Твір на тему: "Luhans’k" / Луганськ

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
Luhans’k
Luhans'k is a city and regional centre on the Olkhovka and Luhan rivers. There is a railway and highway junction. Its population is 504,000 inhabitants. In 1795 on the site of present-day Luhans'k there was a cannon foundry which supplied the demands of the Black Sea.
In 1882 Selyshche, Kamyany Brid and neighbouring settlements, joined to create the city of Luhans'k.
Its name changed several times: 1935-58 it was Voroshylovhrad; in 1958-70 Luhans'k; in 1970-90 – Voroshylovhrad; in 1990 it reverted to its former histories name.
 
Луганськ
Луганськ – велике місто і регіональний центр на ріках Ольховці і Лугань. У місті розташовуються залізничний і автотранспортний вузли. Населення міста складає 504 000 жителів. У 1795 р. на місці нинішнього Луганська знаходився цех з виплавки гармат, який забезпечував Чорноморський флот.
У 1882 р. селище Кам'яний Брід і сусідні поселення об'єдналися і утворили місто Луганськ.
Назва міста мінялося кілька разів: у 1935-58 рр. це був Ворошиловград; у 1958-70 рр. – Луганськ; у 1970-90 рр. – Ворошиловград; у 1990 р. він знову знайшов своє історичне ім'я.
Historic Cities and Villages in Luhans’k Region
Mykhaylivka
Village, Pereval district, 12 km from the Komunarsk railway station. In 1878 teacher Chrystyna D. Alchevska built a school here at her own expense. In the years 1889-94 the noted Ukrainian writer and lexicologist Borys Hrinchenko taught there.
We can see here the Church of Arkhanhel Mykhayil (St. Michael The Archangel), 1787. Renovated in 1824 and 1932. Paintings from the 19-20th centuries, have been preserved.
Історичні міста і села Луганської області
Михайлівка
Село, Перевальський район, 12 км від залізничної станції Комунарськ. У 1878 р. вчителька Христина Д. Алчевська побудувала тут школу за свої власні кошти. У 1889-94 рр. відомий український письменник і лексиколог Борис Грінченко викладав у цій школі.
Тут є церква архангела Михаїла 1787 р. Вона реконструйована в 1824 і 1932 pp. У ній зберігся розпис XIX- XX ст.
Osynove
Village, Novopskovsk district. Uspenska (Dormition) Church, 1802.
The architecture reflects the transitional period from the Baroque to the Classical style. Paintings from the 19th century, have been preserved.
Осинове
Село, Новопсковський район. Успенська церква, 1802 р.
Архітектура відбиває перехідний період від бароко до класичного стилю. Збереглися картини XIX ст.
Stary Aydar
Village, Stanychno-Luhans'ky district. Mykhaylivs'ka (St. Michael's) Church, 1787. Built in the Classical style with Baroque features.
Старий Айдар
Село, Станично-Луганський район. Михайлівська церква, 1787 р. Побудована в класичному стилі з елементами бароко.
Reserves
Stanychno-Luhansky Reserve.
494 ha. On the left bank of the Siversky Donets river, 25 km from Luhansk.
Striltsivs'ky Steppe, 1931.
25 ha, 12 km from the village of Milove and the Chertkove railway station. The central part of the steppe is flatland, with valleys and ravines on the outskirts. Approximately 235 varieties of steppe plants and 175 varieties of meadow and forest plants grow here.
Заповідники
Станично-Луганський заповідник.
494 га. На лівому узбережжі Сіверського Дінця, 25 км від Луганська.
Стрельцовський Степ, 1931.
25 га, 12 км від села Мілове і залізничної станції Чертково. Центральна частина степу – рівнина з низинами по краях. Приблизно 235 видів степових і 175 лугових і лісових рослин ростуть на цій території.
Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович