Вивчення многогранників (дидактичний матеріал)

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 
Ковальчук Андрій МиколайовичКовальчук Андрій Миколайович, 
учитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Березичі
Любешівського району Волинської області
Вивчення многогранників (дидактичний матеріал) 

Процес навчання повинен не тільки озброювати учнів знаннями, уміннями, навичками, впливати на їхню свідомість і поведінку, але й розвивати активну пізнавальну діяльність, що у свою чергу виступає рушійною силою розвитку особистості. Нині учитель все більше є організатором самостійної пізнавальної діяльності учнів, потенційним консультантом і помічником.

В організації навчально-виховного процесу з математики значний час відводиться розв’язуванню задач, оскільки вони є і метою, і засобом навчання та математичного розвитку учня.

Загальновідомим для навчання геометрії є значення рисунка. За його допомогою учні компактно і чітко міркують, стають активними співучасниками навчального процесу.

В методичних рекомендаціях до кожного рисунка запропоновані задачі, які сприяють формуванню практичних умінь і навичок.

Більшість рисунків можна використовувати при вивченні декількох тем курсу стереометрії. Наприклад, рисунки із зображеннями многогранників можна використати при вивченні тем «Об’єми тіл», «Площі поверхонь тіл». Тому в задачах до цих рисунків вміщені завдання до різних розділів курсу. Учитель сам визначає, в якому конкретному випадку, які завдання і з якою ціллю використовувати. При необхідності легко скласти декілька варіантів аналогічних завдань, змінивши числові дані.

Систематична робота з зображеннями геометричних тіл  дозволяє в значній мірі розширити просторову уяву учнів.

На самому початку формування умінь розв’язувати задачі по стереометрії немає необхідності переносити рисунки в робочі зошити учнів. З метою економії навчального часу і збільшення кількості задач, які розглядаються, корисно обмежитись усними поясненнями окремих етапів розв’язку, спираючись на готові рисунки. Потім, коли учні зможуть самостійно виконувати необхідні побудови в зошитах, ці пояснення записують. У такому випадку є можливість у будь-який момент перевірити їх і порівняти з кресленнями в зошиті і на рисунку.

Рисунки використовують як при вивченні деяких теоретичних питань, так і при формуванні та закріпленні умінь і навичок їх застосування при розв’язуванні задач. Дидактичні задачі, які розв’язуються за допомогою того чи іншого рисунка, визначаються етапом навчання, на якому вчитель пропонує їх використати. Рисунки і задачі, які знаходяться в посібнику, можуть бути допоміжними засобами для організації фронтальної роботи всього класу або групи учнів, проведення самостійних робіт навчального характеру з наданням індивідуальної допомоги деяким учням. Це значно скоротить теоретичну частину уроку без втрати його якісної наповненості, дасть можливість більше часу приділяти не тільки розв’язуванню задач, але й розвитку здатності учнів вільно і творчо мислити - а це є пріоритетом сучасної інтерактивної технології у педагогіці.


Читати


Зміст

Вступ……………4

Призма…………6

Правильна призма…………………8

Прямокутний паралелепіпед. Перпендикулярний переріз призми. Похилий паралелепіпед…….14

Піраміда…………………18

Перерізи піраміди………24

Відповіді до задач……………29

Використана література…………...…..31

 
 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -