Твір на тему: "Poltava" / Полтава

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
Poltava
Poltava is the administrative center of Poltava region. The area of the region – 28,800 sq. km. The population of the Poltava region – 1,771,000. The Population of the city – 350,000.
Poltava, the city of ancient origins (its first mention dates back to the 12th century, and the exact date of foundation is unknown), has always been a major centre of traditional Ukrainian culture.
Though the city is a largely rebuilt one, the standard city tour includes quite a few interesting sites of 17-19th century architecture: the wooden Saviour Church (1705-06); the Holy Cross Cathedral (1689-1709), the only preserved sample of Ukrainian baroque architecture, and the belfry (1786); the belfry of the Assumption Cathedral (1774-1801).
There are some very interesting museums in Poltava. The Local History Museum is located in the most peculiar building, a blend of European secession with local Ukrainian traditions; the Museum of I. P. Kotlyarevsky, famous Ukrainian writer, is located in his former private house, presenting urban interiors typical for the first half of the 19th century; the Museum of Panas Mymiy, famous Ukrainian writer; the Museum of the Battle of Poltava (1709).
People of Poltava maintain the cultural environment of the "heart of Ukrainian culture" – the city of Poltava.
 
Полтава
Полтава – адміністративний центр Полтавської області. Площа області – 28 800 кв. км. Населення Полтавської області складає 1 771 000 чоловік. Населення міста – 350 000 чоловік.
Полтава, місто із стародавніми коренями (перша згадка про нього відноситься до XII ст., а точна дата заснування невідома), завжди була основним центром традиційної української культури.
Хоча місто здебільшого відбудоване заново, екскурсія по місту звичайно включає кілька архітектурних пам'яток ХVІІ-ХІХ ст.: дерев'яна церква Спасителя (1705-06); собор Святого Хреста (1689-1709), єдиний уцілілий зразок українського бароко в архітектурі, і дзвіницю (1786); дзвіниця Успенського собору (1774-1801).
У Полтаві є декілька надзвичайно цікавих музеїв. Краєзнавчий музей розташовується в дуже незвичайному будинку, – змішання європейських архітектурних традицій з українськими; Музей І. П. Котляревського, знаменитого українського письменника, розташовується в його колишньому будинку, демонструючи інтер'єр міського житла, типовий для першої половини XIX ст.; Музей Панаса Мирного, відомого українського письменника; Музей Полтавської битви (1709).
Полтавчани зберігають культурні традиції "серця української культури" – Полтави.
Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович