Конспекти уроків з географії

6 клас

 1. Конспект уроку на тему "Масштаб, види масштабів. Практична робота: розв'язування задач із переведення числового масштабу в іменований"
 2. Конспект уроку на тему: "Зовнішні сили землі"
 3. Конспект уроку на тему: "Вітер"
 4. Конспект уроку на тему: "Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас. Циклони та антициклони"
 5. Конспект уроку на тему: "Людина й природа"
 6. Конспект уроку на тему: "Світовий океан та його частини"
 7. Конспект уроку на тему: "Охорона атмосфери"
 8. Конспект уроку на тему: "Атмосферні опади"
 9. Конспект уроку на тему: "Екосистеми твоєї місцевості"
 10. Конспект уроку на тему: "Гідросфера"
 11. Конспект уроку на тему: "Населення землі"
 12. Конспект уроку на тему: "Річки, річкова система, живлення та режим, робота річок"
 13. Конспект уроку на тему: "Рухи води в океані"
 14. Конспект уроку на тему: "Світовий океан та його частини"
 15. Конспект уроку на тему: "Українські Карпати"
 16. Конспект уроку на тему: "Мінерали і гірські породи. Типи земної кори"
 17. Конспект уроку на тему: "Незмінювані іменники. Визначення географічних координат"
 18. Конспект відкритого бінарного уроку з предмету української літератури та географії на тему: "Очі планети"
 19. Конспект уроку на тему: «Літосфера. Узагальнення по І частині теми»
 20. Конспект інтегрованого уроку «Вітер: причини виникнення, напрям, сала, швидкість, місцеві вітри. Сила динаміки художнього образу слова «вітер»

7 клас

 1. Конспект уроку на тему "Внутрішні води Євразії, їхній розподіл. Найбільші річки та озера"
 2. Конспект уроку на тему: "Органічний світ Австралії. Природні зони. Зміна природи материка людиною"
 3. Конспект уроку на тему: "Південна Америка. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка"
 4. Конспект уроку на тему: "Південна Америка. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка"
 5. Конспект уроку на тему "Автралія – найменший материк землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порняння з Африкою"
 6. Конспект уроку на тему "Автралія – Загальні особливості клімату. Сухість клімату, його основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу"
 7. Конспект уроку на тему: "Автралія – Особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною"
 8. Конспект уроку на тему: "Автралія – Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз – єдина держава на материку. Україна й Австралія"
 9. Конспект уроку на тему "Музей Південної Америки"
 10. Конспект уроку на тему: "Євразія-найбільший материк землі"
 11. Конспект уроку на тему: "Атлантичний океан"
 12. Конспект уроку на тему: "Terra Australis incognita"
 13. Конспект уроку на тему: "Клімат. Внутрішні води Австралії"
 14. Конспект уроку на тему: "Природні зони Австралії. Зміна природи людиною"
 15. Конспект уроку на тему: "Що вивчає географія материків і океанів"
 16. Конспект уроку на тему: «Води суходолу Африки.  Головні річкові системи, озера. Підземні води, їх гідрологічні особливості, та значення для природи і населення»
 17. Конспект уроку на тему: «Географічне положення та історія відкриття і дослідження Антарктиди»
 18. Конспект уроку на тему: «Природа Антарктиди. Практична робота №8 (продовження) Позначення на контурній карті основних географічних об'єктів материка».
 19. Узагальнюючий урок з теми «Північна Америка»
 20. Конспект уроку на тему: "Води суходолу Африки"
 21. Методичний посібник «Навчальні завдання і вправи для розвитку компетенцій учнів на уроках географії у 7 класі з урахуванням різних типів інтелекту (згідно з теорією множинного інтелекту Говарда Гарднера)»
 22. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Африка». (Географічна гра)
 23. Методична розробка уроку за темою: «Води суходолу Південної Америки»
 24. Конспект уроку на тему: «Подорож шляхами Південної Америки» (урок узагальнення і систематизації знань учнів)

8 клас

 1. Конспект уроку на тему "Земельні ресурси. Раціональне використання й охорона ґрунтів України"
 2. Конспект уроку на тему: "Умови ґрунтоутворення. Основні генетичні типи ґрунтів України"
 3. Конспект уроку на тему: «Рослинний покрив України»
 4. Конспект уроку на тему: "Природа Українського Полісся"
 5. Конспект уроку на тему: "Чорне море"
 6. Конспект уроку на тему: "Сезонні особливості клімату. Кліматичні ресурси. Агрокліматичне районування"
 7. Конспект уроку на тему: "Вступ. Загальні відомості про державу. Предмет фізичної географії України"
 8. Конспект уроку на тему: "Кліматотвірні чинники. Загальна характеристика клімату України"
 9. Конспект уроку на тему: "Загальна характеристика клімату України. Основні кліматотвірні чинники"
 10. Конспект уроку на тему: "Проблеми раціонального природокористування. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості"
 11. Конспект уроку на тему: «Сезонні погодні умови і явища. Несприятливі погодно – кліматичні явища.  Метеорологічна служба.  Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами»

9 клас

 1. Конспект уроку на тему "Загальна характеристика промисловості України. Практична робота № 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України та аналіз змін, які відбулися в ній за останні 10 років"
 2. Конспект уроку на тему: "Чорна металургія"
 3. Конспект уроку на тему: "Промисловість будівельних матеріалів"
 4. Конспект уроку на тему: "Галузева структура машинобудування. Фактори розміщення. Роль машинобудування в господарстві держави"

10 клас

 1. Конспект уроку на тему: "Міжнародні організації"
 2. Конспект уроку на тему: "Європа. Загальна характеристика європейського регіону. Географічне положення.Природні умови та природні ресурси"
 3. Конспект уроку на тему: "Япoнія"
 4. Конспект уроку на тему: "Япoнія – країна вранішнього сонця"
 5. Конспект уроку на тему: "Індія"
 6. Конспект уроку на тему: "Австралія і країни океанії. Загальні відомості про регіон"
 7. Конспект уроку на тему: "Канада"
 8. Конспект уроку на тему: "Країни Європи"
 9. Конспект уроку на тему: «Класифікація країн за формами адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав. Політичні та економічні системи країн»

11 клас

 1. Конспект уроку на тему: "Країни Америки: Аргентина – Країна срібла"
 2. Конспект уроку на тему: "Країни Америки: Бразилія – Країна карнавалів і інд"
 3. Конспект уроку на тему: "Країни Америки: Мексика – Земля Ацтеків і Майя"
 4. Конспект уроку на тему: "Країни Америки: Перу – Земля Інків"
 5. Конспект уроку з елементами гри на тему: «Справедливі ціни»
 6. Конспект уроку "Торгівля або обмін" (Урок – аукціон)

***

 1. Конспект уроку на тему: "Південна Америка. Населення та політична карта Південної Америки"
 2. Конспект уроку на тему: "Населення Євразії. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку"
 3. Конспект уроку на тему: "Наш край: Господарство на теренах села Витків"
 4. Конспект уроку на тему: "Наш край: Господарство Львівської області"
 5. Конспект уроку на тему: "Наш край: Населення Львівської області. Топоніміка"
 6. Конспект уроку на тему: "Наш край: Природні умови та ресурси Львівської області"
 7. Конспект уроку на тему: "Сучасна політична карта Євразії. Найбільші держави материка. Україна серед держав Євразії"
 8. Конспект уроку на тему: "Глобальні екологічні проблеми людства"
 9. Конспект уроку на тему: "Світ явищ, в якому живе людина"
 10. Матеріали Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна». Напрям експедиції: «Заповідними стежками рідного краю»
 11. Екологічний  проект на тему «Токсини в побути чи що вбиває українців»

Нові матеріали

МОН визначило роботу інституційного аудиту, який замінить атестацію шкіл
Підстави для першочергового зарахування в 1-й клас
Уряд виділив 1 млрд грн на інтернетизацію та комп'ютеризацію українських шкіл
В Києві та Харкові відкриють два бізнес-інкубатори
Служба в резерві, або Як можна вчитися в університеті та служити в армії одночасно
Методична розробка «Продуктивність праці та шляхи її підвищення на промисловому підприємстві»
Методична розробка уроку за професійним спрямуванням «Bakery products and Confectionery»
Методична розробка "Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури як  засіб  розвитку полікультурної компетенції учнів"
Методична розробка "Можливості використання електронних презентацій PowerPoint для характеристики напрямів і стилів світової літератури"
"Навчаючись на філфаці, я зрозуміла, що слухати аудіокнигу в маршрутці приємніше, ніж музику", - Ірина Павко про навчання в ТНПУ ім.В.Гнатюка

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович