Конспект уроку на тему: "My favourite toy"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Книш Анна Анатоліївна

Книш Анна Анатоліївна, 
вчитель англійської мови  
КУ Сумська  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27
 
Мета: ознайомити  із назвами деяких видів іграшок, повторити й  активізувати  лексику  з теми. Повторити граматичний матеріал: присвійний відмінок, структуру “я маю”, дієслово “бути” в теперішньому неозначеному часі, множину і однину іменників, числівників. Продовжувати удосконалювати навички діалогічного та монологічного мовлення. Навчати учнів розуміти загальний зміст інформації під час аудіювання. Практикувати учнів у письмі. Розвивати вміння вести бесіду англійською мовою. Виховувати культуру спілкування, почуття поваги до співрозмов- ника.
 
Обладнання: підручник, зошит, картки для індивідуальної роботи, ноутбук, презентація Powerpoint, м’яч, аудіодиск, заохочувальні зірочки, відеоматеріали.
 
 
                                                     Хід уроку     
 
I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.
 
1. Привітання (Greeting).
 
Good afternoon , dear boys and girls! I’m glad to see you!
How are you today ? ( P –P )
 
2. Повідомлення теми та мети уроку (Aim).
Звучить пісня. ( guess the topic of our lesson)
Do you like speaking about toys ? I’m asking you because today we’ll be speaking about toys again. You’ll learn some other words on the topic. We’ll do a lot of different interesting tasks. 
 
3. Уведення в іншомовну атмосферу ( Warming up).
                     
 а) Фонетична зарядка (Phonetic exercises) 
 
                     Let’s repeat after me in order to improve your pronunciation

[w]: what, why, when, where, white

[ɜ:]: girl, her, bird

[Ѳ]: thank, think, three

[ð]: the, they, that

[i:]: meat, tea, eat, speak, teacher

 

Well done. You are very smart kids.

 

I.                  Основна частина уроку

 

1.      Повторення і вивчення нових слів. (Аудіювання)

( Учні поторюють за вчителем нові слова, відпрацьовують вимову)

2.      A) Робота біля дошки ( Розшифруй слова)

b…ll        "My favourite toy"

d…ll

d…ess

be..

 

B )Make up sentences:

I                have got            7 dolls.

She             has got             3 balls.

He                                       2 cats.

 

C)Утворити множину іменників(на дошці)

A toy–

A dog –

A ball –

A car –

 

3. Діалогічне мовлення ( повторення присвійного відмінка іменників)

whose  dress is this?

It is ……

whose  ball  is this?

It is ……

whose  card is this?

It is ……

whose  bed is this?

It is ……

whose  doll is this?

It is ……

 

4. Відпрацювання конструкцій “ I have got a “ how many” ,    числівників, множину іменників.

Відеоролик ( відповідь на питання, доповнення речень).

Учні ланцюжком відповідають.

 

5.Учні слухають пісеньку про вживання дієслова “бути”, потім роблять висновки, наводять власні приклади. Підготовка до читання вірша про опис улюбленої іграшки.

 

6. Читання. Впр.3 , с. 73 ( Учні ланцюжком  читають  вірш).

Зарядка (Physical warming up)

Sing a song together

 

Head, shoulders, knees, and toes, Knees and toes.  

Head, shoulders, knees, and toes, Knees and toes.  

Eyes and ears, and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes. Knees and toes

 

7 .Опис власної іграшки. Перевірка домашнього завдання. ( Арт-проекти)

Draw your favourite toy. Talk about favourite toy

For example:

I want to tell you about my favourite toy.

I have got many toys. I have got cars, planes, soldiers, lego, stuffed animals, dolls, balls, robots, different games.

I like them all. But most of all I like my teddy bear. I have this teddy for 2 years. My grandmother gave it to me for my birthday. Teddy is not very big. It has a funny face. Its colour is brown. It is very soft. I like to hug it. And I like to sleep with it sometimes.

 

8. Аудіювання ( Учні виконують завдання на картках, прослухавши текст.)  

Look, listen and learn.

Girls and boys look at the pictures. This is a toy shop. What toys can you see here?

Balls, dolls, cars, kites, robots, kittens, bears

Pupils have you got  a favourite toy? Yes ,you have.

And now let’s listen the text. We must know what favourite toys  have our heroes got?

 

 

Ann

Tom

Lisa

Car

2

 

 

Plane

 

 

 

 

Train

1

 

 

Doll

6

 

 

II. Заключна частина уроку

1.     Домашнє завдання ( Homework)

Open your day-books and write down your hometask.

Впр. 5, с. 73 ( 2 рядки письмово)

Повторити слова, впр 1. с76 ( усно)

 

2.     Підбиття підсумків уроку ( Summarizing)     

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -