Конспект уроку на тему: "Ділення двоцифрового числа на одноцифрове [26:2]"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Хотинець Валентина Олександрівна, вчитель початкових класів НВК № 24 м. Кам’янського Дніпропетровської областіХотинець Валентина Олександрівна,
вчитель початкових класів
НВК № 24 м. Кам’янського
Дніпропетровської області

      Анотація

Даний урок розроблено для учнів 3класу. Його мета ознайомити школярів з прийомами позатабличного ділення.  Урок сплановано у вигляді дидактичної гри. «Ми-будівельники». Конспект уроку пізнавальний, спрямований на виховання інтересу до вивчення математики.
Тема:         Ділення двоцифрового числа на одноцифрове        (26:2)
Мета:     Ознайомити учнів з прийомами ділення чисел виду     (26:2)
Формувати навички усних обчислень, вдосконалювати вміння аналізувати умову задачі, розвивати математичне мовлення, виховувати інтерес до предмета
Обладнання:  малюнки частин будинку («фундамент», «стіни», «дах», картки з індивідуальним завданням, малюнок  Домовичка, Сонечка.
І.   Актуалізація опорних  знань, навичок, вмінь. 
Сьогодні ми на уроці  математики  разом спробуємо побудувати  будинок. 
Люди різних професій приймають участь у будівництві. Але всі вони повинні знати математику, володіти обчислювальними навичками.  Тому сьогодні на уроці ми навчимося ділити двоцифрове число на одноцифрове виду 26:2.
Будівництво будинку, як ви думаєте, з чого починається? (відповіді)
         Висновок: ( основа – фундамент)
1.     Перевірка домашнього завдання
  а)  (30+48) : 6 = 13  ;  (24+64)  :  8  = 11  ;  (27+54) : 9 = 9
Який вираз має відповідь менше 10?
Прочитайте його.  Як зручніше його було б обчислити?
Які ще значення мають вирази?
б)  Яку відповідь має задача?  Що знаходили в першій дії?, в другій?
 Який вираз можна скласти?  (8+4) : 2 = 6 полиць).
2.     Усний рахунок:
3.       а)  Обчислити « ланцюжок»
               35 :  5        24  .  2            26  .   10        12  +  18                               +3                     :  6                             -50                 : 6
        28                     +13                                     : 3                             5
                280                        21                                       70                            25
 
  б)   « Навести порядок» в числа
            10;   15;   20;   25;    30;   35;   37;    40
6;     12;    18;     24;   30;   32;  36;   42                      
24;   11;   13;    15;   17;   19  Яке число зайве? Чому?
ІІ.         Мотивація учбової діяльності
    Ми з вами добре усно розв’язували приклади, перевіряли домашнє завдання, тому для будівництва будинку підготували хороший фундамент
        ( прикріпляється на дошці малюнок фундаменту)
     
Будемо тепер будувати « стіни»
            Уточнення теми
ІІІ. Формування вмінь та навичок
    1. Пояснення прийому обчислення
    26 : 2 = (20 +6 ) : 2  = 10 + 3 = 13
    ( учні пояснюють за записом, як виконати ділення)
  2.  Читання алгоритму обчислення 
         ( підручник с. 119)
( прийом на підставі ділення суми на число )
3.  Робота на дошці з поясненнями
        39  :  3  = 13;       48 :  2   =  24           
4.  Коментоване обчислення
64  :  2  =  32
94  :  3  =  31
5.  Самостійна робота

48  :  4  =  12                    28  :  2  =  14
55  :  5  =   11                    36  :  3  =  12
    Перевірка:   Назвіть приклади, в яких однакові відповіді? Який приклад має однакову кількість десятків і одиниць? Який ми не перевірили?
Всі молодці, тому в нашому будинку з’явилися « стіни»
                ( на дошці)

6. Фізкульт хвилинка

7.  Чого не  вистачає в нашому будинку?
(Даху)  Це дуже важливий елемент. Він захищає будинок від дощу, снігу.  Так і в математиці важливе значення мають задачі
          ( Робота над задачею №763)
а) Робота над умовою задачі.
( Перший раз умову задачі читає вчитель, потім учні читають самостійно. Яке слово було в умові не зрозуміло? Що таке пагони?)
б) Складання короткого запису на дошці
с   -  36п.         -   3год.            на?  >   за 1 год.
м.     36п.        -   4год.            на?  >   за 1 год.
в)     аналіз задачі
       Яке питання задачі? Як дізнатися хто зібрав більше пагонів за1год.? Чи зможемо дізнатися скільки гілочок зібрав Крихітка Єнот за 1год.?
А як дізнатися скільки гілочок зібрала Мавпочка?
г)  запис рішення коментовано

1)     36  :  3  =  12(п)  -  за 1год зібрав Єнот
2)     36  :  4  =   9(п)    -   за 1год  зібрала Мавпочка
3)     12  -  9  =   3(п)       
Відповідь: на 3 пагони більше зібрав Єнот

8.  Гарний в нас вийшов будинок. В нашому будинку поселився Домовичок. Він веселий, але не слухняний. Приготував вам приклади, а відповіді переплутав. Допоможемо йому порахувати їх вірно. З’єднайте приклади з їх відповідями
                            Самостійна робота
            36   :   3                    23
            42   .   5                  30
                  96   :   3                   12
                120   :  4                   44
                230   : 10                  32
             88  :  2                   210\

9. Гарний у нас вийшов будинок. Поселився в ньому веселий Домовичок. Якщо ми вірно виконали останнє завдання, то над будинком засяє  ще й Сонечко. Самостійне виконання практичної роботи№ 766
              Перевірка роботи: Які фігури може утворити замкнена ламана, що складається з 4 ланок?
10. Підсумок уроку
              Що треба зробити, щоб двоцифрове число розділити на одноцифрове? Наведіть  приклади.
11.   Домашнє завдання:  
с. 120, завдання   768,769
 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ