Конспект уроку на тему: «Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки при дієприкметниковому звороті»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Богданова Наталія Миколаївна,
учитель української мови і літератури
КЗ "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №63
 Маріупольської міської ради Донецької області"

Мета: дати поняття про дієприкметниковий зворот, навчити учнів визначати дієприкметникові звороти в реченні, правильно будувати речення з дієприкметниковими зворотами; розвивати творчі вміння використання дієприкметників у власних висловлюваннях ; виховувати потребу пізнавати мовні глибини. 
Тип уроку: урок  вивчення нової теми. 
Правопис: розділові знаки в реченнях при дієприкметниковому звороті.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія: засвоєння нових термінів.
Граматика: способи  вираження означення, присудка за допомогою дієприкметника.
Культура мовлення і стилістика: додержання правильної інтонації в реченнях.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь поширювати думку за допомогою  дієприкметникового звороту.
Форма уроку: урок із використанням комп’ютерних технологій. 
Міжпредметні зв’язки: література,народознавство.
Очікувані результати: учні визначають дієприкметникові звороти у реченнях і текстах, уміють правильно будувати речення з дієприкметниковими зворотами, правильно виділяють комами дієприкметникові звороти, складають зв'язне висловлювання на запропоновану тему. 
Обладнання :  ІКТ, картки, роздатковий матеріал, текст В.Скуратівського «Жовтень на весілля багатий»(зб. «Місяцелік»).

Хід уроку

І.Оргмомент
Робота з епіграфом. ( На екрані – слайд 1 з епіграфом ).

Зібрала осінь жовті фарби,
Стеблиння променів ясних,
Сховала золотії скарби
Від срібних крапель дощових.
Летіло листя,мов пташини,
З гнізда поволі, без мети,
І тільки гроно горобини
Життя  хотіло зберегти.
Б.Слющинський

 

Бесіда

 • Як автор називає осінь?
 • Які її кольори?
 • ​​​​​​​Який настрій створюють почуті рядки поезії?

II.Оголошення теми. Визначення мети уроку.
III. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Правила роботи в групах. Ви сьогодні об’єднані в групи. Перед вами лежать правила роботи в групах. Ознайомтесь, будь ласка, із ними і запропонуйте ще власні 1-2 правила. Допишіть їх у пам’ятку. За кожну роботу ви будете отримувати не прості бали,а збирати у кошик команди каштани. Максимальна кількість каштанів - 12.
IV.Повторення вивченого матеріалу
Метод « Пазл » . Кожній групі потрібно із запропонованих слів вибрати дієприкметники , зібравши певну картинку - символ (кленовий лист,козак,плід каштана,гроно горобини).(слайди  3,4) На виконання завдання відводиться 3 хвилини. За цю роботу ви отримаєте  2 каштани.

 •  З чим пов’язані ці символи?

 • З яким саме місяцем ?(кожна група пояснює значення свого символу)

Якщо ви правильно склали пазл ,у вас вийде на обороті картинка – символ. Покажіть її .
V.Пояснення нового матеріалу
Метод «Кола на воді». До кожного слова - символу підібрати дієприкметник,потім скласти з цим словосполученням речення. Записати речення на дошці.
Представники кожної групи пишуть на дошці складені речення і підкреслюють дієприкметники,ставлять  над означуваним словом Х.
За правильно виконане завдання – 3 каштани.
Пояснення вчителем поняття ДПЗ і розділових знаків при ньому.(слайди5,6,7  )
VІ. Закріплення вивченого матеріалу
1.  Метод «Джигсоу». Робота з текстом «Жовтень на весілля багатий». Кожна команда отримує лише уривок з тексту і ,відповідаючи на запитання учителя,переказує його.

 • З чим пов’язана назва жовтня?

 • Які існували народні назви жовтня?

 •  Як називають жовтень сусіди – білоруси?

 •  Чому «жовтень на весілля багатий» ? 

За роботу - 2 каштани.
Завдання. Знайти і виписати речення з дієприкметниками, визначити їх синтаксичну роль,пояснити правопис слів і розділових знаків.(слайди 8,9  )    

 • Запишіть речення, позначте одиничні дієприкметники та дієприкметникові звороти . 

За правильно виконане завдання – 3 каштани.
Упевнено увійшла у свої права осінь,  ознаменована одним з найшанованіших у слов'ян місяців — жовтнем.
Довколишні гаї вже зодягнені в яскравий привабливий жовтогарячий колір з усіма його відтінками.
Вилежані під осінніми дощами та вітрами стебла сушили в печі.
Людина, добре обізнана з українською народною обрядовістю, знає, що, починаючи від Покрови, тобто 14 жовтня, уже дозволялося справляти весілля.
2.Фізкультхвилинка (слайд 10).
3. Метод «Я- редактор, або Упіймай помилку»(слайди 11,12)
  За роботу - 2 каштани.
На темному небі нерухомо застигли химерні клаптики хмар, посріблених промінням місяця.
Листя стало схоже на гору хрумкого печива, посипаного цукровою пудрою.
Осіннє листя, змокле під дощем, світилося сумним світлом.    
У повітрі повільно кружляло відірване вітром листя клена.
VІІ. Підведення підсумків    
1.Бесіда про вивчений матеріал.
2.Метод «Дерево знань»( учні підходять до дерева ,приклеюють листочки із повідомленням про те,що вони вивчили на уроці)
 «Я дізнався про…», «Я вмію…», «Я не зрозумів…»
3. Арґументоване оцінювання. 
VІІІ. Домашнє завдання: 

 • Вивчити § 5. 
 • Виконати на 7-9 балів – вправу 63 (І,ІІ),
 • на 10-12 балів – вправу 64 (письмово).
 • Повторити значущі частини слова. 

Рефлексія
Чи сподобався вам урок?
Який з етапів уроку найбільше запам’ятався? 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1.    Метод проектів на уроках української мови та літератури/ Н.В.Жаровська, Т.В.Муляр- Тернопіль- Харків: Ранок,2010.-144.
2.    Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. – 136.
3.    Скуратівський, В.Т. Місяцелік: український народний календар / 
4.    В. Т. Скуратівський . – Київ : Мистецтво, 1993 . – 207 с. : іл.
5.    Сучасний урок української мови.-Х.:ВГ «Основа»,2007.-176.
6.    Українська мова. Нестандартні уроки з теми «Прислівник».
7 клас:Навч.посібник.-Тернопіль:Богдан,2005.-64.
 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -