Конспект уроку на тему: «Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами. Розбір дієслів минулого часу за будовою»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Підберезна Людмила Вікторівна, вчитель початкових класів НВК № 24 м. Кам’янського Дніпропетровської областіПідберезна Людмила Вікторівна,

вчитель початкових класів

НВК № 24 м. Кам’янського

Дніпропетровської області


Мета. Поглиблювати знання учнів про дієслово як частину мови; познайомити зі змінюванням дієслів минулого часу за родами й числами; допомогти засвоїти  спосіб визначення роду дієслів минулого часу; вчити розбирати дієслова минулого часу за будовою.

Розвивати пізнавальну активність, зв’язне мовлення, орфографічний зір; творчу ініціативу в процесі дослідження мовних явищ та вміння працювати з таблицями; сприяти розширенню словникового запасу.

Виховувати старанність, працелюбність; любов до Батьківщини; бережливе ставлення до природи.

Тип уроку.  Комбінований.

Обладнання.  Картки для індивідуальної роботи й роботи в парі, малюнок шпака, пам’ятки, таблиця, вірші, загадки, весняний вінок, малюнковий план уроку.

Структура уроку

I.Організація класу

(Вчитель демонструє подарунок від Весни – весняний віночок.)

Весна у коло всіх зібрала,

Девіз уроку надіслала:

Думати – колективно,

Діяти – оперативно,

Сперечатись – доказово,

Це для всіх обов’язково!

-        Урок української мови. Складаємо план роботи (малюнковий план). Обгрунтуйте свій вибір.

II. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 331)

- Які речення за метою висловлювання та інтонацією записали? Визначте час дієслів. Обгрунтуйте відповідь.

2. Підготовка до ДПА. Тестова перевірка (індивідуальні картки).

– Щоб на уроці гарно працювати,раніше вивчене потрібно пригадати.

1*Дієслово – це

а) частина слова;

б) частина мови;

в) частина тексту.

2*Дієслово вказує на

а) дію предмету;

б) ознаку предмету;

в) назву предмету.

3*Дієслово відповідає на питання

а) хто?  що?;

б) що робив?  що робить?  що зробить?;

в) яка?  яке?  який?

4*Початкова форма дієслова - це

а) майбутній час;

б) неозначена форма;

в) теперішній час.

5*Дієслова змінюються за

а) часами й відмінками;

б) відмінками й числами;

в) часами й числами.

6*У реченні дієслово є

а) найчастіше підметом;

б) найчастіше присудком;

в) найчастіше другорядним членом речення.

(Самоперевірка. Підрахунок балів.)

III.Повідомлення теми уроку

- Дієслова якого часу вказують на дію, що відбулася до моменту мовлення про неї ?

- На уроці будемо говорити про дієслова минулого часу, дізнаємося за чим вони змінюються, навчимося розбирати їх за будовою.

IV.Вивчення нового матеріалу

(Учні в зошитах пишуть дату).

1. Каліграфічне письмо

Чисто й правильно писати, себе та інших поважати.

В…сна   (на)порі,  якщо  (по)бачив   ---------   (у)дворі.   (---малюнок шпака)

-Прочитайте й поясніть зміст прислів’я. Поясніть правопис слів. Спишіть, звертаючи увагу на нахил та з’єднання букв. Підкресліть дієслово, визначте час, число. Змініть форму дієслова, що воно позначало дію кількох предметів.

Побачив – побачили      

 - За чим змінили дієслово минулого часу?

2. Слуховий диктант

Першим я приніс весну,

Розбудив усе від сну,

Заспівав під вікном,

Звали всі мене шпаком.

- Назвіть дієслова. Визначте час, число. Змініть число.  

- За чим змінюються дієслова минулого часу?

3.Редагування тексту (робота в парах - картки)

(Стояли)  ---------------  теплий весняний день. Луки  (зацвів) ---------

яскравими квітами. Дзвіночки  (підняв) ---------------  свої блакитні голівки.

(Вчитель перевіряє 1 роботу. Обмін картками. Взаємоперевірка за зразком 2 учня пари. Оцінювання роботи – 2бали.)

- Що змінили у дієсловах минулого часу?

-  За чим змінюються дієслова минулого часу?

(Вчитель до теми дописує слово   числами).

V. Фізкультпауза

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

На сусіда подивись.

Дієслово ти вивчаєш,

І часи його вже знаєш.

Будь уважним, пам’ятай –

Рідну мову ти вивчай!

4.Творча робота за підручником (Впр. 332)   

-Прочитайте текст вправи. Про яку пору року йдеться? Зачитайте речення про небо  (лист, озимину). Знайдіть дієслово, пов’язане з цим іменником, визначте час, рід. Доведемо, чи змінює рід дієслово минулого часу в однині.

(Запис в зошитах і на дошці).

Синіло (с. р.) – синіла (ж. р.) – синів (ч. р.).

Зазеленів (ч. р.) – зеленіла (ж. р.) – зеленіло(с. р.).

Нагадувала (ж. р.) –нагадував (ч. р. ) – нагадувало (с. р.).

-  За чим змінюються дієслова минулого часу в однині?

(До теми вчитель  дописує слово за родами).

- Які займенники допоможуть визначити рід дієслів минулого часу? ( він, вона, воно)

5. Самостійне опрацювання учнями правила (с.147)

-Рід дієслів минулого часу в однині можна визначити за суфіксом та закінченням. Ознайомтеся з правилом, зробіть висновок.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

1.       Робота над вправою №334

а) усний розбір зразка;

б) колективно  біля дошки розбір дієслова за будовою:

збудувати – збудував,  збудувала, збудувало

в) самостійно за варіантами:

I в.- говорити                    II в. – радіти

VII. Підсумок уроку

1.       Рефлексація. Гра «Незакінчене речення»

  • На уроці поповнили знання з теми ………..(Дієслово).
  • Дієслова минулого часу змінюються за ………… ( числами, а в однині за родами).
  • Визначте рід:   Д.,  Мин.ч.,  одн., нульове закінчення, суфікс-в... (ч. р.).
  • Визначте рід: Д.,  Мин. ч., одн., закінчення – а, суфікс – л ….(ж. р.).
  • Визначте рід: Д.,  Мин. ч., одн., закінчення – о, суфікс – л ….(с. р.).

VIII. Домашнє завдання

Правило с.146-147,  вивч.,  Впр.335

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -