Приклади розв’язування задач з хімії

Предмет: 
Навчальний рівень: 

Юрків Діана


І Розділ
Розв'язування задач за хімічними формулами і на виведення формули сполуки

 

1. Обчислення кількості речовини

Формули для знаходження кількості речовини

ϑ =m/M, де ϑ - кількість речовини
          m - маса речивини
          Мr - молекулярна маса речовини

ϑ= V/Vm , де ϑ - кількість речовини
            V - об'єм газу ( в л.)
            Vm - молярний об'єм газу( за н.у.)

ϑ = N/Na ,  де ϑ - кількість речовини
              N - число атомів або молекул у речовині
              Na - стала Авогадо ( 6,02*1023 моль-1)

Задача 1:  Яке число молекул міститься в аміаку кількістю 0,5 моль

Дано:  ϑ (NH3) = 0,5 моль

Знайти:  N(NH3)  - ?

Розв’язання:

1. Записуємо формулу для обчислення кількості речовини

ϑ (NH3) = N(NH3) /  Na

2. Записуємо формулу для обчислення числа молекул у речовині

N(NH3) = ϑ (NH3) * Na

3. Підставляємо значення і обчислюємо

N(NH3) = 0,5 моль * 6,02*1023 моль -1 = 3,01 * 1023 молекул.

4. Записуємо відповідь

Відповідь: В аміаку кількістю речовини 0,5 моль міститься 3,01 * 1023 молекул.

 

Задача 2: Яка кількість речовини міститься в воді масою 144 г?

Дано:  m(Н2О) = 144 г

Знайти:  ϑ(Н2О)  - ?

Розв’язання

1. Записуємо формулу для обчислення кількості речовини

ϑ (H2О) = m(H2О) / Мr (Н2О)

2. Обчислюємо молекулярну  масу води

Мr (Н2О) = 2*Ar(H) + Ar(O) = 2*1+16=18

3. Підставляємо значення і обчислюємо

ϑ (H2О) = 144/18 = 8 моль

4. Записуємо відповідь

Відповідь: Кількість речовини в  воді становить 8 моль

 

Задача 3: Який об’єм водню (н.у.) витратиться на відновлення 0,4 моль хром(ІІІ) оксиду?

 

Дано:  ϑ(Cr2О3)  = 0,4 моль

             Vm = 22,4 моль/л

Знайти:  V(Н2) - ?

Розв’язання:

1. Записуємо рівняння реакції

Cr2O3 + 3H2 = 2Cr + 3H2O

2. Записуємо формулу для обчислення кількості речовини

ϑ (H2) = V(H2)/Vm

3. З рівняння реакції можемо записати

ϑ (H2) = 3ϑ (Cr2O3) = 3*0,4 моль = 1,2 моль

4. Для знаходження об’єму водню скористаємося формулою

ϑ (H2) = V(H2) / Vm

5. Виводимо формулу для визначення об’єму водню

V(H2) = ϑ (H2) * Vm

6. Обчислюємо

V(H2) = 1,2 моль * 22,4 моль\л = 26,88 л.

Відповідь:Об’єм водню який був витрачений на відновлення хром(ІІІ) оксиду складає 26,88 л.

2. Визначення формули речовини з масової частки речовини

Задача 4: Визначити формулу оксиду, якщо масова частка Нітрогену дорівнює 25.93%, а масова частка Оксигену дорівнює 74.07%, а маса сполуки 108 г

Дано:  m(спол.) = 108 г
             w(N) = 25.93%
             w(O) = 74.07%

Знайти:  формула- ?

Розв’язання

1. Записуємо формулу для знаходження масової частки елемента: 

w(Е)= m(E) / m(спол) * 100%

2. З формули для знаходження масової частки елемента виводимо, що
m(E) = w(Е)* m(спол) / 100 %

3. Згідно формули обчислюємо масову частку Нітрогену та Оксигену в сполуці

m(N) = 25,93%*108 г / 100% = 28 г

m(O) = 74.07%*108 г / 100% = 80 г

4. Записуємо формулу для знаходження кількості речовини

ϑ =m/M

5. Обчислюємо кількість речовини Нітрогену і Оксигену

М(N) = Ar(N) = 14 г/моль
M(O) = Ar(О) = 16 г/моль


ϑ (N) = 28 г/14 г/моль = 2 моль
ϑ (О) = 80 г / 16 г/моль = 5 моль

6. Складаємо співвідношення кількості речовини Нітрогену і Оксигену, з якого виводимо індекси в оксиді

ϑ (N) : ϑ (О) = 2:5

Отже формула сполуки

N2О5

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович