Конспект уроку на тему: "Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втілені у  фольклорних творах різних народів. Література і фольклор."

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Ізергіна Наталія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Роменської СЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. П. І. Калнишевського (м. Ромни Сумської області)Ізергіна Наталія Володимирівна,
учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури
Роменської СЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. П. І. Калнишевського
(м. Ромни Сумської області)


Мета: ознайомити учнів з поняттям «фольклор», вчити визначати різновиди та характерні риси фольклорних творів, пояснити відмінності і взаємозв’язок понять «фольклор», «література»; формувати  вміння знаходити подібність і відмінність між малими фольклорними жанрами кожного народу; виховувати почуття національної гордості, толерантність, шанобливе ставлення до фольклорної спадщини різних народів.

Зміст уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

1.1.  Репродуктивна бесіда

Пригадайте:

  • Що ми розуміємо під поняттям «світова література»?
  • Що таке національна література?
  • Чим відрізняються ці два поняття?

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку

ІІІ. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу

3.1. Робота над теоретико-літературним поняттям

Фолькло́р (усна народна творчість) — художня колективна творча діяльність народу, що відображає його життя, погляди, ідеали.

Фольклор — це створені народом і існуючі в народних масах поезія (перекази, пісні, казки, епос), музика (пісні, інструментальні наспіви і п'єси), театр (драми, сатиричні п'єси, театр ляльок), танець.

Фольклор – найдавніший етап словесного мистецтва, який передував виникненню літератури.

3.2. Пояснення вчителя

Фольклор - надзвичайно важлива складова частина культури народу. Система духовного життя народу, яка тісно пов’язана з побутом, літературою, в якій відбиті моральні, етичні та естетичні погляди і цінності людей. Вся творча діяльність народу окреслена в поезії, танцях, музиці, художньому та декоративно-прикладному мистецтві.  Це втілення поглядів, прагнень,  ідеалів людей та все те, що несе своєрідний відбиток побуту.

Формування фольклору відбувалось протягом багатьох століть. Разом із мовою мистецтво увібрало в себе знання, багатовіковий досвід та пам'ять про історичне минуле на різних етапах розвитку народу. В залежності від рівня розвитку та філософських поглядів людей, формувались та створювались нові сюжетні та тематичні жанри. Сьогодення пропонує нам величезний архів записів, в яких збереглись зафіксовані нашими давніми прадідами події, обряди, ритуали та традиції і звичайно, ставлення народу до них.

3.3. Робота з підручником

С. 12. Характерні ознаки фольклору

- Прочитайте, поясніть як ви розумієте ці ознаки.

3.4. Компаративний аналіз понять «фольклор», «література»

Ми вже з’ясували, що фольклор  виник раніше, ніж література. Порівняємо ці два поняття.

С. 13. Робота з таблицею.

3.5. Складання ЛС «Жанри фольклору»

Прочитайте визначення на с. 12

Малі фольклорні жанри

3.6. Робота над МФЖ (малими фольклорними жанрами)

А) робота над прислів’ями

Прислів’я - … (читання, запис в зошит).

Пояснення 2 прислів’їв з кожної групи.

  • Що спільного в цих прислів’ях?
  • Що вони відображають?
  • Які прислів’я використовуються у вашій місцевості?

Б) робота над приказкою

Приказка - …(читання, запис в зошит).

  • Чим відрізняються прислів’я і приказки?
  • Що спільного між цими жанрами?

Пояснення 2 приказок з кожної групи.

Складіть речення, використовуючи одну з приказок.

В) робота над загадкою

Загадка - …(читання, запис в зошит).

Які характерні ознаки загадок? С. 21

Г) робота над жанром пісні

- Що таке пісня? Де ви зустрічаєтеся з цим жанром фольклору найчастіше?

Працюємо над англійськими народними піснями.

Яка основна тема пісні «Кицько моя, кицько…»

Які почуття, емоції втілено в цьому творі?

Знайдіть повтори в пісні.

ІV. Підведення підсумків

4.1. Підсумкова бесіда

- Що таке фольклор?

- Чим він відрізняється від художньої літератури?

- Що виникло раніше: фольклор чи література?

- Назвіть жанри фольклору.

VІ. Оголошення і коментар домашнього завдання

Опрацювати статтю підручника с. …    - … Вивчити поняття: фольклор, прислів’я, приказка, загадка, пісня.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -