Конспект уроку на тему: "Формули. Правила запису формул у табличному процесорі. Поняття про модифікацію формул при копіюванні"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Cакун Оксана Анатоліївна, вчитель інформатики навчально-виховного комплексу «Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання»Cакун Оксана Анатоліївна,
вчитель інформатики навчально-виховного комплексу
«Кропивницький колегіум – спеціалізований загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад – центр естетичного виховання»
Кропивницької міської ради Кіровоградської області

Мета уроку. Формування та розвиток предметної інформаційно-комунікаційної компетентності учнів:

Навчальна складова мети уроку. Познайомити учнів з порядком введення формул в комірки електронної таблиці, деякими видами вбудованих  функцій,

правилами запису аргументів стандартних функцій.

Розвивальна складова мети уроку. Підвищувати рівень знань учнів під час роботи з програмою MS Excel. Вчити будувати аналогії, виділяти головне, ставити та розв’язувати проблеми.

Виховна складова мети уроку. виховувати інформаційну культуру під час введення і редагування табличних даних, упевненість в оволодінні новою темою, формувати акуратність і увагу під час введення  формул.

Обладнання: комп’ютери, проектор, дидактичні матеріали.

Програмне забезпечення: ОС Windows XP, пакет MS Office Excel 2003.

Хід уроку

Діяльність учителя (викладання)

Діяльність учнів (учіння)

Діяльність учителя (організація і управління навчально- пізнавальною діяльністю учнів)

І. Організаційний момент

1. Привітання учнів.

2. Перевірка присутніх.

3. Перевірка готовності учнів до уроку

Самоперевірка готовності до уроку.

Відповіді на запитання учнів.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Виконання тестових завдань за матеріалом попереднього уроку (Тест у середовищі MyTestStudent)

Завантаження та реєстрація у середовищі MyTestStudent, вибір варіанта правильної відповіді.

Індивідуальне консультування учнів (за потреби).

ІІІ. Актуалізація необхідних учням знань для вивчення нової теми

 Форма роботи: незакінчене речення

 • Електронні таблиці використовують для …(табличних розрахунків)
 • Сукупність стовпців та рядків є … (структурою ЕТ)
 • Перетин рядка і стовпця називається … (коміркою)
 • Ім’я комірки складається з … (імені стовпця і номера рядка, наприклад, А1, В25)
 • Умістом комірки може бути .… (текст, числове значення, формула)
 • Адреса комірки – це …

 

Відповідь учня за вибором вчителя

Опитування учнів

IV. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Повідомлення теми та мети уроку.

Сьогодні на уроці ми говоритимемо про правила запису формул у табличному процесорі, про модифікацію формул при копіюванні.

А давайте тепер разом, сформулюємо мету вашої діяльності на уроці.

Запис теми уроку в зошиті. Озвучення власних очікувань від уроку та припущень щодо практичної значущості теми, що вивчається. Визначення мети діяльності на уроці та озвучення її.

Запис теми уроку на дошці. Узагальнення думок учнів з фіксуванням на дошці.

V. Вивчення нового матеріалу

Пояснення навчального матеріалу з елементами демонстрації. Оголошення правил введення формул, демонстрація введення формул в електронну таблицю. (додаток 1).

Зорове та слухове сприйняття матеріалу. Запис основних понять у зошит.

Вчитель демонструє введення формул в електронну таблицю та різні способи копіювання формул.

VІ. Закріплення вивченого на уроці.

1.Повторення правил техніки безпеки в комп’ютерному класі

LearningApps.org/watch?v=pb1y47do301

Учні пригадують правила поведінки за комп’ютером, виконуючи вправу «Класифікація» в середовищі LearningApps.org.

Спрямування дій учнів на безпечне поводження за ПК.

2. Практична частина уроку. Роздає картки, на яких треба заповнити таблицю, яка отримається при копіюванні формули за вказаними напрямками . (Додаток 2)

Учні в групах по двоє працюють з картками і виконують завдання.

Консультування учнів (за потреби).

3. Діагностування помилок у формулах.

Якщо формула не може бути обчислена, Ms Excel виводить повідомлення про помилку. Учні готували випереджувальне завдання про діагностику помилок у формулах. Послухаємо їх роботу.

 

Демонструютьпрезентацію випереджувального завдання.

 

Аналіз роботи учнів.

3. У папці 7 клас знайдіть файл «Формули у табличному редакторі». Відкрийте його та виконайте наступне завдання (додаток 3).

Учні індивідуально працюють за ПК виконують завдання.

Індивідуальне консультування учнів (за потреби).

VІІ. Фізкультхвилинка

Виконання вправ для відпочинку очей. Релаксація (додаток 4).

Учні виконують вправи.

Підвищення працездатність дітей на уроці, забезпечення короткочасного відпочинку.

VІІІ. Підсумок уроку

Форма роботи: заповнити таблицю. Роздає картки з таблицями, які треба заповнити (додаток 5).

 

Учні в групах по двоє працюють з картками і виконують завдання.

Консультування учнів (за потреби).

ІХ. Оцінювання та самооцінювання діяльності учнів на уроці

- На цьому уроці ви отримали певний багаж знань по роботі з формулами в табличному редакторі і маєте право кожний себе оцінити.

Кожен учень проводить самооцінювання своєї роботи на уроці на картці (додаток 6). Вибірково учні оголошують продовжені ними речення таблиці.

Перевірка правильності виконання практичного завдання на комп’ютерах та картках. Оголошення та аргументація оцінок.

 

Х. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника. Вивчити записи в зошиті. Скопіювати учнівську презентацію і використовувати в подальшому при розв’язуванні задач.

Запис завдань у щоденники.

Консультування учнів (за потреби)

Додаток 1.

 1. Формули в Excel – це вирази, що описують обчислення в комірках. Формула відображається тільки в рядку формул.

Формули вписуються в рядок формул і можуть містити такі компоненти:

 • Символ «=», яким починається запис формули (цей символ вводиться до комірки із клавіатури або викликається клацанням по кнопці «=» у рядку формул).
 • Оператори, тобто інструкції для виконання дій (наприклад, +, -, *, /, %,^, <>,<= ).
 • Числа або текстові значення (наприклад, 0, 32 або Прибуток).
 • Функції з набору вбудованих функцій Excel (наприклад, СУММ(сума)).
 • Посилання на комірки і діапазони – ці компоненти присутні, якщо у формулу потрібно підставити значення, що міститься в інших комірках (наприклад, А1, С3:С15).

2. Форма роботи: практичний показ (вчитель демонструє введення формул в електронну таблицю).

Приклад:

= С2*В2

= СУММ (А1:А10)

= 0,35*D6+1,4*F6

3. Правила запису формул.

 1. Формула завжди починається із знака «=».
 2. У записі формули немає пробілів.
 3. Текст у формулах береться у лапки. Наприклад: А2 «грн».
 4. Послідовність операцій у формулі така сама, як і в математичних обчисленнях: спочатку Excel виконує піднесення до степеня, далі множення та ділення, потім – додавання та віднімання (з урахуванням дужок).
 5. Десяткові дроби записуються з комою (3,5; 0,75).

Електронні таблиці Ms Excel ще називають «розумними таблицями». В чому це полягає?

Копіювання формул. Припустимо, вам потрібно ввести одну й ту саму формулу у суміжні комірки. У цьому разі найзручніше скористатися маркером автозаповнення.

Ця операція виконується так: у правому нижньому куті рамки активної коміри є чорний квадратик - маркер автозаповнення (Рис 1.).

Конспект уроку на тему: "Формули. Правила запису формул у табличному процесорі. Поняття про модифікацію формул при копіюванні"

 

 

(Рис 1.)

 У разі наведення на нього вказівник миші він набуває форми чорного плюса, утримуючи ліву клавішу миші можна «розмножити» формулу у вертикальному або горизонтальному напрямках.

Копіювання формул -  це процес поширення дії формули з однієї комірки на інші для швидкого отримання результатів обчислень.

Форма роботи: практичний показ (викладач демонструє операцію «копіювання формул»).

 1. Типи посилань на комірки.

В формулах електронної таблиці використовуються три типи посилань на комірки (діапазон комірок).

Форма роботи: заповнення таблиці на екрані з поясненням викладача.

Посилання

Формат

Опис

Абсолютне

$А$1

Посилання на певну комірку, яке не змінюється під час копіювання формул. Знак $ фіксує букву стовпця та цифру рядка.

Відносне

А1

У ході копіювання формули відносне посилання змінюється автоматично

Змішане

$А1, А$1

У ході копіювання формули змінюється або за рядком, або за стовпцем

Порада: встановлюється абсолютне посилання клавішею F4.

4. Діагностування помилок у формулах

 Учні, які навчаються на вищий рівень і беруть участь у олімпіадах різного рівня,  готували випереджувальне завдання про діагностику помилок у формулах.

Форма роботи: презентація випереджувального завдання.

Учні. Реакцією на неправильне введення формул є повідомлення Excel про помилки, тобто значення в комірках, що починаються зі знака # (октоторп). Наведемо список можливих значень помилок. (Приклад учнівської презентації drive.google.com/file/d/0B_voF6W5Dk1GME16UHQ1X0hQWnc/view?usp=sharing)

Додаток 2.

 Заповніть таблицю, яка отримається при копіюванні формули за вказаними напрямками:

Конспект уроку на тему: "Формули. Правила запису формул у табличному процесорі. Поняття про модифікацію формул при копіюванні"

 

Додаток 3.

Задача. Виконати обчислення заробітної плати 5 працівникам за тарифом з урахуванням кількості відпрацьованих днів та податку в розмірі 20%.

На цьому прикладі таблицю заповнимо даними за  допомогою форми.

Інструкція до виконання роботи:

- Відкрити нову робочу книгу і зберегти її під іменем „Нарахування”.

- Перший лист назвати „Зарплата”.

- Заповнити заголовки стовпчиків А1, В1, С1 … G1 ( Рис. 1.)

- В меню „Данные” вибрати команду „Форма”, з’явиться вікно – форма для зручного вводу даних в таблицю (Рис. 2), яке містить  поля для заповнення кожного рядка.

Конспект уроку на тему: "Формули. Правила запису формул у табличному процесорі. Поняття про модифікацію формул при копіюванні"

Рис. 1. Зразок таблиці задачі.

Конспект уроку на тему: "Формули. Правила запису формул у табличному процесорі. Поняття про модифікацію формул при копіюванні"

Рис. 2. Введення даних за допомогою форми.

При введенні даних за допомогою форми після заповнення кожного рядка треба натискати кнопку „Добавить”.

Заповніть перших 4 стовпчики за зразком (Рис. 2), виберіть довільні прізвища.

Ввести формулу для  стовпчика „Нараховано”(дізнатися скільки працівник отримує за один день і помножити на кількість робочих днів): =С1/22*D1, скопіювати формулу у відповідні комірки

Ввести формулу для стовпчика „Податок”: =E1*0,20, скопіювати формулу у відповідні комірки.

Для стовпчика „До видачі” ввести формулу самостійно.

Додаток 4.

Вправи для очей.

 1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вгору-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні.
Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямі.

2.   Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири».

3. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.

Додаток 5.

Поняття

Призначення

(опис поняття)

Форма подання

Формула – це…

 

 

Назвіть компоненти, які містить формула.

 

 

З якого символу починається формула?

 

 

Поясніть, де використовують маркер автозаповнення?

 

 

Які типи посилань існують  в електронних таблицях?

 

 

Додаток 6.

Сьогодні на уроці я навчився…

Найбільше мені сподобалось…

Мій успіх був …

Електронні таблиці Microsoft Excel я зможу застосовувати в …

Презентація до уроку. Завантажити

Презентація до уроку на тему: "Діагностування помилок у формулах"

Презентація до уроку на тему: "Діагностування помилок у формулах"

Презентація до уроку на тему: "Діагностування помилок у формулах"

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович