Конспект уроку на тему «Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, я, ю, є»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Калашник Ірина СергіївнаКалашник Ірина Сергіївна, 
вчитель української мови та літератури 
Носиківської СЗШ І-ІІ ступенів
Шаргородського району Вінницької області

 

Мета: поглибити знання учнів про способи позначення на письмі м’якості приголосних звуків; розвивати орфографічне чуття, логічне мислення, пам’ять, вміння висловлювати власні думки; виховувати пошану до рідного краю, природи.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма уроку: урок-практикум.

Методи і прийоми: робота у групах, слово вчителя, робота з підручником, робота з картками, самостійна робота, практична робота, гра «Придумай слово», рефлексія.

Обладнання: підручник, роздатковий матеріал, різнокольорові сигнальні картки, таблиця «Самооцінювання».

Хід уроку

І. Організаційний момент

Діти з допомогою вчителя утворюють три групи і сідають навколо столів.

Слово вчителя.

Доброго дня, діти! Сьогодні наш урок пройде у незвичайній формі. Ви поділені на 3 групи і будете працювати не кожен сам на себе, а на свою групу. У процесі роботи ви будете змінювати свої групи. Щоб наш урок пройшов цікаво та пізнавально, вам потрібно бути уважними та організованими. Усі завдання, які ви виконуєте ви записуєте у свої зошити.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя.

Тема нашого уроку  «Позначення м’якості приголосних на письмі». З допомогою яких літер відбувається пом’якшення приголосних на письмі – про це ми дізнаємось у подальшій роботі.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Слово вчителя.

Кожна група отримує індивідуальне завдання. Протягом 5 хвилин ви обговорюєте у своїх групках новий матеріал. Ви маєте настільки добре володіти матеріалом, щоб розповісти його іншим групкам. Працюєте тихо, щоб не заважати іншим.

 Завдання для груп роздаються на картках.

1.Робота з картками.

Картка 1. Звукове значення літер я, ю, є, ї, ь

В українській мові м’якість приголосних на письмі позначають:

1) літерою ь (м’який знак): січень, льодовий;

2) літерами є, ю, я, коли вони стоять після м’якого приголосного: синє, люди, пісня;

3) літерою і: ліс, сірий.

! Літери ь, і, я, ю, є можуть передавати на письмі м’якість відразу двох приголосних звуків:

кузня [к у з' н' а ],

честь [ч е с' т' ].

Картка 2. М’які та пом’якшені приголосні звуки

Приголосні звуки бувають тверді й м’які. У звуковому записі на м’якість приголосного звука вказує скісна риска [ ' ] після літери: синь [с и н' ],        сіль [с' і л' ],  на пом’якшеність – вказує знак [ ’ ]: вік [в’ і к ]. М’який знак у звуковому записі не вживається.

Деякі приголосні утворюють пари: [д] –  [д' ], [т] –  [т' ], [з] –  [з' ], [с] –  [с' ], [дз] –  [дз' ], [ц] –  [ц' ], [н] –  [н' ], [л] –  [л' ], [р] –  [р' ].

Не мають пар м’яких такі приголосні: губні [б],[п],[в],[м],[ф], шиплячі [ж],[ч],[ш],[дж]. Вони лише трохи пом’якшуються: [б’ік], [облич’:я].

Приголосні [г], [ґ], [к], [х] завжди тверді. Пом’ якшуються вони лише перед голосним [і]: [г’ і р к о ], [к’ і т ].

Приголосний [й] завжди м’який.

Картка 3. позначення м’якості приголосних на письмі літерами ь, і, я, ю, є

Літери я, ю, є можуть позначати по два звуки:

я – [й а]: яр [й а р], олія [о л ’і й а];

ю – [й у]: юнак [й у н а к ], співаю [с п’ і в а й у ];

є – [й е]: єдиний [й е д и н и й ], моє [м о є ].

Літери я, ю, є можуть позначати на письмі голосні звуки [а], [у], [е], що стоять після м’яких приголосних.

Наприклад:

маля [м а л' я], людина [л' у д и н а ],синє [с и н' е].

Якщо літери я, ю, є позначають на письмі м’якість подовженого приголосного (його передано подвоєними літерами), то звукописом слово передаємо так: волосся [в о л о с': а].

(5 – 7 хв групи працюють).

2. Слово вчителя.

Ваш час завершився. Думаю, ви помітили, що на столі знаходяться картки різного кольору. Перший стіл – червона картка, другий – зелена, третій – синя.

Кожному з вас я роздаю картки таких кольорів. Кому якого кольору випала картка, той пересідає за стіл з карткою такого ж кольору.

(Учні утворюють нові групи за кольорами карток).

 У нас утворилось три нових групи. У кожній групі є учні з 3-х різних груп. Вам потрібно поділитись інформацією, яку ви опрацьовували у попередніх групах.

(учні обмінюються інформацією приблизно 5 хв).

3. Слово вчителя.

Оберіть у кожній групці спікера – учня, який представлятиме свою групу. Кожній групі я задаю питання, ви якомога повніше відповідаєте на нього. Учні з групи можуть доповнити відповідь свого спікера.

4. Опитування за запитаннями.

1.В українській мові м’якість приголосних на письмі позначають літерами… (я, ю, є, і, ь).

2. Літери я, ю, є можуть позначати по два звуки, яких саме? (я – [й а] , ю – [й у], є – [й е]).

3. Коли літери я, ю, є можуть позначати на письмі голосні звуки і які? (Літери я, ю, є можуть позначати на письмі голосні звуки [а], [у], [е], що стоять після м’яких приголосних).

4. Як у звуковому записі позначаємо м’якість та пом’якшення приголосних? (М’якість – скісна риска [' ], пом’якшеність – знак [’] ).

5. Чи вживається м’який знак у звуковому записі? (Ні).

6. Чи можуть літери ь, і, я, ю, є передавати на письмі м’якість відразу двох приголосних. Відповідь проілюструйте на прикладах (Так).

 

ІV. Формування знань, умінь та навичок                                                                   1. Робота з підручником.

 Виконання вправи 344 (письмово).

2. Самостійна робота.

Завдання: прочитати текст. Виписати слова з м’якими приголосними, підкреслити орфограми. Біля дошки виконати фонетичний розбір виділеного слова.

(Учням роздаються тексти на картках).

Група 1.

Недалеко од Керелівки стоїть маленьке село Комарівка. Дорога в село йде з такої крутої гори, що, їдучи, треба вставать з воза, щоб не перекинутись. Під самою горою блищить ставок. Коло ставка гребля, обсаджена вербами.

Група 2.

 В кінці греблі стоїть млин з чорними колесами. Вода ллється на колеса зверху, обливає їх білою піною і падає довгими пасмами в глибоку долину. Кругом ставка ростуть старі садки. Уся Комарівка зовсім потонула в садках.

Група 3.

Ніде не видко ні хат, ні повіток. Тільки синій дим з виводів над зеленим морем показує на ті місця, де стоять хати. Густе гілля позвішувалось з тинів на улиці й зовсім позакривало хати. Розложисті яблуні – густі, як руно.

(Зачитування виконаного завдання. Біля дошки від кожної групи працює учень над фонетичним розбором слова).

3. Гра «Придумай слова».

Групам потрібно записати по 5 слів, в яких:

Група 1 – м’якість передається ь;

Група 2 – м’якість передається і;

Група 3 – м’якість передається я, ю, є.

(Зачитування групами слів).

4. Практична робота.

Завдання: записати слова з м’якими приголосними у 3 колонки. І-ша колонка – м’якість передається ь, ІІ-га колонка - м’якість передається і, ІІІ-тя колонка – я, ю, є.

Брунька, білий, безодня, учень, близнята, березень, вечеря, довідка, життєвий, люк, жаль, літній, побачення.

  Групи зачитують по порядку колонки з словами.

V. Підбиття підсумків уроків

Діти, сподіваюсь урок пройшов для вас цікаво і ви дізнались чимало нового. А зараз пропоную вам оцінити себе самостійно та знання здобуті на уроці.

1. Робота з табличкою «Самооцінювання».

Прізвище Ім’я______________________

Заповнити таблицю

Знаю все

 

Знаю майже все

 

Знаю мало

 

Нічого не знаю

 

Треба розібратися

 

2. Рефлексія.

  • Чи сподобався вам урок?
  • Що нового ви довідалися?
  • Що вас найбільше зацікавило, здивувало?

V. Домашнє завдання

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -