Конспект уроку «Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді)». Презентація

Навчальний рівень: 

Бонь Володимир Степанович, директор школи, вчитель історії Хустського навчально-виховного комплексу №1Бонь Володимир Степанович,
директор школи, вчитель історії

Хустського навчально-виховного комплексу №1

Мета:

- дослідити особливості організації військових походів монголів на Русь у ХІІІ ст. і причини перших успіхів монголів;

- формувати вміння працювати з історичними джерелами, робити висновки й узагальнення;

- виховувати інтерес до героїчного минулого України; на прикладі героїчної боротьби русичів виховувати почуття патріотизму.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу з використанням ІКТ , урок – дослідження.

Обладнання: карта, атлас з історії України, підручник,  відеофільм,

комп’ютерна презентація , уривки з літописів

                                                            Епіграф:

 « Монголи промайнули над Руссю подібно до хмари сарани, подібно
до урагану, крушачи  усе, що зустрічалося на їхньому шляху, руйнуючи села і міста».

 Герцен О.І.          

Основні дати:

Кінець ХІІ – поч. ХІІІ ст. – у Центральній Азії утворилася Монгольська держава;

1206 р.- державу Монголів очолив Темучин ( Чингізхан- «великий хан»);

1211 – 1227 рр. – період завойовницьких походів Чингізхана у  Китай, Корею, Середню Азію, Закавказзя, Північний Кавказ, у приазовські та причорноморські степи;

31 травня 1223 р. – битва на р. Калці;

1237 – 1239 рр.- під владою монголів опинилися міста Рязань, Суздаль,

Москва, Ростов, Ярославль;

1239 р.- розгром монголами Преяславського та Чернігівського князівств,

міст Глухів, Путивль, Вир, Рильськ, Криму;

5 вересня – 6 грудня 1240 р. – оборона Києва під керівництвом воєводи Дмитра;

Середина 40 –х років ХІІІ с. – утворення Золотої Орди;

1241 р.- моноголо – татари вторглися на територію Польщі і Угорщини;

1242 р.- хан Батий припинив похід у Західну Європу і через Боснію та Сербію, Болгарію та Русь повернувся у Поволжжя, де заснував Золоту Орду (державу зі столицею – м. Сарай);

 План уроку

1. Особливості організації військових походів монголів на Русь у ХІІІ с.

    і причини успіхів.

2. Перше вторгнення монголо – татар в Київську Русь. Битва на р. Калці.

3. Завоювання Київської Русі монголо – татарами.

4. Наслідки монголо – татарського поневолення.

Хід уроку

1.Організаційний момент

2.Актуалізація опорних знань

3.Мотивація навчальної діяльності

4.Вивчення нового матеріалу

5.Закріплення, систематизація, узагальнення

6.Домашнє завдання

 Актуалізація опорних знань учнів:

1.Який період переживала Київська Русь у XIII столітті?

2.У чому полягають негативні сторони періоду роздробленості?

Вчитель:

Роздробленість призвела до ослаблення Київської Русі, в зв’язку з чим і виникла небезпека захоплення її території іншими державами.

На сторінці з давнього літопису були записані назви трьох кочових народів, які нападали на Київську Русь. Але з часом деякі літери стерлися. Відновіть втрачене.

_ЕЧЕ_ІГ И

П_Л_В_І

М_Н_О_И

 Вправа «Мозковий штурм»: учні пригадують, які джерела дають можливість дослідити історію України в ХІІІ с.:

  • усні джерела ( казки, билини, народні пісні);
  • писемні джерела ( « Повість минулих літ», « Іпатіївський літопис», «Тверський літопис», «Галицько – Волинський літопис», « Никонівський літопис», спогади купців, мандрівників, політиків того часу);
  • речові джерела ( одяг, предмети побуту, зброя, архітектурні споруди та ін.).

 Мотивація навчальної діяльності учнів:

Слово вчителя

-Сьогодні ми будемо характеризувати   початок  ХІІІ століття. Саме в цей період в Центральній Азії відбувалися процеси і явища, яким судилося відіграти визначальну роль у долях народів Євразії.

На слайдах з’являються картинки з зображенням монгольського війська.

Археологи підрахували, що із 74 міст періоду домонгольської навали 49 були зруйновані Батиєм; 14 із них так і не піднялися з попелу. Ще 15 не змогли відновити свого колишнього значення, перетворившись на села.

Монгольська навала і, як наслідок, ненависне ярмо були однією з найтрагічніших сторінок історії.

 Учні відповідають на питання:

То ж якою буде тема нашого уроку?

 Проблемне питання:

Чому монголам вдалося захопити  Русь - Україну?

Вивчення нового матеріалу

План

1. Особливості організації військових походів монголів на Русь у ХІІІ ст. і причини успіхів монголів та поразки русичів.

2. Перше вторгнення монголів в Київську Русь. Битва на р. Калці.

3. Завоювання Русі – України  монголами.

4. Наслідки монгольського  панування.

1.Учні аналізують писемні джерела про монголів: хто такі монголи , тактика ведення бою, зброя, політика щодо покорених народів (робота в групах).

                                

2. Сюжетна розповідь вчителя про першу зустріч руських та половецьких дружин з монголо – татарами – битву на р. Калці  31 травня 1223 р. та перші перемоги  монголо – татар на основі літописів:

 « Руські князі Данило Галицький, Мстислав Удатний, Мстислав Чернігівський приєдналися аби підтримати половецького князя. Їхнє військо досягало до 60 тис., а в монголів було лише 25 тис. воїнів. Не маючи плану, ринулися в бій половці,  Мстислав Чернігівський підтримав їх. Скориставшись цим Джебе і Субедей атакували легкою кіннотою, заманюючи до себе в табір. Отримавши тактичну превагу, монголи атакували. В розпал бою Данило Галицький був поранений в груди, йому довелося відступити із Мстиславом Удатним. Половці почали тікати. Три дні держав осаду Мстислав Чернігівський. Монголи пообіцяли йому життя, якщо той заплатить викуп, та свого  слова не дотримались. Він був вбитий. Монголи святкували перемогу».

    Учні аналізують уривок з літопису про битву на р. Калці та відповідають на питання:

- Чи міг бути інший результат битви?

 На основі  аналізу писемних джерел учні роблять висновки про стратегію та тактику монголів під час походів, взяття фортець та причини перших поразок русичів. 

3.Сюжетна розповідь вчителя про оборону м. Києва та походи   монголів на  Русь - Україну та Галицько -Волинське князівство. Учні аналізують уривки з « Лаврентіївського літопису».

Розглядається питання про боротьбу населення  Русі - України проти монголів, використовується черговий слайд презентації.

 Учні відповідають на питання:

- Яка роль Галицько – Волинського князівства в збереженні державності на території Русі?

Вправа – « Займи позицію»):

- Чи вірно поступали русичі, наражаючись на смертельну небезпеку, захищаючи власні міста?

  4. Учні роблять висновки про наслідки монголо – татарських завоювань («коло ідей»), записують в опорний конспект:

1.Руйнація міст ( з 74 залишилося 49), зменшення кількості населення.

2.Занепад ремесел, припинення будівництва, руйнування пам’яток культури.

3.Розрив торгівельно – грошових відносин між Руссю і іншими державами,

панування натурального господарства.

4. Великі збитки сільському господарству, поневолення селян і перетворення їх на рабів.

5.Витік срібла та інших металів.

6. Обмеження влади руських князів, які ставали васалами хана.

7. Збереження на Русі феодальних відносин.

Учні описують картину С. Іванова « Баскаки»:

-   Що, на вашу думку, відбувається?

-   Хто ці люди? Чим вони займаються?

-   Які ще джерела підтверджують вашу думку?

Закріплення, систематизація, узагальнення  матеріалу:

Учні виконують тестові завдання:

  Вчитель повертається до проблемного питання уроку:

- Чому монголам вдалося захопити  Русь - Україну?

Оцінювання знань учнів.

Домашнє завдання: опрацювати §17 підручника, на контурній карті позначити напрямки монгольських походів.

 Скориставшись текстом підручника, скласти хронологічну таблицю боротьби руських князівств з монголами.

Заключне слово вчителя, подяка за урок.

Презентація
Завантажити

Презентація до уроку «Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді)»

Презентація до уроку «Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді)»

Презентація до уроку «Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді)»

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ