.....................144
§22. Піраміди і зрізані піраміди.....................152
§23. Правильні многогранники.....................164
Задачі за готовими малюнками.....................171
Тестові завдання.....................173
Типові задачі для контрольної роботи.....................174
Головне в розділі 2.....................175
 
Розділ 3. Тіла обертання.....................178
§24. Тіла і поверхні обертання.....................179
§25. Циліндр.....................184
§26. Конус і зрізаний конус.....................191
§27. Куля та сфера.....................200
§28. Комбінації тіл.....................208
Задачі за готовими малюнками.....................216
Тестові завдання.....................218
Типові задачі для контрольної роботи.....................219
Головне в розділі 3.....................220
 
Розділ 4. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл.....................222
§29. Поняття об’єму.....................223
§30. Об’єм прямої призми і циліндра.....................229
§31. Обчислення об’ємів тіл за допомогою інтеграла.....................236
§32. Об’єм піраміди і зрізаної піраміди.....................242
§33. Об’єм конуса і зрізаного конуса.....................249
§34. Об’єм кулі та її частин.....................255
§35. Теорема Гульдіна.....................261
§36. Площі поверхонь.....................266
Задачі за готовими малюнками.....................274
Тестові завдання.....................276
Типові задачі для контрольної роботи.....................277
Головне в розділі 4.....................278
Задачі для повторення.....................279
Запитання та завдання для повторення.....................284
 
Додатки. Елементи геометрії тетраедра.....................286
§37. Тетраедр і куля.....................287
§38. Рівногранні тетраедри.....................293
Історичний нарис.....................302
Теми для наукових досліджень.....................309
Додаткова література.....................310
Довідковий матеріал.....................311
Предметний покажчик.....................319
Відповіді.....................322

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович