Звиняцьковський В. Я. Світова література: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / В. Я. Звиняцьковський, Т. Г. Свербілова, О. Є. Чебанова. — К.: Освіта, 2010.— 207 с.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010
Звиняцьковський В. Я. Світова література: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / В. Я. Звиняцьковський, Т. Г. Свербілова, О. Є. Чебанова. — К.: Освіта, 2010.— 207 с.Звиняцьковський В. Я. Світова література: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / В. Я. Звиняцьковський, Т. Г. Свербілова, О. Є. Чебанова. — К.: Освіта, 2010.— 207 с.
 
Зміст
Шановні друзі!.................................................................................................... З
ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ
Соціально-психологічна проза X IX століття ............................................5
Із французької літератури
Стендаль ................................................................................................................. 13
Символи епохи ..........................................................................................42
Оноре де Бальзак ................................................................................................. 44
З російської літератури
Федір Д остоєвський............................................................................................ 63
Символи епохи ..........................................................................................80
Лев Толстой ...........................................................................................................82
ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ X IX СТОЛІТТЯ
Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії
середини X IX століття ...................................................................................119
З літератури США
Болт Бітмен .........................................................................................................124
Із французької літератури
Ш арльБодлер .............................................................................. 133
Ідейно-естетичні засади і худож ні напрями літератури другої
половини XIX століття ...................................................................................142
Із французької літератури
Поль Верлен .........................................................................................................156
Символи епохи .......................................................................................... 162
Артюр Рембо ...................................................................................................... 164
РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ
Ранній модернізм .............................................................................................173
З англійської літератури. Оскар Уайльд ...................................................................................................... 175
 
Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу................................. 200
Короткий літературознавчий словник ..................................................... 204

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -