Конспект уроку на тему «Йонні рівняння». Презентація

Предмет: 
Навчальний рівень: 

Квик Марина Олександрівна, вчитель хімії Хустського навчально-виховного комплексу №1 м. Хуст, Закарпатська областьКвик Марина Олександрівна,
вчитель хімії
Хустського навчально-виховного комплексу №1

м. Хуст, Закарпатська область

 

Цілі:  -  вивчити реакції обміну на якісно новому йонному рівні;

-  розглянути і вивчити умови перебігу реакцій йонного обміну до кінця;

-  формувати вміння та навички у складанні повних та скорочених   йонних рівнянь реакцій;

-  розвивати вміння проводити експеримент, спостерігати за явищами, що при цьому відбуваються, робити узагальнюючі висновки;

-виховувати інтерес до навчання, самостійність.

Основні поняття: йонна реакція, молекулярна та йонна форми рівняння реакцій, повне йонне рівняння.

Обладнання  та  реактиви:  таблиця  «Розчинність  кислот,  основ  та  солей  у  воді», роздатковий матеріал:

перша група: розчини натрій гідроксиду та ферум (II) сульфату.

друга група: розчини хлоридної кислоти та натрій карбонату.

третя група: розчини хлоридної кислоти , натрій гідроксиду та фенолфталеїну.

четверта група: розчини сульфатної кислоти та барій хлориду.

На столі вчителя: пробірки, розчини: натрій гідроксиду, купрум (ІІ) сульфату, ферум (ІІІ) хлориду, хлоридної  кислоти, натрій карбонату, сульфатної кислоти.

Тип уроку: урок комбінований

Хід уроку

 

І. Організаційний момент.

ІІ. Створення емоційного настрою.

Д.І. Менделєєв писав:

“Задоволення  –  пролетить, воно для себе; праця залишить слід довгої радості  –вона для інших. Навчання  –  собі, плід навчання  –  іншим. Іншого сенсу немає в навчанні, інакше воно було б непотрібне”.

-  Отож,  я  запрошую  вас  до  цікавого  навчання  і  бажаю  вам  поважати  один одного  та  створювати  протягом  уроку  хорошу  робочу  атмосферу  і  хороший настрій, адже саме від хорошого настрою залежить половина успіху на уроці.

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

 Дати визначення:

1.  Електроліти

2.  Неелектроліти

3.  Електролітична дисоціація

4.  Йони

5.  Катіони

6.  Аніони

7.  Кислоти з точки зору теорії ЕЛД

8.  Основи з точки зору теорії ЕЛД

9.  Солі з точки зору теорії ЕЛД

10.Сильні електроліти

 Написати рівняння електролітичної дисоціації речовин (завдання у доски)

1.  CuSO4

2.  NaOH ↔

3.  FeCl3

4.  HCl ↔

5.  HNO3

6.  Вa(OH)2

7.  K2CO3

Між якими з цих речовин пройдуть реакції обміну? Чому? Які умови перебігу реакцій йонного обміну до кінця?

IV. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми та мети уроку

-  Як ви гадаєте, що спільного між реакціями:

А)  NaOH + HCl=         та     Са(ОН)2 + HNO3=

Б)   CuSO4 + Вa(OH)2=        та       Н2SO4 + ВaCl2 =

Оголошення теми уроку. (Тему уроку учні записують у зошити)

Ми  з  вами  вивчаємо  розчини.  Що  ж  насправді  відбувається  з

речовинами під час їхнього розчинення?

-  А що буде відбуватися з йонами під час реакцій обміну електролітів?

 Знати:

-  суть реакцій йонного обміну.

Вміти:

-  складати повні та скорочені йонні рівняння реакцій;

-  проводити експеримент;

-  робити узагальнюючі висновки;

V. Вивчення нового матеріалу.

Реакціями йонного обміну  називають реакції, які відбуваються у водних

розчинах електролітів, під час яких електроліти обмінюються йонами.

Рівняння цих реакцій називають йонними рівняннями.

- У чому ж полягає суть реакцій йонно обміну?

Щоб  вияснити  це,  давайте  виконаємо  лабораторний  дослід,  пригадавши

правила ТБ.

Лабораторний дослід № 2.

Реакції обміну між розчинами електролітів,

що відбуваються з випаданням осаду

І пробірка: додамо розчини купрум (ІІ) сульфату та натрій гідроксиду

-  Що ви спостерігаєте?

-  Чи відбулася хімічна реакція? Чому?

-  Давайте  запишемо  дану  реакцію  на  дошці  і  спробуємо  її  пояснити.  Ви

можете звернутися до алгоритму одержання йонної форми рівняння реакції з молекулярної:

1.  Скласти  молекулярне  рівняння,  не  забуваючи  розставити  необхідні

коефіцієнти:

CuSO4+ 2NaOH = Cu(OH)2+ Na2SO4;

2.  В  молекулярному  рівнянні  позначити  речовини,  які  будуть  виділятися  у вигляді газу (↑) чи осаду (↓):

CuSO4+ 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4;

!!!  Молекулярне  рівняння  не  передає  суті  хімічних  перетворень,  бо  у

ньому, насамперед, записано формули речовин, а не йонів.

3.  Речовини,  які  є  електролітами  записати  у  вигляді  йонів,  а  ті,  які  є

неелектролітами  (малодисоційовані,  нерозчинні,  газоподібні  речовини)  –  у

вигляді молекул:

Cu2++ SO42‾ + 2Na++2OH‾ = Cu(OH)2↓ + 2Na++  SO42‾;

4. Відмітити йони, які в процесі реакції не зазнали змін:

Cu2++ SO42‾ + 2Na++2OH‾ = Cu(OH)2↓ + 2Na++  SO42‾;

5.  Вилучити  з  правої  та  лівої  частини  рівняння  ті  йони,  які  не  зазнали  змін впродовж реакції:

Cu2++ 2OH‾ = Cu(OH)2

‼! Одержаний запис називається рівнянням у скороченій йонній формі.

Воно відображає суть хімічного перетворення.

У наведеному вище прикладі відбувається сполучення катіонів Cu2+

та аніонів OH‾  з  утворенням  нерозчинної  речовини  –  Cu(OH)2

Кажуть,  що  реакція відбулася до кінця, бо є зв’язуючі йони.

Робота учнів в групах. Інструктаж з ТБ.

Перша група: розчини натрій гідроксиду та ферум (II) сульфату.

Друга група: розчини хлоридної кислоти та натрій карбонату.

Третя група: розчини хлоридної кислоти , натрій гідроксиду та фенолфталеїну.

Четверта група: розчини сульфатної кислоти та барій хлориду.

Висновок

VІ. Застосування знань.

 “Розум полягає не тільки у знанні, але й у вмінні застосовувати ці знання

на практиці”

1.   У запропонованій таблиці знаком «плюс» позначте можливі реакції, запишіть ваше припущення щодо можливих ознак проходження реакції.      

 

FeCl3

CuSO4

Ba(NO3)2       

 

Na2S

Na2CO3

NaOH

 

 

 

 

 

H2SO4

 

 

 

 

 

AgNO3

 

 

 

 

 

PbCl2

 

 

 

 

 

BaCl2

 

 

 

 

 

2.   Виконання завдань на закріплення знань у змінених умовах

        Закінчіть молекулярне рівняння реакцій, напишіть повні та скорочені йонні рівняння.

І варіант     CuCl2 + ? → Cu(OH)2 + ?

                        Ba(NO3)2 + ? → BaSO4 + ?

ІІ варіант    FeS + ? → FeCl2 + ?↑

                        CaCl2 + ? → CaSO4 + ?

ІІІ варіант   Na2CO3 + ? → CO2 + H2O + ?

                       NaOH + ? → ? + H2O

Чи мають ці завдання тільки один розв'язок?

Висновок.

VІІ. Підведення підсумків уроку, оцінювання.

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання.

§ 10, складання рівнянь по таблиці.

Завантажити презентацію

Презентація до уроку  «Йонні рівняння»

Презентація до уроку  «Йонні рівняння»

Презентація до уроку  «Йонні рівняння»​​​​​​​

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -