Історичні дослідження

Боротьба з корупцією в Російській імперії на прикладі українських земель у ХІХ столітті

Марчук Ірина Сергіївна,
студентка  групи 42
історичного факультету  
Тернопільського національного
педагогічного університету ім.В.Гнатюка

Науковий консультант - кандидат історичних наук, доцент
Брославський Володимир Любомирович

Роль північноєвропейських країн у відносинах ЄС–Україна

Марія Юрчак 
У статті виявлено позиції північноєвропейських країн (Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція) щодо європейських прагнень України. Визначено їх роль у двосторонніх відносинах Україна-ЄС та потенціал впливу на політику Європейського Союзу щодо України.
Ключові слова: ЄС, Україна, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Угода про асоціацію

Балто-чёрноморская ось как стратегическая альтернатива на геополитической арене между западом и востоком

Ярослава Савош
Автор аналізує виклики для сучасної України у зв’язку з невирішеними проблемами минулого, пропонуючи альтернативу уже звичним сценаріям розвитку держави у контексті актуальних світових подій і тенденцій.
Ключові слова: Україна, Східна Європа, криза, російська агресія, гібридна війна, спільна історія, стратегічний вибір, геополітика, Балто-Чорноморська вісь, дипломатія.

Місце України в зовнішній політиці Росії і Німеччини 1991–2016 рр.

Любомир Губицький, Мілена Марченко
У статті дослідження потреби виваженого і збалансованого підходу України до налагодження політичних та економічних відносин з іншими країнами після прийняття нею незалежності на прикладі Росії і Німеччини. 
Ключові слова: відносини, співпраця, співробітництво, політика, Україна, Росія, Німеччина.
 

Роль України в інституалізації Співдружності Незалежних Держав

Cтепан Прийдун
У статті проаналізовано передумови утворення Співдружності Незалежних Держав та її місце у зовнішньополітичному курсі України в контексті формування постбіполярної системи міжнародних відносин.
Ключові слова: Україна, зовнішня політика, незалежність, СНД, пострадянський простір.
 

Історія костелу святих апостолів Петра і Павла та римо-католицької громади села Коцюбинці

Богдан Гринюка
У статті на основі архівних документів і матеріалів розкрито історію костелу святих апостолів Петра і Павла та узагальнено висвітлено діяльність римо-католицької громади с. Коцюбинці.
Ключові слова: Римо-Католицька Церква, Коцюбинці, костел святих апостолів Петра і Павла, громада, парафія.
 

Участь молодіжних громадських організацій в опозиційному русі в Україні та в країнах Центрально-Східної Європи (друга половина 1980–1991 рр.)

Анастасія Киричук
У статті проаналізовано участь молодіжних громадських організацій в опозиційному русі в Україні та в країнах Центрально-Східної Європи у період «перебудови». Досліджено основні тенденції розвитку опозиційного руху та визначено місце і  роль молодіжних громадських організацій у ньому.

Політико-пропагандистська робота радянської влади у середовищі жіноцтва міста Тернополя (1947–1953 рр.)

Галина Чорній
У статті висвітлюється діяльність відділу з роботи серед жінок Тернопільського міськкому партії та на основі аналізу архівних матеріалів розглянуто основні напрями політико-пропагандистської діяльності жіночих рад м. Тернополя протягом 1947–1953 рр. Аналізуються ідеологічні та політико-виховні заходи партійного керівництва щодо жіноцтва міста.

Нерозкрита таємниця янтарної кімнати Вервольфу

Марина Мигидин
В статті розглянуто таємниці, які досі зберігає ставка Гітлера Вервольф, що знаходиться неподалік міста Вінниця, у смт. Стрижавка, розглянуто теорії, що може зберігатися у 8 поверхах під землею.
Ключові слова: історія, таємниці Вервольфу, ставка Вервольф, Янтарна кімната.
 

Німецька пропаганда на теренах України під час Другої світової війни

Любомир Губицький, Світлана Задолинна
У статті проаналізовано суть німецької пропаганди та агітаційної діяльності на території українських земель під час Другої світової війни. Відображено основні засоби та методи ведення інформаційної війни у зазначений період.
Ключові слова: інформаційна війна, пропаганда, агітація, Друга світова війна, Німеччина.
 

Сторінки