Конспект уроку на тему: «Класифікація країн за формами адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав. Політичні та економічні системи країн»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Галинський Сергій Федорович, учитель географії Колосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Веселинівської селищної ради Миколаївської областіГалинський Сергій Федорович,

учитель географії

Колосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Веселинівської селищної ради

Миколаївської області


Мета: актуалізувати й поглибити знання про форми адміністративно-територіального устрою; форму­вати вміння характеризувати основні форми державного устрою, політичні системи країн; розвивати вміння оцінювати політико- географічне положення країн, користуючись політичною картою світу; виховувати геополітичне та аналітичне мислення.

Обладнання: політична карта світу, атласи, дидактичні картки.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

I.  Організаційний момент

II.  Перевірка домашнього завдання

Індивідуальна робота з картками

Картка 1

Твердження

Відповідь

«так» чи «ні»

Існують 2 форми правління: республіка і монархія

 

Лівія є республікою

 

Монархія – це форма правління, коли влада зосереджена у руках одної особи

 

Конституційна монархія є у Німеччині

 

Україна є унітарною державою

 

Картка 2

Нанесіть на контурну карту держави у складі Британської співдружності

Картка 3

Назвіть основні форми правління країн сучасного світу. Наведіть приклади держав з різними формами правління та покажіть їх на карті.

 

1.                   Бесіда

 • Що відображено на політичній карті світу?
 • Чим різняться між собою поняття «країна» і «держава»?
 • Що таке монархія? Їх види. Приклади.
 • Що таке республіка. Їх види. Приклади.
 •  Що таке країни у складі Британської Співдружності?
 • Що таке джамахірія?

III.           Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Політичну карту світу іноді образно називають «політичним портретом світу», який змінюється в часі внаслідок приєднання відкритих земель, територіального поділу чи об’єднання держав тощо. Щоб розкрити особливості цього «портрета», потрібно дізна­тися про суспільно-політичні характеристики держав, їх політичні та економічні системи, місце на політичній карті світу.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1.   Державний устрій країн світу

Основні форми державного правління у світі — це республіка і монархія.

Завдання 1 (робота в парах). Назвіть головні ознаки респу­бліки та монархії. Використовуючи карти атласа, наведіть прикла­ди країн — республік і монархій.

Завдання 1. Назвіть основні форми територіального поділу кра­їн. Використовуючи карти атласа, наведіть приклади країн, які є унітарними або федеративними.

За адміністративно-територіальним устроєм більшість держав світу є унітарними. На всій їх території функціонують єдині зако­ни і органи влади (Франція, Україна, Ізраїль).

Понад 20 країн світу належать до федерацій.

Прийом «Проблемне питання»

Доведіть або спростуйте «Україна не є унітарна держава».

Федеративна дер­жава — форма державного устрою, за якої територія країни має в своєму складі відносно самостійні утворення (республіки, штати, землі, провінції) на основі єдиного конституційного союзу.

Основні принципи федерального поділу:

 •  національно-етнічний (Росія, Бельґія, Ніґерія);
 •  історико-географічний (США, Канада, Мексика, Бразілія).

Завдання 2. На основі тексту підручника ст.. 25-26 проведіть паралель між федерацією та конфедерацією.

Групування держав  за особливостями географічного положення                          

Завдання 3. За допомогою карт атласу наведіть приклади кожної з країн

Робота в парах

І ряд = Згрупуйте країни за площею. Наведіть приклади та покажіть на карті

ІІ ряд= Згрупуйте країни за населенням. Наведіть приклади та покажіть на карті.

2.   Політичні системи сучасних держав

Політична система — це цілісна сукупність державних і не­державних суспільних інститутів, правових і політичних норм, взаємовідносин політичних суб’єктів, засобами яких здійснюється влада і управління суспільством.

Залежно від політичного режиму розрізняють авторитарні, то­талітарні, демократичні політичні системи.

Завдання 4. Сформулюйте головні ознаки авторитарних, тота­літарних та демократичних політичних систем.

Авторитарна політична система характеризується зосере­дженням влади в руках однієї особистості або їх обмеженої групи, звуженням політичних прав та свобод громадян, жорстким приму­шенням до виконання законів (режими 70-80-х років XX ст. в Іс­панії, Чілі; сучасний режим Північної Кореї). Авторитарним є пря­ме президентське правління, яке оголошується за надзвичайних ситуацій. Крайній прояв авторитаризму — військова диктатура або хунта.

Тоталітаризм — це політичний режим, який характеризуєть­ся повним контролем держави над усіма сферами людського жит­тя, фактичною ліквідацією прав і свобод громадян, репресіями що­до опозиції та інакодумців.

Демократія — це така форма організації та функціонування політичної системи, за якої існують рівні можливості для здійснен­ня прав і свобод кожного члена суспільства.

За характером взаємодії із зовнішнім середовищем виділяють відкриті та закриті політичні системи. Прикладом закритої є полі­тична система радянського типу, для якої була притаманна відсут- ністьширокихміжнароднихекономічнихікультурно-інформаційних контактів. Символ цієї закритості — існування «залізної завіси» у відносинах між СРСР і країнами Заходу.

V.  Закріплення нових знань, умінь та навичок

Прийом «Географічний бум»

Правила гри. Я називаю країну. Ви її класифікаційні ознаки

План

1. Особливості географічного положення

2.  Класифікація за кількістю населення.

3. Класифікація за площею.

Перелік країн: Україна, Росія, США, Мадагаскар, Індонезія, Нова Зеландія, Австралія, Велика Британія, Польща, ПАР, Уругвай, Бразилія, Мексика.

Питання для обговорення:

 • Якою державою легше керувати — унітарною чи федеративною?
 • Яку мету можуть мати держави, що об’єднуються у конфеде­рацію?
 • Яка економічна система — планова чи ринкова — є більш про­гресивною?

VI.  Підсумок уроку

Сьогодні на уроці для мене цікавим було….

VII.  Домашнє завдання

1.     Підручник, опрацювати §_ .

2.      Позначити на контурній карті федеративні держави та їх сто­лиці.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Нові матеріали

Проект Закону «Про професійну (професійно-технічну) освіту»: розпочалось громадське обговорення
Реалізація принципу наступності неперервності освіти двох суміжних ланок
МОН не знайшло в Україні якісних електронних підручників для школи
Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід» (з використанням мультимедійних дидактичних вправ Learning Apps, як форма підготовки до ДПА)
Батьки можуть не платити за групи подовженого дня, а лише робити благодійні внески, - МОН 
Лілія Гриневич розповіла як оцінюватимуть успішність першокласників
МОН представило  для громадського обговорення основні зміни у проекті умов прийому до вишів на 2019 рік 
Органи місцевого самоврядування не повинні покладати на вчителів відповідальність за свої зобов'язання, - Лілія Гриневич
Триває громадське обговорення нововведень державної підсумкової атестації
Затверджено професійний стандарт вчителя початкових класів

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович