Календарно - тематичне планування уроків біології у 7-му класі (відповідно до Програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Предмет: 
Навчальний рівень: 

Одинцова Оксана Миколаївна, вчитель біології Озерського  навчально- виховного  об"єднання "Загальноосвітня  школа  І-ІІ ступенів  -  дитячий  садок "Одинцова Оксана Миколаївна,

вчитель біології

Озерського  навчально- виховного  об"єднання

"Загальноосвітня  школа  І-ІІ ступенів  -  дитячий  садок "

Календарно  - тематичне  планування  уроків  біології у 7-му  класі (відповідно до  Програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

                                                  (70 год – 2 год на тиждень, з них 6 год – резервні)

№ п\п

   Дата

 проведення

                        Зміст  уроку

Очікувані результати навчально-       пізнавальної діяльності учнів

        Домашнє

        завдання

1

 

                                                                Вступ   ( 4 години  )

 

 

ІНСТРУКТАЖ  з ОБЖ

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

 

називає:середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;

- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;

пояснює: відмінності тварин від рослин та грибів

розпізнає:

- клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

описує:

- будову тіла тварин, використовуючи опудала, муляжі, вологіпрепарати, колекції;

характеризує:

- типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

порівнює:клітини тварин, рослин, грибів

 оперує термінами:

- тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організм

2

 

 

Особливості живлення тварин

 

3

 

 

Будова тварин: клітини, тканини.

 

 

4

 

 

Будова тварин: системи органів.

 

                                                                           

                                                           Тема 1. Різноманітність тварин (26 год + 3 год. резервні )

 

5

 

Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо).

Розпізнає:

- тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

 

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

 

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

 

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

 

дотримується правил

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

 

називає:

- середовища існування та способи життя тварин;

- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

 

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;

- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

 

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

 

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їхролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

 

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

 

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

 

6

 

Кишковопорожнинні.Загальна  характеристика. Різноманітність. Роль у природі та житті  людини .

7

 

Кільчасті черви. Лабораторне  дослідження 1:

зовнішньої будови та руху кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);

8

 

Членистоногі.

Загальна  характеристика  . Різноманітність. Роль у природі та житті  людини

9

 

Ракоподібні. Загальна  характеристика  . Різноманітність. Роль у природі та житті  людини

10

 

Павукоподібні. Загальна  характеристика  Різноманітність. Роль у природі та житті  людини

11

 

Комахи. Особливості будови, способу життя

 

 

12

 

Комахи. Різноманітність  представників . Роль у природі та значення в житті людини

 

13

 

Практична  робота №1

 Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в комах.

 

14

 

 

Паразитичні безхребетні тварини.  Загальна  характеристика Молюски  . Загальна  характеристика  Різноманітність. Роль у природі та житті  людини.

Лабораторне  дослідження 2:

будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

15

 

Молюски  . Загальна  характеристика  Різноманітність. Роль у природі та житті  людини.

Лабораторне  дослідження 2:

будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

16

 

Узагальнення  знань  з  теми  «Різноманітність тварин.»( Безхребетні тварини.)

( тестові  завдання )

 

 

 

 

 

17

 

Риби. Особливості будови, способу життя

18

 

Риби. Різноманітність представників .  Роль у природі та значення в житті людини

19

 

Амфібії. Особливості будови, способу життя

20

 

Амфібії. Різноманітність представників . Роль у природі та значення в житті людини

21

 

Рептилії. Особливості будови, способу життя

 

22

 

Рептилії. Різноманітність представників  . Роль у природі та значення в житті людини

23

 

Птахи. Особливості будови, способу життя

 

 

24

 

Птахи . Різноманітність . Роль у природі та значення в житті людини

 

25

 

 

Практична  робота № 2:

Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

 

 

 

 

 

26

 

Узагальнення  знань  з  теми  :                                 « Різноманітність тварин». (Риби . Рептилії. Амфібії .Птахи. ) Контрольна  робота №1

 

27

 

Ссавці. Особливості зовнішньої будови.

 

28

 

Ссавці.Особливості внутрішньої  будови .

 

29

 

 

Ссавці. Особливості способу  життя

30

 

Ссавці.Різноманітність представників .

31

 

Ссавці. Роль у природі та значення в житті людини.

32

 

Практична  робота №3

Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

33

 

Узагальнення  знань  з  теми  :                                  « Різноманітність  тварин». (Ссавці.) Захист міні-проекту   « Зуби ссавців»

                                                

                                  Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (16 год+ 2  год  резервні )

34

 

Живлення і травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.Різноманітність травних систем.

оперує термінами:

- живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст, розвиток

 

називає:

- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання й газообмін, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;

- основні функції крові та типи кровоносних систем;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини;

- типи розвитку;

 

пояснює:

- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму

 

розрізняє (на зображеннях):

- системи органів тварин;

- типи симетрії тіла тварин;

- типи кровоносної системи;

- типи розвитку тварин;

 

характеризує:

- різноманітність травних систем тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття в різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

порівнює:

- органи та системи органів в різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин (живлення, травлення, дихання, виділення);

 

дотримується правил:

-роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

 

вдосконалює уміння:

- порівнювати, робити висновки

 

 

35

 

 

Дихання та газообмін у тварин.

 Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

36

 

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

37

 

Практична  робота № 4

Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

38

 

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин

39

 

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.

 

40

 

Практична  робота № 5

Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

41

 

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

42

 

Узагальнення  знань  з  теми : «Процеси життєдіяльності тварин» частина 1.              ( тестові  завдання )

43

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

Лабораторне  дослідження 3 :

особливостей покривів тіла тварин;

44

 

Органи чуття, їх значення.

 

 

 

45

 

 

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин.

46

 

Практична  робота № 6

Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях)

47

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

48

 

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення).

 

49

 

Періоди та тривалість життя тварин. Лабораторне  дослідження 4 :

визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

50

 

Міні- проект : « Турбота про потомство»

51

 

Узагальнення  знань  з  теми : «Процеси життєдіяльності тварин» частина 2 . Контрольна  робота №2

 

 

 

                                                                    

                                                        Тема 3. Поведінка тварин ( 10 годин )

 

52

 

Поведінка тварин, методи її вивчення.

Вроджена і набута поведінка.

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

 

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

 

пояснює:

- зміни поведінки тварин з віком;

- циклічні зміни поведінки

 

оперує термінами:

- інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція

 

розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

характеризує:

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

 

планує хід дослідження,

 прогнозує очікувані результати та фіксує їх

 

53

 

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

 

54

 

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна.

Лабораторне  дослідження 5:

спостереження за поведінкою тварин

55

 

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі

56

 

Комунікація тварин.

 

57

 

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність

58

 

Практична  робота № 8 Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео-матеріалами або описом).

59

 

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

60

 

 

Міні – проект: « Як вчаться  пташенята?».

 

61

 

Узагальнення  знань  з  теми :» Поведінка  тварин»  ( тестові  завдання )

                                                                                      

                                   Тема 4. Організми і середовище існування (  6 годин+ 1 год резервна  )         

62

 

Поняття про екосистему та чинники середовища.

називає:

- чинники середовища існування;

- заповідники й заповідні території України;

наводить приклади:

- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);

- форм співіснування організмів в угрупованнях;

- впливу людини на екосистеми

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення, охорона природи, Червона книга України

 

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

 

характеризує:

- взаємодію організмів між собою та середовищем життя;

визначає:

- роль організмів як компонентів екосистеми

 

63

 

Екскурсія

Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні

64

 

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

65

 

Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

66

 

Природоохоронні території.

Червона книга України.

67

 

Екскурсія  до  Київського  зоопарку Ознайом-лення  з  різноманітністю  тваринного світу.

68

 

Узагальнення  знань  з  теми : «Організми і середовище існування» . Захист міні- проекту « Заповітні території України»

                                                     Узагальнення (  2  години )

69

 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

робить висновок: про єдність живої природи порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій)

70

 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

          Всього за рік : 

Контрольні  роботи – 2 ,  

Екскурсії – 2,

Лабораторні дослідження – 5

Навчальні проекти-  4 ,  

Тематичні атестації- 7,    

Практичні  роботи – 8

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -