Конспект уроку на тему: «Генетично модифіковані організми»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Парфілко Ольга Анатоліївна, вчитель біології, спеціаліст ІІ категорії  Краматорської загальносвітньої школи І-ІІІ ст №11 Краматорської міської ради Донецької областіПарфілко Ольга Анатоліївна,
вчитель біології, спеціаліст ІІ категорії
 Краматорської загальносвітньої школи І-ІІІ ст №11
Краматорської міської ради Донецької області

Мета: сформувати поняття «генетично модифіковані організми, або ГМО»; ознайо- мити з особливостями, перспективами та проблемами створення і використання генетично модифікованих організмів; порівняти технології створення генетично модифікованих організмів із класичними методами селекції; формувати уявлення про практичне застосування біологічних знань; розвивати увагу, пам’ять, мислення, мову, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, висловлювати власну думку, встановлювати причинно- наслідкові зв’язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я, ціннісне ставлення до всього живого, інтерес до предмета; формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Обладнання: фотографії генетично модифікованих організмів.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Міжпредметні зв’язки: основи здоров’я, історія, географія, економіка, екологія. Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, науково-природнича, історична, підприємницька, екологічне мислення.  

Структура уроку

І. Оголошення теми уроку, постановка задач

- На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємось, які ж вони насправді, ці таємничі ГМО, якими нас постійно залякують із усіх джерел масової інформації. Чи насправді вони такі страшні?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

-Що вам на цей час уже відомо про ГМО? Які думки ви маєте з приводу ставлення до них?

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Дати визначення понять: селекція, одомашнення рослин, одомашнення тварин, біотехнологія, генна інженерія, клітинна інженерія.
 2. Назвіть та охарактеризуйте галузі біотехнологій.
 3. Назвати та охарактеризувати методи генної інженерії.
 4. Назвати та охарактеризувати методи клітинної інженерії.
 5. Наведіть приклади речовин (продукції), які отримують методом генної інженерії.

ІV. Первинне сприйняття та осмислення нового матеріалу.

 1. Уявлення про генетично модифіковані організми.

Генетично модифіковані організми (ГМО) — це організми, генотип яких було змінено за допомогою методів генетичної інженерії з використанням технології рекомбінантних ДНК. Інша назва генетично модифікованих організмів — трансгенні організми.

Трансгенні організми можуть мати велике значення для підвищення ефективності сільського господарства та під час досліджень у галузі молекулярної біології. Перші генетично модифіковані організми, одержані за допомогою методів молекулярної біології, з’явилися у світі лише у 80-х роках ХХ століття.

 1. Генетична модифікація організмів у природі. Трансдукція.

Людина не може вважатися першовідкривачем технології рекомбінантних ДНК. Такі процеси є дуже давніми і поширеними серед живих організмів. Віруси уражають усі групи живих організмів та інколи випадково переносять гени від одних видів до інших. Цей

процес має назву горизонтального перенесення генів. Він відіграє важливу роль в еволюції.

Першими перенесення генів почали використовувати бактерії. Цей процес у них відомий як трансдукція — перенесення бактеріальних генів іншим бактеріям за допомогою бактеріофагів. Трансдукція є одним з основних механізмів обміну генами в прокаріотів. Існує вона не менш ніж три мільярди років.

Конспект уроку на тему: «Генетично модифіковані організми»

Історія еукаріотів теж не обійшлася без цієї технології. Походження цитоскелета, без якого неможлива життєдіяльність усіх еукаріотів (у тому числі людини), теж пов’язують з горизонтальним перенесенням генів від бактерій за допомогою вірусів.

Але процес триває й нині. Нещодавні дослідження виявили обмін геном між рисом та просом, і людина не мала до цього жодного стосунку. Також було виявлено перенесення генів від паразитичної бактерії вольбахії до геному її хазяїв — комах і червів. А в однієї з груп коловерток горизонтальне перенесення генів узагалі замінило статевий процес.

В еволюції людини такі перенесення генів також траплялися неодноразово. Докладний аналіз показав, що 1 % геному людини — це гени вірусів. Але в більшості випадків вони є генетичним сміттям, оскільки були знешкоджені системами захисту нашого геному. А деякі з цих «сторонніх» генів стали для нас конче необхідними. Саме гени ретровірусів, убудовані в наш геном, забезпечують роботу плаценти й дозволяють нам (як і іншим ссавцям) виношувати дитину в організмі матері.

 1. Штучна генетична модифікація організмів.

Перший трансгенний організм (мишу) було одержано Дж. Гордоном зі співробітниками 1980 року.

На початку 90-х років у Китаї було проведено перше комерційне випробування генетично модифікованих сортів тютюну й томатів, стійких до вірусів.

Генетично модифіковані організми — це організми, генотип яких було змінено за допомогою методів генної інженерії з використанням технології рекомбінант-них ДНК.

Процеси, аналогічні технологіям створення генетично модифікованих організмів, часто трапляються в природі та існують уже кілька мільярдів років.

V. Вторинне сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

1. Користуючись матеріалом параграфа, установіть правильну послідовність дій при отриманні трансгенного організму миші.

А. отримання трансгенного організму миші, у якому діє ген гормону росту пацюка.

Б. виділення гену гормону росту пацюка.

В. збільшення числа копій гену гормону росту пацюка.

Г. внесення гена гормону росту пацюка в зиготу миші.

VІ. Узагальнення та систематизація знань.

 1.  Що таке генетично модифіковані організми?
 2.  Чи відбувається генетична модифікація організмів у природних умовах?

VІІ. Підведення підсумків уроку.

 1. Чи змінилась ваша уява про ГМО після вивчення сьогоднішньої теми? 
 2. Які питання для вас залишились незрозумілими?

VІІІ. Домашнє завдання.

 1. § 58 вивчити, дати відповіді на питання у кінці параграфа.
 2. Користуючись матеріалами мережі інтернет, знайти конкретні приклади трансгенних організмів та проаналізувати можливості позитивних і негативних наслідків їх застосування.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -