Конспект уроку на тему: «Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії». Презентація

Навчальний рівень: 

Курилів Віктор Петрович,
вчитель математики та інформатики

Струсівської санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів

Мета уроку.

Освітня: ввести поняття означення арифметичної прогресії, формули n-го члена арифметичної прогресії; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування означення та формули n-го члена арифметичної прогресії.

Розвивальна: розвивати увагу, пам'ять, спостережливість, уміння робити висновки, спираючись на відомі факти.

Виховна: виховувати працьовитість, акуратність, наполегливість у досягненні мети, інтерес до знань.

Очікувані результати: учні повинні знати означення, властивості та формули n-го члена арифметичної прогресії, уміти застосовувати їх до розв'язування задач.

Основні поняття: арифметична прогресія, знаменник, n-й член, формула n-го члена, властивості арифметичної прогресії.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали, презентація.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

 1. Інтерактивна вправа «Мікрофон». (Слайд №2)
 • Наведіть приклади послідовності.
 • Які послідовності називаються числовими?
 • Наведіть приклад числової послідовності.
 • Які способи задання послідовності ви знаєте?
 • Якими властивостями володіють числові послідовності?
 1. Математичний диктант. (Слайд №3)
 1. 10, 20, 30, 40, … запишіть ще два члени цієї послідовності.
 2. Задана послідовність натуральних чисел, які кратні 4. Запишіть 5-й член цієї послідовності.
 3. Задана послідовність натуральних чисел, які при діленні на 5 дають остачу. Запишіть 4 перші члени цієї послідовності.
 4. Дано послідовність (an): аn-3 – член цієї послідовності. Запишіть попередній і наступний члени.

(Слайд із відповідями(Слайд №4))

III. Актуалізація опорних знань

Розв'язую Вправи на повторення (§ 16). (Слайд №5)

IV. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

Звернутаю увагу учнів на рубрику Вчора. Сьогодні. Завжди; розглядаю Актуальну задачу (§ 17). (Слайди6-9)

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Інтерактивна вправа «Ажурна пилка»  (Слайд №10)

На попередньому уроці кожен учень отримав картку певного кольору з номером на ній від 1 до 4.

Формується кілька груп по 4 особи в кожній. Групи отримали певні завдання:

«жовті» – сформулювати означення арифметичної прогресії та її різниці,

 «зелені»  – рекурентна формула задання арифметичної прогресії.

 «червоні»  – вивести формулу n-го члена арифметичної прогресії.

«сині» – властивісті арифметичної прогресії.

Дітям потрібно створити групи відповідно до кольору картки,яку вони отримали на попередньому уроці. В цих групах кожен розповідає свою інформацію. Потім учні об’єднуються у групи до своїх номерів. Вони формулюють основні поняття доводять властивості. У зошитах занотовують формули, основні поняття. Кожна група має план вивчення матеріалу. Діти знову повертаються в свої групи і обмінюються інформацією.

Фізкультхвилинка «Танцювальна математика» (Слайди №12 - 17)

Учні розглядають приклад арифметичної прогресії в GeoGebra (Слайд №18)

VI.Осмислення нового матеріалу

 • Фронтальна робота

Розібрати Приклади 1 — знаходження різниці та п-го члена арифметичної прогресії

 • Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

Виконати вправи Тренуємося 1 (1,3, 5,7) (Слайд №19)

 • Самостійне виконання завдань

Виконати вправи Тренуємося 1 (2, 4, 6, 8). (Слайд №20)

 • Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

Виконати вправи 1, 2 рубрики Інтелектуальний фітнес  (Слайд №21)

VII. Підбиття підсумків уроку

Учні виконують завдання в GeoGebra. (Слайд №22)

VIII. Домашнє завдання

 Опрацювати § 17, виконати вправу 1 рубрики Домашнє завдання.
(Слайд №23)

Завантажити презентацію 

Конспект уроку на тему: «Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії». Презентація

Конспект уроку на тему: «Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії». Презентація

Конспект уроку на тему: «Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії». Презентація

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –