Конспект уроку на тему: "Культура та духовне життя у 20-х роках XX століття в Україні"

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Володько Юлія Миколаївна,
вчитель історії та правознавства
КЗ "Шандрівський навчально - виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
Юр'ївської районної ради Дніпропетровської області


Мета:
1. Проаналізувати політику більшовиків у галузі культури, що була офіційно названа культурною революцією, розкрити її значення для зміцнення новоутвореної державної структури - Радянського Союзу, тим самим хоч на певний період компенсувати втрату політичного суверенітету України; показати, що політика українізації сприяла піднесенню національної культури, оновленню української інтелігенції, висвітити яскраві постаті українського національного відродження, зазначивши при цьому, що культура й духовне життя народу були підпорядковані ідеологічним настановам партії більшовиків, пояснити зміст основних термінів і понять;
2.    Формувати в учнів логічне та історичне мислення, переконливо висловлювати власні судження, робити самостійні висновки навички роботи
з комп’ютером та пошуковими системами;
3.    Виховувати їх на кращих зразках національної культури, прищеплювати учням почуття національної гідності, самодостатності, виховувати почуття любові до рідної землі, поваги до видатних осіб історичного минулого нашої держави.
Тип уроку: вивчення нових знань.
Форма проведення: урок-конференція.
Обладнання: підручник, комп’ютери, проектор, презентації учнівських проектів, вислови про політичний та літературний процес цього часу.
Основні терміни та поняття: коренізація, українізація, культурна революція, лікнеп.

ХІД УРОКУ

І.    ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Організаційний момент (здійснює учитель історії). Оголошення теми і мети уроку.
Одчиняйте двері - Наречена йде!
Одчиняйте двері - Голуба блакить!
Очі, серце і хорали Стали,
Ждуть...
 
Одчинились двері -
Горобина ніч!
Одчинились двері -
Всі шляхи в крові!..
П.Тичина
II.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 1. Слово вчителя.
Дорогі десятикласники, ми з вами продовжуємо вивчення історії України у XX ст., а саме періоду Нової економічної політики.
Культурний розвиток України у 20-ті роки - один з феноменів української історії. Адже країна пережила найважчу війну, втратила багатьох видатних вчених, письменників в наслідок їх загибелі чи еміграції, мала відновлювати абсолютно зруйновану економіку. Після завершення громадянської війни і приходу до влади комуністичної партії, зі створенням Радянського Союзу змінилися умови розвитку культури загалом в СРСР, а також в Україні. Революція привела в рух різні соціальні сили, дала відчуття свободи, створення нового, незвіданого. Майстрами української культури були і гарячі прихильники нової влади, і аполітичні люди, і противники більшовизму, які, розвиваючи національну культуру, вбачали певну альтернативу незалежності, яку не вдалося досягти. умовах НЕПу та внутрішньопартійної боротьби допускалися елементи демократії. Уперше за довгі роки українська культура отримала державну підтримку.
Звичайно ж політизація культурного процесу не приховувалася: партія вимагала, щоб культура була національною за змістом, але не суперечила комуністичній теорії.
Метою культурної революції було формування у свідомості мас певних стереотипів, які б зробили поведінку широких верств населення прогнозованою та контрольованою з боку органів радянської влади.
В останні роки непу утверджувалися погляди на культуру як на один із напрямків соціалістичного будівництва — поряд з індустріалізацією й колективізацією сільського господарства.
Попри все, 20-ті рр. були періодом відродження культури. Однак головним поштовхом до відродження була революція, яка сповнила культурну діяльність відчуттям новизни, свідомістю звільнення від старого світу та його обмежень. Розвиток культури в період НЕПу часто називають «золотим часом української культури».
Ключове питання уроку: Чи можемо ми рубіж 20-х років у розвитку української культури, яка розвивалася в контексті європейського та світового культурного процесу вважати періодом «Українського культурного Ренесансу»
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Метод «Мозковий штурм»

-    Визначте умови, за яких розвивалася українська культура в період непу. Згрупуйте їх за позитивними і негативними чинниками, що спостерігалися в ній у цей час (робота в парах)
-    Робота в Інтернеті в пошуковику по визначенню термінів: українізація, культурна революція, лікнеп.
За результатами відповідей учнів складається таблиця.

Умови розвитку української культури

 

Позитивні чинники

Негативні чинники

 

 • активізація суспільно-політичних процесів
 • багатогранний спалах творчої енергії, поява великої плеяди нових талантів,які були аполітичними й вірили в ідею «мистецтва задля мистецтва».
 • кампанія партії спрямована на розширення підтримки з боку неросійських народів
 • зростання загальних настроїв національного оптимізму
 •  підтримка з боку держави
 •  зневажливе ставлення до радянської влади
 • значна еміграцію діячів літератури і мистецтва
 •  культура ставала частиною політики правлячої партії
 • боротьба «старої» інтелігенції та «нової» - пролетарії
 • наростання уніфікації, централізації, тотальної ідеологізації, загальне зниження рівня культури
 • занепад самодержавства

2.1. Відеоряд подій української революції у сфері культури.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Урок проводимо у формі конференції, на якій представлення учнівські проекти. На попередньому уроці учні отримали завдання підготувати проекти за певними темами:

 • 1-учень — «Освіта в роки непу»;
 • 2 - учень — «Основні тенденції розвитку науки»;
 • 3- учень — «Здобутки української літератури»;
 • 4-учень — «Розвиток мистецтва»;
 • 5 учень — «Релігійне життя».

Проводимо захист та обговорення учнівських проектів
Обговорення учнівських проектів слід провести за запитаннями:

 1. Яких змін зазнав освітянський процес в роки непу?
 2. Охарактеризуй масштаби боротьби з неписьменністю, яку вела радянська влада в 20-ті роки.
 3.  Які процеси відбувалися в 20-ті роки у вищій школі України?
 4. Яку роль у розвитку науки відігравала ВУАН?
 5. Чому в середині 20-х років багато вчених повернулося з еміграції в Україну?
 6. Які визначальні проблеми порушувалися літературною дискусією?
 7. Чому літературна дискусія захлинулася?
 8. Що спричинило самогубство М.Хвильового?

V.    ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Ми з вами дізналися багато нового і цікавого про українську культуру у 20-х рр. XX ст. Тож давайте використаємо свої нові знання і спробуємо змоделювати одну життєву ситуацію.
Моделювання життєвих історичних ситуацій
1926 рік. Українська Радянська Соціалістична Республіка. У місті Києві живе сім'я Тищенків. Голова сім'ї Іван Васильович Тищенко - працює в міністерстві освіти. Він є активним учасником політики, яку проводять більшовики в сфері культури. Його дружина - Марія Тищенко працює вчителем початкових класів в одній з україномовних шкіл міста Київ. У подружжя є троє дітей - син Петро, якому 21 рік, він є студентом Київського університету факультету історії; донька Наталя - 15 років - учениця 7 класу в школі, де працює її мати; син Петро - 4 роки, який відвідує дитячий садок. З сім'єю проживає також батько Івана - Мартин Тищенко, який брав участь в подіях української революції на стороні військ УНР.
Завдання: на основі отриманої інформації, використовуючи терміни «українізація», «культурна революція», «лікнеп», визначити життя цієї сім'ї протягом наступних 10 років.
Пропоню вам повернутися до ключового питання нашого уроку та спробувати дати на нього відповідь.
Підсумовуючи, повернемося до епіграфу уроку і спобуємо, розглянувши на уроці багатий, об’ємний матеріал, з’ясувати, як слова з поезії відомого поета П. Тичини стосуються теми нашого уроку та чи можуть вони характеризувати процеси, які відбувалися в культурному розвитку та житті українських митців.

VI.    ПІДСУМОК УРОКУ
1.    Слово вчителя
Культура в Україні розвивалася в складному перетині позитивних та негативних факторів:    занепад самодержавства, активізація суспільно - політичних процесів зумовили зріст інтересу населення до національної культури. Основними тенденціями розвитку культури стали: боротьба «старої» інтелігенції та «нової» - пролетарі!', революція та зневага радянської системи, еміграція видатних вчених, письменників. Важливе місце посідає політика «українізації», яка вплинула на розвиток національної науки, освіти, літератури, але найголовніше - на становлення української мови. Ми бачимо, що за цей короткий, відносно короткий історичний термін часу (1920 - 1930 рр.) українська освіта, культура і мистецтво пережили як відродження так і занепад водночас. Ті паростки, що швидко зійшли на українській землі в радянські часи 20-х р. були так само швидко обірвані і знищені. Нажаль багато досягнень культури було зруйновано тоталітарним жорстким режимом, але сучасне покоління має ставити ці досягнення у приклад та дбати про їх піднесення і збереження, адже нація без культури вже не може вважатися нацією. Виховуючи в собі Людину, ви не повинні забувати, якою ціною збережена мова, культура, традиції, як не забули ті, хто зараз оновлює українську осіту, літературу, мистецтво, кіно.
2.    Оцінювання учнів 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.    Опрацюйте відповідний матеріал підручника.
2.    Виконайте роботу за таблицею

Досягнення і здобутки української культури в період непу

Освіта  

 Наука    

Література    

Мистецтво    

Релігія

 

 

 

 

 

    

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ