Конспект уроку на тему: «Класифікація країн за формами адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав. Політичні та економічні системи країн»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Галинський Сергій Федорович, учитель географії Колосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Веселинівської селищної ради Миколаївської областіГалинський Сергій Федорович,

учитель географії

Колосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Веселинівської селищної ради

Миколаївської області


Мета: актуалізувати й поглибити знання про форми адміністративно-територіального устрою; форму­вати вміння характеризувати основні форми державного устрою, політичні системи країн; розвивати вміння оцінювати політико- географічне положення країн, користуючись політичною картою світу; виховувати геополітичне та аналітичне мислення.

Обладнання: політична карта світу, атласи, дидактичні картки.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

I.  Організаційний момент

II.  Перевірка домашнього завдання

Індивідуальна робота з картками

Картка 1

Твердження

Відповідь

«так» чи «ні»

Існують 2 форми правління: республіка і монархія

 

Лівія є республікою

 

Монархія – це форма правління, коли влада зосереджена у руках одної особи

 

Конституційна монархія є у Німеччині

 

Україна є унітарною державою

 

Картка 2

Нанесіть на контурну карту держави у складі Британської співдружності

Картка 3

Назвіть основні форми правління країн сучасного світу. Наведіть приклади держав з різними формами правління та покажіть їх на карті.

 

1.                   Бесіда

 • Що відображено на політичній карті світу?
 • Чим різняться між собою поняття «країна» і «держава»?
 • Що таке монархія? Їх види. Приклади.
 • Що таке республіка. Їх види. Приклади.
 •  Що таке країни у складі Британської Співдружності?
 • Що таке джамахірія?

III.           Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Політичну карту світу іноді образно називають «політичним портретом світу», який змінюється в часі внаслідок приєднання відкритих земель, територіального поділу чи об’єднання держав тощо. Щоб розкрити особливості цього «портрета», потрібно дізна­тися про суспільно-політичні характеристики держав, їх політичні та економічні системи, місце на політичній карті світу.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1.   Державний устрій країн світу

Основні форми державного правління у світі — це республіка і монархія.

Завдання 1 (робота в парах). Назвіть головні ознаки респу­бліки та монархії. Використовуючи карти атласа, наведіть прикла­ди країн — республік і монархій.

Завдання 1. Назвіть основні форми територіального поділу кра­їн. Використовуючи карти атласа, наведіть приклади країн, які є унітарними або федеративними.

За адміністративно-територіальним устроєм більшість держав світу є унітарними. На всій їх території функціонують єдині зако­ни і органи влади (Франція, Україна, Ізраїль).

Понад 20 країн світу належать до федерацій.

Прийом «Проблемне питання»

Доведіть або спростуйте «Україна не є унітарна держава».

Федеративна дер­жава — форма державного устрою, за якої територія країни має в своєму складі відносно самостійні утворення (республіки, штати, землі, провінції) на основі єдиного конституційного союзу.

Основні принципи федерального поділу:

 •  національно-етнічний (Росія, Бельґія, Ніґерія);
 •  історико-географічний (США, Канада, Мексика, Бразілія).

Завдання 2. На основі тексту підручника ст.. 25-26 проведіть паралель між федерацією та конфедерацією.

Групування держав  за особливостями географічного положення                          

Завдання 3. За допомогою карт атласу наведіть приклади кожної з країн

Робота в парах

І ряд = Згрупуйте країни за площею. Наведіть приклади та покажіть на карті

ІІ ряд= Згрупуйте країни за населенням. Наведіть приклади та покажіть на карті.

2.   Політичні системи сучасних держав

Політична система — це цілісна сукупність державних і не­державних суспільних інститутів, правових і політичних норм, взаємовідносин політичних суб’єктів, засобами яких здійснюється влада і управління суспільством.

Залежно від політичного режиму розрізняють авторитарні, то­талітарні, демократичні політичні системи.

Завдання 4. Сформулюйте головні ознаки авторитарних, тота­літарних та демократичних політичних систем.

Авторитарна політична система характеризується зосере­дженням влади в руках однієї особистості або їх обмеженої групи, звуженням політичних прав та свобод громадян, жорстким приму­шенням до виконання законів (режими 70-80-х років XX ст. в Іс­панії, Чілі; сучасний режим Північної Кореї). Авторитарним є пря­ме президентське правління, яке оголошується за надзвичайних ситуацій. Крайній прояв авторитаризму — військова диктатура або хунта.

Тоталітаризм — це політичний режим, який характеризуєть­ся повним контролем держави над усіма сферами людського жит­тя, фактичною ліквідацією прав і свобод громадян, репресіями що­до опозиції та інакодумців.

Демократія — це така форма організації та функціонування політичної системи, за якої існують рівні можливості для здійснен­ня прав і свобод кожного члена суспільства.

За характером взаємодії із зовнішнім середовищем виділяють відкриті та закриті політичні системи. Прикладом закритої є полі­тична система радянського типу, для якої була притаманна відсут- ністьширокихміжнароднихекономічнихікультурно-інформаційних контактів. Символ цієї закритості — існування «залізної завіси» у відносинах між СРСР і країнами Заходу.

V.  Закріплення нових знань, умінь та навичок

Прийом «Географічний бум»

Правила гри. Я називаю країну. Ви її класифікаційні ознаки

План

1. Особливості географічного положення

2.  Класифікація за кількістю населення.

3. Класифікація за площею.

Перелік країн: Україна, Росія, США, Мадагаскар, Індонезія, Нова Зеландія, Австралія, Велика Британія, Польща, ПАР, Уругвай, Бразилія, Мексика.

Питання для обговорення:

 • Якою державою легше керувати — унітарною чи федеративною?
 • Яку мету можуть мати держави, що об’єднуються у конфеде­рацію?
 • Яка економічна система — планова чи ринкова — є більш про­гресивною?

VI.  Підсумок уроку

Сьогодні на уроці для мене цікавим було….

VII.  Домашнє завдання

1.     Підручник, опрацювати §_ .

2.      Позначити на контурній карті федеративні держави та їх сто­лиці.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -