Конспект уроку на тему: «Огляд традиційних біотехнологій»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

 

Парфілко Ольга Анатоліївна, вчитель біології, спеціаліст ІІ категорії  Краматорської загальносвітньої школи І-ІІІ ст №11 Краматорської міської ради Донецької областіПарфілко Ольга Анатоліївна,
вчитель біології, спеціаліст ІІ категорії
 Краматорської загальносвітньої школи І-ІІІ ст №11
Краматорської міської ради Донецької області

Мета: сформувати поняття «біотехнологія»; ознайомити з традиційними біотехнологіями, їхніми основними завданнями, методами та напрямками сучасного використання; розкрити значення біотехнологій для людства; формувати уявлення про практичне застосування біологічних знань; розвивати увагу, уяву, пам’ять, логічне мислення, мову, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого, інтерес до біології; формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Обладнання: фотографії біотехнологічних процесів та продуктів біотехнології.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

 Міжпредметні зв’язки: основи здоров’я, історія, фізика, хімія, економіка. Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мо- вою, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, підприємницька, науково-природнича, історична.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Оголошення теми уроку, постановка задач.

- Сьогодні ми ознайомимось із принципами та напрямками біотехнологій, а також галузями, у яких вони успішно використовуються.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

- Як ви розумієте поняття «біотехнології»? Які асоціації у вас із ним пов’язані?

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання. Біологічний диктант.

 1. Одомашнення — це… ( процес змін популяцій рослин або тварин, завдяки якому вони стають пристосованими до утримання в неволі й використання їх людиною. Одомашнення відбувається з метою отримання від рослин і тварин продуктів харчування, промислової продукції (шкіра, волокно тощо) або в інших цілях (транспорт, охорона тощо).)
 2. Основні центри походження рослин: ……. (Східноазіатський, Індо-Малайський, Середньоазіатський, Індійський, Передньоазіатський, Середземноморський, Ефіопський, Центральноамериканський, Південноамериканський)
 3. Центри походження рослин виявив видатний вчений …… (М. І. Вавилов)
 4. Більшість домашніх тварин приручалося людиною …… (цілеспрямовано, з метою отримання від них певних продуктів)
 5. Селекція — це…. ( наука про методи створення нових сортів і гібридів рослин, порід тварин і штамів (генетично однакових) мікроорганізмів. Завдяки селекції вдалося отримати велику різноманітність форм одомашнених живих організмів.)
 6. Класичними методами селекції є: …. (масовий добір, індивідуальний добір, створення чистих ліній, гібридизація: віддалена. Інбридинг, аутбридинг)
 7. Методи селекції можна поділити на….( класичні й методи з використанням молекулярно-біологічних технологій.)
 8. Охарактеризувати метод гібридизації рослин і тварин.
 9. Яким вимогам повинен відповідати вид для успішного його одомашнення?

ІV. Первинне сприйняття та осмислення нового матеріалу.

 1. Поняття про біотехнології.

Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Сам термін «біотехнологія» з’явився в 70-х роках XX століття. Він походить від грецьких слів «біос» — життя, «технос» — мистецтво, майстерність, «логос» — слово, вчення.

Але насправді біотехнологічні принципи людина розробила вже давно. Використання мікроорганізмів для випікання хліба, виготовлення сиру та інших молочних продуктів, виноробства, пивоваріння триває вже не одну тисячу років. Але лише завдяки роботам Л. Пастера в середині ХІХ століття традиційна біотехнологія отримала наукову основу. У 40-50-ті роки ХХ ст., коли був здійснений синтез пеніцилінів методами ферментації, почалася ера антибіотиків, що дала поштовх розвитку мікробіологічного синтезу і створенню мікробіологічної промисловості. У 60-70-ті роки ХХ ст., почала бурхливо розвиватися клітинна інженерія. Зі створенням у 1972 році групоюП. Берга в США першої гібридної молекули ДНК in vitro формально пов’язане народження генетичної інженерії, що відкрила шлях до свідомої зміни генетичної структури організмів. Біотехнологія нерозривно пов’язана з молекулярною і клітинною біологією, молекулярною генетикою, біохімією і біоорганічною хімією. З розвитком біотехнологій пов’язують вирішення глобальних проблем людства – ліквідацію нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров’я і якості навколишнього середовища.

Основними напрямками біотехнологій є генна інженерія, клітинна інженерія, ембріональна інженерія, промислова мікробіологія та ін.

 1. Клітинна та генетична біоінженерія.

Клітинна інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах. Генетична інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення та введення в інші клітини або організми.

V. Вторинне сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

1. Користуючись матеріалом  підручника § 57, закінчити схему.

Конспект уроку на тему: «Огляд традиційних біотехнологій»

VІ. Узагальнення та систематизація знань.

 1. Що таке біотехнологія?
 2.  У яких галузях сучасного виробництва використовують традиційну біотехнологію?

VІІ. Підведення підсумків уроку.

 1. Чи змінилось у вашому розумінні поняття біотехнології після сьогоднішнього уроку?
 2. Яка саме інформація на сьогоднішньому уроці для вас стала новою, незвичною?

VІІІ.  Домашнє завдання.

 1. § 57 вивчити, відповідати на питання в кінці параграфа.
 2. Завдання 7 виконати письмово, у зошиті.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -