Календарно - тематичне планування уроків зарубіжної літератури для 9 класу на 2017-2018 н.р. за оновленою програмою

Навчальний рівень: 

Кузьменко Ірина Володимирівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури КУ "Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів" Пологівської районної ради Запорізької областіКузьменко Ірина Володимирівна,

вчитель російської мови та зарубіжної літератури

КУ "Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів" Пологівської районної ради Запорізької області

 

 

Розділ,  тема  уроку

Дата

проведення

 

Вступ

 

1.

 

Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі. Жанр, стиль. Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і національне в структурі жанрів і стилів.

 

2.

Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу. Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців. Українська література, художня культура

 

Просвітництво

3.

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

 

4.

Джонатан Свіфт (1667–1745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у творі.

 

5.

Образ Гуллівера як втілення концепції но-вої людини. Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Засоби комічно-го (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

 

6.

Йоганн Вольфганг Ґете (1749–1832). Поезії «Вільшаний король», «Травнева пісня», «Прометей». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці

Й. В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король».

 

 

7.

Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея.

 

8.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759–1805). «До радості». Просвіт-ницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Вивчити напам’ять   Ф. Шиллер. «До радості»

 

9.

Пафос твору, який став гімном Євросоюзу. Поглиблення понять про роман, оду. Композиція. Європейське мистецтво доби Просвітництва.

 

10.

Контрольна робота з теми «Просвітництво». Тести

 

11.

Позакласне читання По Е. «Ельдорадо»

 

Романтизм

 

 

12.

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Ос-новні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.

   

13.

Генріх Гейне (1797–1856). «Книга пісень» («На півночі кедр одино-кий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»). Вивчити напам’ять Г. Гейне. «Не знаю, що стало зо мною…»

   

14.

Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

   

15.

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–1824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Поема «Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Проти-ставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

   

 

16.

Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

   

 

17.

Відображення духовного життя особистості та суспільства, історії та культури Європи в поемі «Паломництво Чайльд Гарольда». Герой і автор: схожість і відмінність. Особливості віршової організації поеми (спенсерова строфа).

   

18.

Розвиток мовлення  (усно). Герой і автор: схожість і відмінність у поемі «Мазепа»

   

19.

Контрольна робота з теми  «Романтизм». Тести

   

20.

Позакласне читання Меріме П. «Кармен»

  

Взаємодія романтизму і реалізму

21.

Олександр Сергійович Пушкін (1799–1837). Лірика («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). «Євгеній Онєгін». Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця. Вивчити напам’ять О. С. Пушкін (1 вірш за вибором учителя та учнів)

 

22.

Поглиблення понять про поему (романтична), роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа (онєгінська). Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін — Тетяна, Ленський — Оль-га).

 

23.

Традиції світової літератури і куль-тури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). 

24

Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.

 

25.

Розвиток мовлення (письмово). Анкета роману «Євгеній Онєгін»

 

26.

Контрольний твір на тему «Роздуми над сторінками роману «Євгеній Онєгін»

   

27.

Михайло Юрійович Лермонтов (1814–1841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). «Герой нашого часу» (огляд, 3-4 уривки за вибором учителя). Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейсько-го романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.). Вивчити напам’ять М. Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в самотині…»

 

28.

Романтизм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.).Україна в житті й творчості зарубіжних митців. Порівняння віршів «На півночі кедр одинокий…» Г. Гейне й «Сосна» М. Ю. Лермон-това. Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.

 

29.

Складність образу Печоріна, його духовна трагедія. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману. Трансформація байронічних мотивів у творчості О. С. Пушкіна і М. Ю. Лермонтова.

 

30.

Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна. Тема «пам’ятника» у творчості Горація, О. С. Пушкіна. Порівняння оригіналів, художніх перекладів, переспівів.

   

31

Контрольна робота з теми «Взаємодія романтизму і реалізму». Тести

   

32

Підсумки. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр.

   

Реалізм

 

33.

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, ти-повість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.).

   

34.

Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

   

35.

Оноре де Бальзак (1799–1850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

   

 

36.

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

   

37.

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

   

38.

Контрольний твір на тему: «Гобсек - філософ чи скнара?» за повістю Оноре де Бальзака «Гобсек».

   

39.

Микола Васильович Гоголь (1809–1852). Петербурзький етап життя і творчості письменника.

   

40.

«Ревізор». Творча історія п’єси. Об-рази чиновників. Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

   

41.

«Шинель». Цикл петербурзьких по-вістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель».

   

42.

Особливості сюжету й композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору).

   

43.

Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».

   

44.

Розвиток мовлення  (усно). Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини ХІХ століття. (Максима Максимовича та Акакія Акакійовича)

   

45.

Контрольна робота з теми «Реалізм». Тести

   

Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст

 

46.

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст. ) «Нова драма», ібсенізм.

   

47.

Генрік Ібсен (1828–1906). «Ляльковий дім». Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма.

   

48.

Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.

   

49.

Позакласне читання Гюго В. «Собор Паризької Богоматері»

   

50.

Бернард Шоу (1856–1950). «Пігмаліон». Особливості світогляду

Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон».

   

51.

Динаміка образу Елайзи Дулітл. Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

   

52

Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX–початку XX ст. Порівняння особливостей «старої» та «нової драми», образів персонажів.

   

53

Контрольна робота з теми «Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст». Тести

   

Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура

54

Шолом-Алейхем (1859–1916). «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX–XX ст.

 

55

Образна система твору. Філософські проблеми. Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва.

 

56

Позакласне читання  Кіно Майкл Морпурґо. «Бойовий кінь» (США, 2012, реж. Стівен Спілберґ)

 

57

Михайло Опанасович Булгаков. (1891–1940). «Собаче серце». Українські сторінки життя і творчості М. О. Булгакова. М. О. Булгаков і влада, трагедія митця.

 

58

«Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби.

 

59

Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-«двійники» (Шаріков — Швондер).

 

60

Розвиток мовлення (письмово) «Тема дисгармонії, доведеної до абсурду через втручання людини в закони розвитку суспільства» за повістю «Собаче серце»

 

61

Рей Дуглас Бредбері (1920–2012). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом».

 

62

Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо.

 

 

63

Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

 

64

Гарпер Лі (1926–2016). «Убити пересмішника».

 

65

Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі.

 

66

Ерік Вольф Сігел (1937–2010). «Історія одного кохання».

 

67

Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

 

68

Контрольна робота з теми «Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура». Тести

 

69

Підсумки. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр

 

70

Ознайомлення зі списком рекомендованої літератури на 10-й клас

 

 

 

Коментарі

У програмі вказано,що Байрона вивчають щось одне на вибір вчителя: або "Мазепа", або "Паломництво...". А у Вас вивчаються обидва твори.

дякую!

Дякуємо!

дякую

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -