Конспект інтегрованого уроку на тему: «Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток»

Предмет: 
Навчальний рівень: 

Косенко Ольга  Вячеславівна, вчитель хімії СЗШ І-ІІІ ст. №12  м. Сєвєродонецька Луганської областіКосенко Ольга  Вячеславівна,
вчитель хімії
СЗШ І-ІІІ ст. №12
м. Сєвєродонецька Луганської області

 

 

 

 

 

 

Тропиніна Ганна  Олександрівна, вчитель фізики СЗШ І-ІІІ ст. №12 м. Сєвєродонецька Луганської областіТропиніна Ганна  Олександрівна,
вчитель фізики
СЗШ І-ІІІ ст. №12 м.
Сєвєродонецька Луганської області

 

 «Пізнати суще не можна ззовні, можна тільки зсередини»

                                                                             філософ Н.А. Бердяєв (1874-1948).

Цілі:

Навчальні:

поглибити і розширити поняття «кристалічна ґратка», «хімічний зв'язок», сформувати поняття «типи кристалічної ґратки»,

Розвиваючі:

розвиток: умінь самостійно визначати залежність фізичних властивостей речовин від видів хім. зв'язку і типів кристалічних  ґраток;

навичок роботи з інформацією, представленою в різному вигляді (текстова, відео, графічна), і переведення її в іншу форму, систематизації у вигляді схеми або таблиці;

умінь аналізувати, прівнювати, робити висновки;

пізнавального інтересу до хімії і фізики;

умінь встановлювати міжпредметні зв'язки.

Виховна: продовжити формування діалектико-матеріалістичні уявлення про єдину матеріальну природу речовин, виховання культури спілкування.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Форма уроку: інтегрований (хімія + фізика)

Обладнання: підручник Попель П.П. Хімія: 8 кл .: Підручник для загальноосвіт. Навч.закладів. - К: ВЦ «Академія», 2008. , інтерактивна дошка, презентація, пальник, хім.стакан, ложечка, вода, лід, графіт, кухонна сіль, цукор, манган хлорид, пісок

Хід уроку

І. Організаційний момент (вітання учнів, перевірка готовності до  уроку ).

І І.Мотівація навчальної діяльності учнів.

Вчитель хімії. Головне слово теми уроку походить від грецького «криос» - «холод». Стародавні греки вважали, що звичайний лід, який знаходиться в горах на сильному морозі, з часом кам'яніє і втрачає здатність танути. Таким чином, на думку греків, гірський кришталь - це сильно замерзлий лід.

А ще це слово вживають, коли хочуть сказати, що у людини чиста душа. Як ви думаєте, з якими речовинами ми познайомимося на уроці?

Запишіть тему уроку

 У Даші індивідуальне завдання . Вона підготувала повідомлення про кристали в нашому житті. (Повідомлення учениці)

Вчитель фізики:

Всім відомо, що на одну й ту ж проблему або будь-якої факт можна поглянути з різних точок зору, що ви часом і робите, навіть не підозрюючи про це, на багатьох уроках природничих дисциплін. Природа-єдина і це людина ділить її на науки, для зручності вивчення ..

І сьогодні, ми разом з позицій хімії та фізики з'ясуємо:

Проблема: Як внутрішня будова впливає на властивості речовини? І як це будову можна визначити в наших умовах, адже ми не можемо зазирнути всередину кристала?

Не випадково, епіграфом до нашого уроку є слова філософа Миколи Олександровича Бердяєва, нашого співвітчизника, «Пізнати суще не можна ззовні, можна тільки зсередини».

Для вирішення цієї проблеми нам необхідно познайомитися з поняттям "кристалічна ґратка "  та її видами.

ІІІ. Вивчення нової теми.

-Актуалізація опорних знань (бесіда)

Вчитель фізики. Які агрегатні стани речовин ви знаєте? Від чого залежить агрегатний стан речовин? Яку будову мають аморфні та кристалічні речовини? (Заслуховуються відповіді учнів)

А) Типи кристалічних ґраток.

Вчитель хімії. Відео.Крісталліческіе речовини характеризуються правильним розташуванням частинок, з яких вони побудовані: атомів, молекул або іонів. Ці частинки розташовані в строго визначених точках простору ,яки назвали вузлами. Якщо з'єднати вузли прямими лініями, то утворюється просторовий каркас - кристалічна ґратка.

Слайд. Залежно від типу частинок, кристалічні решітки бувають 3х типів. Якщо в вузлах кристалічної решітки знаходяться іони - іонна, атоми-атомна, молекули- молекулярна.

 Інтерактивна  дошка.

Типи кристалічних ґраток

  Іонна                                                   Атомна                                Молекулярна

 

 Які властивості мають речовини з різними типами кр. ґраток? (Учні складають схему в зошиті - 4хв):

1 ряд- властивості в-в з іонної кріст. ґраткою    стр. 82

2 ряд - властивості в-в з молекулярної кріст. ґраткою   стр. 94-95.

3 ряд - властивості в-в з атомної крист ґраткою      стр 96.

Вчитель хімії. Ваші результати? Перевіряємо,аналізуємо, складаємо таблицю. (інтерактівна дошка)

Б) Лабораторне дослідження.

Вам належить дослідити і зв'язати між собою три параметри: вид зв'язку, тип кристалічної ґратки і фізичні властивості речовин. Для цього ви в групах, по 4 людини, вивчіть фізичні властивості 6 речовин. У кожної групи -1 речовина. По отриманими даними заповніть таблицю і зробіть висновок.

-Інструктаж по роботі з таблицею. (Всі результати оформляти в інструкціоннних картах, які необхідно вклеїти в зошиті)

-Інструктаж по ТБ. т.к ви працюєте з хімічними речовинами, важливо дотримуватися правила ТБ:

1. виконувати  дослідження за інструкцією

2. брати речовини в невеликих кількостях

3. обережно користуватися пальником. нагрівати речовини в ложечці, в верхньому полум'ї сухого пального. Гасити полум'я ковпачком.

Приступаємо до роботи. (час 10 хв)

Лабораторне дослідження.

Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

1.На лотку знаходяться досліджувана речовина. Запишіть його назву, формулу, агрегатний стан в таблицю.

2. Визначте, плавиться речовина чи ні. Покладіть кілька кристалів речовини в металеву ложечку. Нагрійте в полум'ї пальника речовина 10-15 секунд.

3.Зробить висновок про температуру плавлення речовини по таблиці «Температури плавлення речовин» (низька або висока) Результати занесіть в таблицю.

4.Поместіте кілька кристалів речовини в пробірку і додайте 1-2 мл води Визначте розчинність речовини в воді (добре розчиняється, не розчиняється). Результати занесіть у таблицю.

5. За вивченим фізичними властивостями визначте тип хімічного зв'язку і тип кристалічної ґратки в речовині. Результати занесіть у таблицю.

Речовина

Н2О  лід

 

С12Н22О11

цукор

С гра-фіт

SiO2

 пісок

MnCl2

манган

хлорид

NaCl

поварена сіль

Фізичні власти-вості речовин

 

 

тверда

низька t пл

(0 0С)

тверда

невисока t пл

(170-188 0С)

розчинна у воді

тверда

висока t пл

(3700 0С)

не розчинна у воді

тверда

висока t пл

 (1728 0С)

не розчинна у воді

тверда

висока t пл

(650 0С)

добре розчинна у воді

тверда

високая t пл

(801 0С)

добре розчинна у воді

Тип кристал. ґратки

молеку-лярна

молеку-лярна

атомна

атомна

йонна

йонна

Вид хім. зв’язку 

ковалентний

ковалент- ний

ковалентн ний

кова-лентний

йонний

йонний

За результатами дослідження представники кожної робочої групи заповнюють таблицю на інтер. дошці. Учні заповнюють таблицю на місцях.

В) Аналіз результатів дослідження по таблиці.

- Для яких речовин властивий ковалентний зв'язок?

-В яких речовинах ковалентний зв'язок  міцніше: з атомною або молекулярною кристалічною ґраткою ?

-А тепер порівняйте властивості речовин і види зв'язків. Який зв'язок найміцнішій і в який решітці?

Зробіть висновок: фізичні властивості кристалічних речовин залежать від (типу кристал. ґратки та виду хімічного зв'язку, тобто від будови речовин).

Вчитель фізики :Навіщо вивчати будову речовин? (Відео )

IV. Підбиття підсумків.

Повертаємося до основного питання уроку. (Обговорення. Учні роблять висновок).

Рефлексія.

 Здача зошитів.

Д / З  читати §§14,18,відповісти на питання.

Додаток 1

Лабораторне дослідження.

Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

1.На лотку знаходяться досліджувана речовина. Запишіть його назву, формулу, агрегатний стан в таблицю.

2. Визначте, плавиться речовина чи ні. Покладіть кілька кристалів речовини в металеву ложечку. Нагрійте в полум'ї пальника речовина 10-15 секунд.

3.Зробить висновок про температуру плавлення речовини по таблиці «Температури плавлення речовин» (низька або висока) Результати занесіть в таблицю.

4.Помістіть кілька кристалів речовини в пробірку і додайте 1-2 мл води Визначте розчинність речовини в воді (добре розчиняється, не розчиняється). Результати занесіть у таблицю.

5. За вивченим фізичними властивостями визначте тип хімічного зв'язку і тип кристалічної ґратки в речовині. Результати занесіть у таблицю.

Речовина,

формула

 

 

 

 

 

 

Фіз. власти-вості речовин

 

 

 

 

 

 

 

Тип кристал.

ґратки

 

 

 

 

 

 

Вид хім. звязку

 

 

 

 

 

 

Після заповнення всієї таблиці, зробіть висновок:

 фізичні властивості кристалічних речовин залежать від ______________________________________

 

 

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –