Конспект уроку на тему: «Комплексна обробка зображень. Фотомонтаж в редакторі Adobe Photoshop»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Лехіцький Тарас Володимирович, викладач інформатики Луцького педагогічного коледжуЛехіцький Тарас Володимирович,

викладач інформатики

Луцького педагогічного коледжу

Мета: навчити виконувати обробку зображень та здійснювати елементи фотомонтажу засобами редактора, розвивати навики роботи з ПК

Тип заняття:   за дидактичною метою: комбінований,

за способом проведення: урок-практикум

Обладнання: мультимедійний проектор, ПК з операційною системою Windows, редактор Adobe Photoshop, програма мережевої підтримки NetOpSchool

Хід уроку

 1. Організаційна частина (1 хв.)
 2. Повторення попереднього матеріалу (10 хв.)
 3. Пояснення нового матеріалу (10 хв.)
 4. Виконання практичного завдання (20 хв.)
 5. Підведення підсумків (3 хв.)
 6. Домашнє завдання (1 хв.)

Проводиться фронтальне опитування на основі презентації (слайди 2-7), яка містить запитання та зображення інструментів редактора (презентація додається).

Вчитель демонструє слайди, учні дають відповіді на запитання. Після отримання усної відповіді правильна відповідь відображається на слайді

Питання для опитування:

Які інструменти для виділення ви знаєте? (прямокутне та овальне виділення, інструменти групи Ласо, чарівна паличка)

Як міняється дія інструментів «прямокутне виділення» та  «овальне виділення» при утриманні клавіш Alt, Shift та їх комбінації?(відбувається виділення від центру та виділення квадратної області чи кола)

Яким інструментом виділення виділяють області з шириною чи висотою в один піксель? (вертикальний/горизонтальний рядок)

Для якого виділення використовують інструменти «ласо», «багатокутне ласо», «магнітне ласо»? (фрагменти із складною формою)

Для чого використовується інструмент «переміщення» та які додаткові можливості він надає? (переміщення фрагментів зображення, зміна їх розмірів та трансформування)

Як міняється дія інструменту «переміщення» при утриманні клавіш Alt та Shift? (виконується операція копіювання, переміщення по прямих)

Які дії виконує інструмент «чарівна паличка»? (виділяє області з пікселів однакового кольору)

Які є режими використання інструменту «чарівна паличка»? (звичайний режим виділення, додавання до виділеної області, віднімання від виділеної області)

 1. Пояснення нового матеріалу (10 хв.)

Вчитель оголошує тему заняття, учні записують її в зошити.

Пояснення здійснюється на основі презентації, починаючи із слайду 8 (презентація додається); учні знайомляться з новими поняттями, пригадують операції, потрібні для виконання практичного завдання, переглядають приклади фотомонтажу, аналізують та порівнюють техніку виконання.

Учні записують визначення та прийоми виконання основних операції при фотомонтажі.

 1. Виконання практичного завдання (20 хв.)

За допомогою програми мережевої підтримки вчитель демонструє виконання завдання з відповідними поясненнями; учні виконують записи у робочих зошитах.

Кожен учень отримує примірник з надрукованими завданнями практичної роботи.

Завдання для практичного виконання

 1. Відкрийте в редакторі PhotoShop файл з назвою «Автомобіль-заготовка».

Конспект уроку на тему: «Комплексна обробка зображень. Фотомонтаж в редакторі Adobe Photoshop»

 1. Використовуючи інструменти виділення, виділіть всі області автомобіля, для яких буде змінено колір. Спочатку можна виділити весь автомобіль без коліс, а потім, переключившись в режим віднімання виділеної області, виділити скло (області, які не будуть зафарбовуватися).
 2. Використовуючи корекцію кольору (Ctrl+U) змініть колір автомобіля. Запишіть параметри нового кольору.
 3. Відкрийте в редакторі PhotoShop файл з назвою «Номерний знак». За допомогою інструменту «Пензлик» відповідного розміру замалюйте цифри та букви номеру, вибравши основним кольором білий. Впишіть у номерний знак власне ім’я. Підберіть доцільні розміри, колір та розташування тексту.

Конспект уроку на тему: «Комплексна обробка зображень. Фотомонтаж в редакторі Adobe Photoshop»

 1. Виконайте копіювання та вставку номерного знаку на автомобіль. Підберіть доцільні розміри, місце розташування номеру  та виконайте потрібну трансформацію Після остаточного підбору параметрів зображення виконайте зведення шарів.
 2. Виконайте імітацію світла фар автомобіля за допомогою фільтру «Рендерінг – блік». Підберіть доцільні параметри для кожної фари.
 3. Відкрийте в редакторі PhotoShop файл з назвою «Отвори охолодження». Виділіть інструментом  «Прямолінійне виділення» решітку отвору для повітря. Виконайте копіювання та вставку решітки на автомобіль. Підберіть доцільні розміри, місце розташування  та виконайте відповідну корекцію кольору (дивись завдання №3). Після остаточного підбору параметрів зображення виконайте зведення шарів.

Конспект уроку на тему: «Комплексна обробка зображень. Фотомонтаж в редакторі Adobe Photoshop»

Додаткове завдання

 1. Додайте на зображення захисну конструкцію з файлу «Кенгурятник».

Конспект уроку на тему: «Комплексна обробка зображень. Фотомонтаж в редакторі Adobe Photoshop»

 1. Підберіть фон та розмістіть на ньому створене Вами зображення автомобіля. Задайте потрібний розмір та інші параметри для максимальної природності зображення. Збережіть зміни у файлі.

Після виконання практичних завдань вчитель перевіряє учнівські роботи та виставляє оцінки. Учні, які повністю виконали основне та додаткове завдання отримують оцінку 12. Учні, які повністю виконали обов’язкове завдання, отримують оцінку 10. Кожне не виконане (або виконане із значними недоліками) завдання зменшує оцінку на один бал.

 1. Підведення підсумків (3 хв.)

Вчитель нагадує основні прийоми, які використовувалися в процесі виконання практичного завдання. Акцентує увагу на відсутності «універсального» інструменту виділення, демонструючи останній слайд презентації.

За допомогою мультимедійного проектора демонструється краща учнівська робота з обов’язковим коментування досягнень та недоліків.

 1. Домашнє завдання (1 хв.)

Теоретична частина: опрацювати матеріал розділу №7 ст.154-164 за підручником «Березовський В.С., Потієнко В.О., Завадський І.О. Основи комп’ютерної графіки. — К., 2010, Вид. група BHV, 400 c.»

Практична частина: виконати довільний фотомонтаж з використанням принаймні трьох різних зображень.

Презентація до уроку. Завантажити

Конспект уроку на тему: «Комплексна обробка зображень. Фотомонтаж в редакторі Adobe Photoshop». Презентація

Конспект уроку на тему: «Комплексна обробка зображень. Фотомонтаж в редакторі Adobe Photoshop». Презентація

Конспект уроку на тему: «Комплексна обробка зображень. Фотомонтаж в редакторі Adobe Photoshop». Презентація

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович