Конспект уроку на тему: «Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Парфілко Ольга Анатоліївна, вчитель біології, спеціаліст ІІ категорії  Краматорської загальносвітньої школи І-ІІІ ст №11 Краматорської міської ради Донецької областіПарфілко Ольга Анатоліївна,
вчитель біології, спеціаліст ІІ категорії
 Краматорської загальносвітньої школи І-ІІІ ст №11
Краматорської міської ради Донецької області

Мета: продовження  формування  поняття «генетично модифіковані організми, або ГМО»; ознайомити з особливостями, перспективами та проблемами створення і використання генетично модифікованих організмів; порівняти технології створення генетично модифікованих організмів із класичними методами селекції; формувати уявлення про практичне застосування біологічних знань; розвивати увагу, пам’ять, мислення, мову, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, висловлювати власну думку, встановлювати причинно- наслідкові зв’язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я, ціннісне ставлення до всього живого, інтерес до предмета; формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Обладнання: фотографії генетично модифікованих організмів.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Міжпредметні зв’язки: основи здоров’я, історія, географія, економіка, екологія. Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, науково-природнича, історична, підприємницька, екологічне мислення.  

Структура уроку

І. Оголошення теми уроку, постановка задач

- порівняємо сьогодні класичні та сучасні біотехнології та розглянемо проблеми і перспективи використання сучасних біотехнологій.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Чи слід все ж таки давати можливість широкого застосування біотехнологій?

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Слухання та обговорення доповідей на тему сучасної біотехнології.

ІV. Первинне сприйняття та осмислення нового матеріалу.

  1. Порівняння класичних і сучасних біотехнологій.

Дуже цікаво провести порівняння технологій створення ГМО і технологій класичної селекції.

Порівняння класичних і сучасних біотехнологій

Класична селекція

Створення ГМО

Ґрунтується на природному процесі, який використовується людиною

Ґрунтується на природному процесі, який використовується людиною

Використовується не менше як 10 тисяч років (із застосуванням штучного мутагенезу не менше ніж 80 років)

Використовується понад 30 років

Працює одразу з кількома тисячами генів

Працює з одним геном

Створює організми, які генетично значно відрізняються від природних форм

Створює організми, які генетично значно відрізняються від природних форм

Потребує значного часу для виведення нових форм

Потребує меншого часу для виведення нових форм

 

  1. Проблеми та перспективи використання технології генетичної інженерії

Питання про перспективу використання генної інженерії під час вирощування сільськогосподарської сировини продовжує спричиняти серйозні суперечки серед дослідників і споживачів. Серед позитивних аргументів — підвищена врожайність, екологічні переваги, захист від шкідників. З іншого боку — непевність частини споживачів у безпечності нових технологій.

Теоретично негативний вплив, наприклад, трансгенних рослин на інші організми можливий через наявність у організмі рослин біологічно активних речовин (інсектициди, фунгіциди та ін.). Вплив цих речовин може бути прямої або опосередкованої дії через трофічні ланцюги. Однак до сьогодні достовірних експериментальних даних про негативний вплив трансгенних рослин, стійких до шкідників, на нецільові організми не отримано.

Також за 30 років досліджень не було виявлено достовірних експериментальних даних щодо негативного впливу ГМО на тих, хто споживав їх у їжу.

У Європі модифіковані рослини сої та кукурудзи для виготовлення харчових продуктів дозволено з 1997 року, а харчові ферменти, добавки, одержані в результаті генної інженерії, використовують понад двадцять років. Слід відмітити, що ГМО-продукти є дешевшими, ніж продукти звичайної селекції, і можуть містити корисні для людей сполуки. Так, генетично модифікований сорт рису (золотий рис) містить значну кількість бета-каротину

  1. Застосування біотехнологій у наукових дослідженнях, медицині та сільському господарстві.

Генна терапія — це сукупність технологій, яка забезпечує внесення змін у генетичний апарат соматичних клітин людини. Головне її призначення — лікування спадкових захворювань. Основна ідея — замінити дефектний ген у клітинах на нормальний. Для цього з організму спочатку виділяють клітини, вводять у них здоровий ген і поміщають клітини назад (мал. 57.2). Таку терапію проводять, наприклад, для гена тимідинкінази у людей з тяжкою формою імунодефіциту.

V. Вторинне сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

Виконати тестові завдання.

1 ) Методи створення нових сортів рослин розробляє наука:

а) біотехнологія                           в) генетика

б) селекція                                  г) цитологія

2 ) Сукупність промислових методів, які застосовують для ви

робництва різних речовин з використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ, — це:

а) штучний добір                          в) селекція

б) молекулярна біологія               г) біотехнологія

3 ) Галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології

культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах, — це:

а) генетична інженерія                 в) клітинна інженерія

б) селекція                                   г) генна терапія

4) Генетично модифіковані організми — це організми, генотип яких було змінено за допомогою методів:

а) радіаційного мутагенезу           в) клітинної інженерії

б) генетичної інженерії                г) класичної селекції

5) Спеціальна молекула ДНК, сконструйована на основі ДНК вірусів або плазмід, яка містить потрібний ген, здатна транспортувати його в клітину й забезпечити його вбудовування в її генетичний апарат, — це:

а) оперон   б) ген   в) вектор    г) екзон

6) Установіть відповідність між процесами та технологіями, до яких вони належать.

Процеси Технології

1 генна терапія а) технології одержання

2 виробництво сиру рекомбінантних ДНК

3 виробництво кефіру б) технології клітинної

4 одержання ГМО інженерії

5 одержання гібридом в) технології з використан-

6 виробництво хліба ням процесів бродіння

VІ. Узагальнення та систематизація знань.

1. Як досягнення генетичної інженерії використовують: а) у наукових дослідженнях; б) у медицині; в) у сільському господарстві?

 2. Які переваги порівняно з класичною селекцією має технологія отримання ГМО?

 3. Порівняйте технології класичної селекції і технології створення ГМО.

VІІ. Підведення підсумків уроку.

  1. Яка інформація, почута вами на сьогоднішньому уроці вас найбільше вразила і чому?
  2. Який із етапів уроку для вас був найцікавіший?

VІІІ. Домашнє завдання.

  1. §59 вивчити, § § 55-58 повторити.
  2. Виконати узагальнюючі завдання до теми у кінці § 59.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –