Твір на тему: "Holidays in Ukraine" / Свята в Україні / Праздники в Украине

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
Holidays in Ukraine
Almost every country has holidays honouring important events in its history.
Some holidays come on the same date, some are movable.
New Year's Day is very popular all over the world. It is my favourite holiday.
We celebrate the first day of Christmas on the 7th of January. On the 6th of January people cook much food because the day after we must not work. On this day we have a sacred supper or Kolyada. It begins when the first star lights up. As the legend says, this star announced the birth of the God's Son. We celebrate Christmas for three days. In the evening a group of boys comes. They sing songs. By these songs they congratulate on holiday.
Another religious holiday is Easter. It is movable. In Ukraine we have special attributes of Easter: Easter eggs, we call them "krashanka" and Easter cakes "paska". It is a very nice spring holiday.
Victory Day is on the 9th of May. It is a sacred holiday for every Ukrainian citizen. We are thankful to our grandfathers for the victory.
Свята в Україні
Майже кожна країна має свята, що вшановують важливі події в її історії.
Деякі свята випадають на ту ж дату, деякі перехідні.
Новий Рік дуже популярний по всьому світу. Це моє улюблене свято.
Ми святкуємо перший день Різдва 7 січня. 6 січня люди готують багато їжі, тому що наступного дня ми не повинні працювати. На цей день ми маємо святу вечерю або Коляду. Вона починається з першою зіркою, оскільки легенда говорить, що ця зірка означає народження Сина Господнього. Ми святкуємо Різдво протягом трьох днів. Увечері приходить група хлопчиків. Вони співають пісні. Цими піснями вони поздоровляють зі святом.
Інше релігійне свято – Великдень. Воно перехідне. В Україні ми маємо спеціальні атрибути Великодня: великодні яйця, ми називаємо їх "крашанки" і великодні кекси "паски". Великдень – дуже хороше весняне свято.
День Перемоги – 9 травня. Це – священне свято для кожного українського громадянина. Ми вдячні нашим дідам за перемогу.
Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English.- Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович