Конспект інтегрованого уроку з історії України та правознавства «Уроки державотворчих процесів 1917-1920 рр.»

Навчальний рівень: 

Петрунькіна Юлія Олександрівна,
 вчитель історії
Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1

Куниця Зінаїда Михайлівна,
вчитель правознавства
Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1

 

Мета: порівняти основні здобутки і прорахунки українських держав 1917-1920 рр., приділивши увагу взаємозв’язку історії та сучасності,  визначити позитивні і негативні уроки українського державотворчого процесу; розглянути ознаки держави, форми правління, організацію державної влади українських держав 1917-1920 рр.;
сприяти формуванню в учнів навичок самостійної роботи з навчальною і додатковою літературою, історичними джерелами; розвивати історичне та логічне мислення; висловлювати власну думку до поставленої проблеми;
виховувати почуття патріотизму, повагу до традицій боротьби за незалежність, сприяти становленню чіткої громадянської позиції учнів.

Основні терміни і поняття: «УНР», «ЗУНР», «Директорія, «федерація», «універсал»; «Брестський мир», «Акт злуки», «УГА».

Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, роздатковий матеріал.

Тип уроку: практична робота.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 • висловлювати  особисте ставлення щодо здобутків і прорахунків українських держави 1917-1920 рр.,
 • робити аргументовані висновки щодо позитивних і негативних уроків українського державотворчого процесу;
 • визначати вплив подій 1917-1920 рр. на становлення і розвиток сучасної української нації та держави,
 • визначати ознаки держави, форму правління, органи державної влади УНР, Української держави, ЗУНР, Директорії УНР;
 • аналізувати  та свівставляти історичні документи, робити висновки, зайняти власну громадянську позицію.

Підготовчий етап:

Учні отримують попереднє завдання з історії: визначити основні здобутки і прорахунки держав 1917-1920 рр. (УНР, Української держави П.Скоропадського, ЗУНР, Директорії УНР) в державотворчому процесі.

Завдання з правознавства: Опрацювавши історичні джерела, визначити  ознаки держави, форму правління, організацію державної влади українських держав 1917-1920 рр..

Структура уроку:

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Практична робота

ІV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

Епіграф

«Нема сорому в тому, щоб бути переможеним в боротьбі за свободу. Навпаки, така поразка може стати джерелом духовної обнови, що з нього черпатимуть силу майбутні покоління, що продовжуватимуть цю саму боротьбу на новому історичному етапі».

Історик І. Лисяк-Рудницький

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вчитель історії.

Впродовж 1917-1920 рр. йшла жорстока боротьба за збереження  української державності. Вирішувалось, чи бути Україні незалежною державою, чи матиме вона демократичний соціально-економічний устрій.

Історія дала заперечну відповідь. Державна незалежність була, як Вам відомо, втрачена.

 • Чому ж так сталося?

У  істориків і в літературі  навколо подій 1917-1920 рр. існує багато точок зору . Щоб розібратися в них,  потрібен не один рік і не один дослідник. Тож нехай і наша практична робота буде частинкою цієї великої праці.

Давайте ми разом з’ясуємо історичне значення процесів державотворення в 1917-1920 рр. та  проаналізуємо їх уроки в той час і в сьогоденні.

Вчитель правознавства.

Утворення і збереження держави було, є і буде найвищим ідеалом нації на землі. Лише у своїй державі народ може створити найкращі умови для розвитку та сприяти поступу загальнолюдської думки і культури.

Чи відбувалися в 1917-1920 рр. на українських землях такі процеси державотворення, що призвели до створення нових держав? Якими були їх передумови та наслідки? Як вплинули на становлення незалежної України?

Оголошення теми і мети уроку

Проблемне питання

Які уроки державотворчих процесів 1917-1920 рр.

 ми можемо винести для розвитку сучасної Україні?

ІІІ. Практична робота

Вчитель правознавства

Бесіда

 1. Дайте визначення поняття «держава».
 2. Пригадайте:
 • ознаки держави,
 • форма держави (форма правління, форма територіального устрою, форма політичного режиму),
 • органи державної влади (їх завдання).
 1. Проаналізуйте з точки зору понять, чи притаманні вони Україні?

Робота з причинно-наслідковим зв’язком:

Державотворчі процеси                              Створення держави

 • Давайте з Вами учні визначимо, які ознаки держави були характерними для українських держав 1917-1920-х рр. (УНР, Української держави П.Скоропадського, ЗУНР, Директорії УНР).

(Учні, попередньо опрацювавши  історичні джерела,додаткову літературу,  відповідають на питання)

УНР

Перший Універсал Центральної Ради (1917 р., червня 23/10)

«…хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

Третій Універсал Української Центральної Ради (1917 р., листопада 20/7)

«…віднині Україна стає Українською Народною Республікою.

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб вся республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».

На території Народньої Республіки України відсьогодня встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці.

Однині на землі Республіки Української смертна кара касується. Так само в Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібранів, союзів, страйків, недоторканости особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зносинах з усіма установами.

Четвертий Універсал Української Центральної Ради

(1918 р., січня 24/11) «…однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу».

Із Конституції Української Народної Республіки(Статут про державний устрій, права і вільності УНР, 29 квітня 1918 року)

1. Відновивши своє державне право, яко Українська Народня Республіка, Україна, для кращої оборони свого краю, для певнішого забезпечення права і охорони вільностей, культури і добробуту своїх громадян, проголосила себе і нині єсть державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною.

2. Суверенне право в Українській Народній Республіці належить народові України, цебто громадянам УНР всім разом.

3. Це своє суверенне право народ здійснює через Всенародні Збори України.

4. Територія УНР неподільна, і без згоди Всенародніх Зборів в 2/3 голосів присутніх членів не може відбутись ніяка зміна в границях Республіки або в правнодержавних відносинах якоїсь території до Республіки.

Конспект інтегрованого уроку з історії України та правознавства «Уроки державотворчих процесів 1917-1920 рр.»

 Вчитель історії:

Щоб винести якісь уроки з минулого в теперішнє і майбутнє, ми повинні визначити і порівняти, якими були основні здобутки і прорахунки держав, що утворились впродовж 1917-1920 рр. на українських землях.

(Учні висловлюють власні думки щодо здобутків та прорахунків українських держав 1917-1920-х рр. (УНР, Української держави П.Скоропадського, ЗУНР, Директорії УНР)

УНР (орієнтовані відповіді)

Здобутки

Прорахунки

Шлях від автономії до незалежності УНР

Ігнорування такого важливого чинника в державотворчому процесі, як армія

Було закладено основи мирної зовнішньої політики України (Брест-Литовський мирний договір)

Не вдалося налагодити рівноправні відносини
із сусідніми і великими державами, домогтися справжнього міжнародного визнання

Конституція УНР

Непослідовність у реалізації соціально-економічної політики

Національні меншини отримали право національно-персональної автономії

Не вдалося сформувати дієвого державного
апарату, налагодити постачання міст продовольством, забезпечити порядок і законність

Розпочато процес соціально-економічних
перетворень

Захопленість ідеєю федералізму, намагання
втілити її в життя за будь-яких обставин

 

Демократизація суспільно-політичного життя

Політична недосвідченість і романтизм лідерів

Набуття досвіду політичної боротьби

 

Пробудження національної самосвідомості

 

Вчитель правознавства

Давайте визначимо форму держави та організацію державної влади за

П.Скоропадського.

Закони про тимчасовий державний устрій України 29 квітня 1918р

1. Влада управи належить виключно до гетьмана України в межах всієї Української Держави.

2. Гетьман стверджує закони, і без його санкції ніякий закон не може мати сили.

3. Гетьман призначає отамана Ради Міністрів. Отаман Міністрів складає кабінет і представляє його в повнім складі на затвердження Гетьмана. Гетьман затверджує і скасовує кабінет у повнім його складі. Гетьман приймає й звільняє інших урядових осіб у Раді, коли для останніх не обґрунтовано законом іншого порядку призначення і звільнення.

4. Гетьман є найвищий керовничий усіх зносин Української Держави з закордонними державами.

5. Гетьман є верховний воєвода Української Армії та Фльоти.

42.Генеральний Суд Української Держави являє собою найвищого охоронця й захисника закону та найвищий суд України для справ судівництва й адміністративних.

43. Генеральний Суд оголошує до загальної відо- мости всі закони й накази Уряду, слідкуючи за законністю їхнього видання.

44. Порядкуючий Генеральний Суддя та всі Генеральні Судді призначаються Гетьманом.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Конспект інтегрованого уроку з історії України та правознавства «Уроки державотворчих процесів 1917-1920 рр.»

Вчитель історії:

Українська держава П. Скоропадського

(орієнтовані відповіді)

Здобутки

Прорахунки

Національно-культурна політика

Недостатня соціальна опора

Запровадження гривні

Обмеження демократичних прав і свобод

Початок формування армії

Втрата союзників

Активна зовнішня політика

Відсутність зовнішньої підтримки

 

Переорієнтація на не більшовицьку Росію

Вчитель правознавства:

Опрацювавши історичні джерела, давайте визначимо форму держави та організацію державної влади ЗУНР

ЗУНР

Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії, ухвалений Українською Національною Радою на засіданню 13 листопада 1918 р.

                                                    Артикул I. Назва

Держава, проголошена на підставі права самоозначення  народів Українською  Національною  Радою у Львові дня 19 жовтня 1918 року, обнимаюча весь простір бувшої австро-угорської монархії, заселений переважно   Українцями,   має  назву   Західно-Українська Народня Республика.

Артикул III. Державна суверенність

Отся державна територія творить самостійну Західно-Українську Народню Республіку.
Артикул IV. Державне заступництво

Права влади іменем Західно-Української  Народньої  Республики виконує  весь її народ через своє заступництво,  вибране на основі загального,  рівного,  безпосереднього тайного і пропорціонального права  голосування  без  ріжниці  пола.  На  сій основі мають бути вибрані установчі збори Західно-Української Народньої  Республики. До  часу  зібрання установчих зборів виконує всю власть Українська Національна Рада і Державний Секретаріат.

Артикул V. Герб і прапор

 Гербом Західно-Української Народньої Республіки є Золотий Лев на синім полі, обернений у свою праву сторону. Державна печать має довкола гербу напис: "Західно-Українська Народня Республика".

Закон  про Виділ Української Ради 4 січня 1919 р.
 Українська Національна Рада постановила:

До компетенції Виділу Української Національної Ради належить:

     а) назначати членів правительства

     г) призначати начальників верховних державних урядів цивільних і військових;

     д) удостовіряти й оповіщувати закони.
     Виділ Української Національної Ради скликує  в  міру  потреби Президент Української Національної Ради
..

Організація державної влади ЗУНР

Конспект інтегрованого уроку з історії України та правознавства «Уроки державотворчих процесів 1917-1920 рр.»

Вчитель історії:

ЗУНР

(орієнтовані відповіді)

Здобутки

Прорахунки

Національно-культурна політика

Поміркованість внутрішньої політики

Ефективна система управління, низка  законів і нормативних документів

Відсутність міжнародної підтримки, міжнародна ізоляція ЗУНР.

Широкі демократичні права

Прихильне ставлення країн Антанти до Польщі.

Формування армії (УГА)

 

Акт Злуки з УНР

 

Вчитель правознавства:

Опрацювавши історичні джерела, давайте визначимо форму держави та організацію державної влади УНР Директорії

УНР Директорії:

Декларація  Української Директорії,

Директорія   одмінила  всі  закони  і постанови  гетьманського  уряду  в  сфері   робітничої   політики.
Відновлено   восьмигодинний   робочий   день.   Знов   установлено колективні договори,  право  коаліцій  і  страйків,  а  також  усю повноту прав робітничих фабричних комітетів
.

Директорія є  тимчасова  верховна  влада  революційного часу. Одержавши на час боротьби силу й  право  управління  державою  від першого джерела революційного права,  трудящого народу, Директорія
передасть свої повноваження тому ж самому народові.

Але Директорія  вважає,  що  право  управління й порядкування краєм  повинно  належати  тільки  тим  класам,  які  суть  основою громадського  життя,  які творять матеріальні та духовні цінності,
які кров'ю і життям своїх членів вступили до боротьби з руйнуючими силами сучасного ладу.

Влада в Українській Народній Республіці повинна належати лише класам працюючим - робітництву й селянству, тим класам, що здобули цю владу своєю кров'ю.

Універсал Трудового Конгресу України До українського народу.

Вся вища влада на Україні,  на час перерви засідань Трудового Конгресу,    має    належати    Директорії  Владу виконавчу  -  Директорія  має  доручити  Раді  Народніх Міністрів, яка відповідає за свою роботу перед Трудовим Конгресом, а на час перериву його  засідань,  перед  Директорією  Української Народньої Республіки.

 Владу на   місцях   здійснюють   представники   правительства Республіки,   які   мають  працювати  в  тісному  контакті  і  під контрольом повітових і губерніяльних Трудових Рад, які складаються
пропорціонально з представників селянства і робітництва.

Конспект інтегрованого уроку з історії України та правознавства «Уроки державотворчих процесів 1917-1920 рр.»

Вчитель історії:

Директорія УНР

(орієнтовані відповіді)

Здобутки

Прорахунки

Передача землі селянам без викупу

Внутрішні суперечки між лідерами

Відновлення демократичних прав і свобод, 8 год. робочого дня

Відсутність власної армії

Розширення міжнародних зв’язків

Неспроможність вирішити соціально-економічні питання

Акт Злуки з ЗУНР

Отаманщина

 

Відсутність міжнародної підтримки

Яку політичну державу я підтримав би у роки Української революції і чому?

Учні відповідають на  проблемне питання

Які уроки державотворчих процесів 1917-1920 рр. ми можемо винести для розвитку сучасної Україні?

 1. Необхідність єдності всіх національно-патріотичних сил для досягнення спільної мети – незалежності України. Відсутність такої єдності буде основною внутрішньою причиною поразки.
 2. Необхідність взаємних поступок, компромісів різних національно-патріотичних сил, без чого єдність їх дій неможлива.
 3. Досягнення незалежності неможливе без глибоких соціально-економічних реформ, які відкривають перспективи покращення життя основної маси населення.
 4. Без добре організованої та підготовленої армії неможливо добитися поставлених цілей в національно-визвольному русі.
 5. Потрібна опора на внутрішні сили народу, оскільки розрахунок на іноземну допомогу завжди небезпечний.
 6. Необхідність й важливість створення відданого ідеям незалежності управлінського апарату, який зміг би належним чином налагодити управління всіма найскладнішими процесами життєдіяльності суверенної держави.
 7. Необхідно враховувати зовнішньополітичну ситуацію, добиватися підтримки незалежності України провідними зарубіжними країнами. Без широкої міжнародної підтримки існування суверенної України надзвичайно ускладнюється. 

Чи здійснилися мрії учасників національного руху 1917-1920 рр. у сьогоднішній Україні?

Вчитель правознавства.

 Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., визначила, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Отже, ідеї учасників національного руху 1917-1920 рр. були законодавчо закріплені в основному законі нашої держави.

Тож нехай українські наступні покоління добре знають труднощі і помилки, що спричинили катастрофу української державності 1917-1920 рр. і зберігають надбання поколінь - Українську  державу ХХІ ст.

ІV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

1. Повторити тему, підготуватись до узагальнюючого уроку.

2. Творче завдання. Створити інфограмму «Історичне значення української революції 1917-1920-х рр.»

Список використаної літератури:

 1. Баханов К. Навчання за інтегрованою системою // Історія в школі. – 2010. – № 5-6 – С. 37-43.
 2. Гісем О. В. Історія України. 10–11 класи: наочний довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – К.; Х. : Веста, 2007.
 3. Історія України : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. : В. І. Гусєв, Ю. О. Калінцев, Г. І. Сургай. – К. : Вища шк., 2005.
 4. Історія України: хрестоматія / упоряд. В. М. Литвин. – К. : Наук. думка, 2013.
 5. Мироненко А.І., Мокрогуз О.П., Історія України.10 клас. Рівень стандарту.  – Х.: Вид.група «Основа», 2011. – (Серія «Мій конспект»).
 6. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – С.141.
 7. Нартов В.В. Історія України.10 клас: Плани-консекти уроків. –Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.
 8. Турченко Ф.Г.Історія України.10 кл.::підруч.для загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень. – К.: Генеза, 2010.
 9. history-kpl.com.ua/lesson.php?id=17
 10.  schoollife.org.ua/458-2017/
 11. ippo.if.ua/predmety/istoriya/index.php?r=site/anot&id=472

Завантажити практичне заняття

Конспект інтегрованого уроку з історії України та правознавства «Уроки державотворчих процесів 1917-1920 рр.»

Конспект інтегрованого уроку з історії України та правознавства «Уроки державотворчих процесів 1917-1920 рр.»

Конспект інтегрованого уроку з історії України та правознавства «Уроки державотворчих процесів 1917-1920 рр.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -