Конспект уроку на тему: «Культурний розвиток Київської Русі»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 
Двірська Олена Вікторівна - вчитель історії Херсонської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивчення української мови Херсонської міської ради Двірська Олена Вікторівна  - вчитель історії 
Херсонської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 52 
з поглибленим вивчення української мови Херсонської міської ради
 
Тема : Культурний розвиток Київської Русі
 
Мета уроку: сформувати та закріпити знання учнів про господарську і культурну діяльність жителів давньоруського Києва періоду правління Ярослава Мудрого та Володимира Великого; дати уявлення про досягнення в літературі, літописанні, іконостасі, архітектурі; вчити учнів бути дослідниками на уроці, працювати з історичними джерелами, з текстом підручника, ілюстрацією, розвивати в учнів уяву; виховувати естетичні смаки, почуття гордості за успіхи та досягнення наших предків у галузі культури.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Методи та прийоми: евристична бесіда, проектна робота учнів, робота з історичними джерелами, ілюстрацією, підручником, таблицею, гра, картою, аналіз, синтез.

Цільові завдання:

 • Дати характеристику освіті Київської Русі
 • Створити цілісне уявлення про розвиток книгодрукування та літописання, літератури
 • Ознайомити з особливостями архітектури X - XI ст.
 • Описати розвиток музики та живопису, прикладного мистецтва
 • Формувати поняття та терміни : «культура», «кирилиця», «глаголиця», «билини», «архітектура», «мозаїка», «фреска», «ікона», «іконостас»

Очікувані результати: Після уроку учні зможуть:

 1. Характеризувати розвиток освіти Київської Русі.
 2. Визначати особливості розвитку книгодрукування та літописання, літератури.
 3. Вміти розповідати про особливості архітектури X - XI ст.
 4. Визначати роль музики, живопису та прикладного мистецтва для духовного життя слов’ян.
 5. Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни : «культура», «кирилиця», «глаголиця», «билини», «архітектура», «мозаїка», «фреска», «ікона», «іконостас».

Основні дати:

 1. 980 - 1015 рр. - період правління князя Володимира
 2. 1019 - 1054 рр. - період правління князя Ярослава
 3. 1031 - 1051 рр. — будівництво Спасо - Преображенського собору в Чернігові
 4. 1037 р.- будівництво Софійського собору і Золотих воріт у Києві XI - к. XIII ст. - завершальний період формування української мови

Обладнання:

карта «Давньоруська держава в IX - XI ст.»(електронний атлас), дидактичний матеріал; уривки з «Повісті минулих літ», підручник, ілюстративний матеріал, робочі зошити, проекти учнів, таблиця, мультимедійна система до уроку.

Література:

 1. Аркас М.М. Історія України - Русі. - К., 1991.
 2. Дулуб О.В. Культура Київської Русі.// Історія та правознавство., - 2005.- №1(29) - січень, с. 14-16.
 3. Полянська - Василенко Н. Історія України. - В 2-х т. - К., 1992 та інші видання.
 4. Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі.- К., 2006.
 5. Смолій В.А., Степанков B.C. Історія України . підручник для 7 класу. - К., 2007.

Структура уроку

І. Організація навчальної діяльності. Актуалізація опорних знань учнів

ІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Освіта в Київській Русі
 2. Книгодрукування та літописання, література
 3. Архітектура
 4. Музика та живопис
 5. Прикладне мистецтво

ІІІ. Закріплення та повторення вивченого матеріалу

ІV. Висновки та підсумки уроку

V.  Інструктаж учнів до виконання домашнього завдання

 

Хід уроку

І. Організація навчальної діяльності. Актуалізація опорних знань учнів

На початку уроку вчитель активізує знання учнів з допомогою завдань, які записуються у вигляді таблички. Ліва її частина містить запитання, а праву частину відповіді до них - учні заповнюють на уроці.

Культура

 

Вона поділяється на

 

Подумайте, які етапи можна виділити в розвитку культури Русі

 

Чому ми виділяємо ці етапи

 

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Далі учні на уроці представляють і захищають свої проекти.

Заздалегідь, за два тижня, учні були поділені на групи. Кожна з груп отримала свою тему, яку повинна була досліджувати.

       Тема : Культура Київської Русі.

       Клас було поділено на 5 груп, кожна група повинна була зробити проект у вигляді реклами, скласти та представити привабливий образ культури

Київської Русі  для  мандрівника. Головне, щоб реклама відображала історичну достовірність, з використанням історичних джерел, яскрава та приваблива. Основні елементи реклами : невеликий текст чи вірш, історичне джерело, ілюстрації, емоційне звернення до мандрівників, представлені ознаки культури Русі. Кожна з груп мала право зосередити свою увагу на одній з особливостей розвитку культури (архітектура, література, освіта, музика та живопис, прикладне мистецтво).

Ця робота дає можливість перевірити організацію самостійної дослідницької діяльності роботи учнів, створення умов для їх самонавчання, розвитку ініціативи, окреслення інтересів та особистих прагнень.

ІІІ. Закріплення та повторення вивченого матеріалу

Гра „Снігова куля”

Правила гри.

Перший учасник гри називає ім’я, твір або архітектурну пам’ятку, які мають відношення до теми даного уроку. Наприклад,  «Софійський собор». Це слово повторює наступний учасник гри і називає інше слово чи термін. Зрештою, утворюється тематичний ланцюжок. Якщо учасник робить помилку або довгу паузу, він вибуває з гри. Переможцем стає учень, який побудував найдовший ланцюг.

Гра дозволяє у захоплюючій формі запам’ятати складні для засвоєння терміни, назви, імена тощо.

Виберіть правильну відповідь

 1. Писемність на Русі з’явилась із запровадженням  християнства : а) так; б) ні.
 2. Тонко вироблена теляча шкіра - це : а) пергамент; б) береста; в) папір.
 3. Звід подій за рік називається : а) хронікою; б) літописом.
 4. Першу бібліотеку заснував : а) Володимир Великий ; б) Ярослав Мудрий.
 5. Мальовниче зображення із смальти : а) мозаїка; б) фреска.
 6. Мозаїка «Свята Оранта» прикрашає : а) Успенський ; б) Софіївський собор.
 7. Авторами азбуки кирилиці були : а) Кирило та Мефодій ; б) Борис та Гліб.

ІV . Висновки та підсумки уроку

V. Інструктаж учнів до виконання домашнього завдання

 1. Опрацювати текст підручника.
 2. Робота по групах : 1 група - візьміть інтерв’ю в учня монастирської школи.  2 група - Уявіть себе переписувачем книжок Київської Русі. Що вам потрібно для роботи?

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ