Конспект уроку на тему: «Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь)»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Біленко Ірина Юріївна, вчитель української мови і літератури. Вільховатської ЗОШ І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради Полтавської областіБіленко Ірина Юріївна,
вчитель української мови і літератури.

Вільховатської ЗОШ І-ІІ ступенів
Кобеляцької районної ради Полтавської області

Мета: через художнє слово осмислити та сприйняти морально - етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних на прикладі взаємостосунків героїв твору Г. Тютюнника «Климко»; опрацювати ідейний зміст ІV розділу повісті; розвивати культуру зв’язного мовлення; вміння грамотно висловлювати свої думки, почуття, наводячи переконливі обґрунтування; формувати вміння оцінювати поведінку і вчинки героїв твору; виховувати почуття поваги, пошани до творчості Г. Тютюнника, літератури як виду мистецтва; прищеплювати риси чуйності, доброти, щирості.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Г. Тютюнника, текст твору, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Вибіркове заслуховування учнів, які склали усний міні-твір, на одну з тем:

• «Поспішайте робити добро»;

• «Моя турбота про рідних і друзів»;

• «Не будь байдужим до горя інших».

2. Літературний диктант

• Яка епоха відтворена в повісті? (Велика Вітчизняна війна)

• Харч, який герої твору вважали найціннішим. (Сіль)

• Місто, до якого подорожує Климко. (Слов’янськ)

• Що продавала Наталя Миколаївна на базарі? (Трояндову сукню)

• Місце, де герої твору набирали вугілля. (Терикон)

• По що необхідно було сходити Зульфату до Файзуліних? (Молоко)

• Хто завдав шкоди мешканцям поселення? (Італійці)

• Якого місяця згоріла станція, де мешкав Климко з дядьком Кирилом? (У серпні)

• За допомогою Зульфата Климко позбавився у своєму помешканні... (Пацюків)

• Дідусь Гарєєв працював у... (Хлібопекарні).

• На яке місто, за словами дідуся Гарєєва, «пішов німець»? (Ростов)

• Пізнайте героя за його зовнішністю: «...у ватяних штанах, вовняних шкарпетках і гостроносих шахтарських чунях». (Дідусь Гарєєв)

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

III. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів.

IV. Основний зміст уроку

Коли люди до тебе добрі, то ти будь ще добрішим.

Народне прислів’я

...Люблячи своїх героїв, Г. Тютюнник показував

Їх в усьому благородстві і величі... у вірній любові,

В надії на краще життя.

Р. І. Вітренко

1.  Слово вчителя.

Г. Тютюнник — майстер доброго слова.

  Над словом письменник працював довго і важко, мучився над ним, але ж і знаходив таке, якого ніяким іншим не заміниш. «У художнього слова — єдина функція. Ця функція зветься необхідність»,— читаємо в його щоденнику. І справді, тільки необхідні слова знаходив письменник, тому й влучають вони прямо в серце, сповнюючи його то радістю, то сумом, то здивованим захопленням перед точністю і правдою змальованої життєвої ситуації. А як Г. Тютюнник вмів пожаліти людину, поспівчувати їй, потурбуватися про неї! Коли один заповзятий молодик настирливо допитувався у Григора про причини його успіху, той спочатку відмовчувався, а потім відрізав: «Біль! Повна душа болю...». Він був правдивим і щирим, сміливим і відвертим у висловлювання своєї думки будь про кого і про що.

2. Бесіда за питаннями:

• Які риси характеру ви найбільше цінуєте в людині?

• Чим і як, на ваш погляд, перевіряється дружба?

• Чому кожна людина повинна бути доброю, чуйною, турботливою, не завдавати шкоди іншим?

3. Виділіть і перекажіть найголовніший, на вашу думку, епізод для розкриття авторського задуму. Свою думку аргументуйте.

а) Зустріч на базарі Климка та Зульфата зі своєю вчителькою Наталею Михайлівною. (Саме тоді у друзів з'явилося благородне бажання допомогти їй, адже вона з малою дитиною опинилася в безвиході. З того часу хлопчики і візьмуть на свої слабенькі плечі усі турботи про вчительку та її доньку.)

б) Картина облоги, коли Климко з шевцем врятували незнайому їм дівчину від Німеччини, хоч могли поплатитися за це життям. (Аргументація: автор у цьому епізоді показав, що справжні люди залишаються людьми навіть в екстремальних ситуаціях, виявляють співчуття й милосердя до інших.)

в) Розповідь про перебування Климка в тітки Марини, яка виходжувала його і хотіла залишити в себе. (Климко ж не погодився, бо відчував відповідальність за життя близьких йому людей. Це і є саме та доброта і самовідданість душі людини.)

г) Заключний епізод — повернення Климка з торбинкою солі на станцію, допомога полоненому і смерть хлопчика — безкорисливої, милосердної і відчайдушної душі, що жила для добра.

Слово вчителя. Усі епізоди вражаючі та важливі, бо розкривають авторський задум, основну думку повісті: діти війни виявили таке милосердя, таку здатність до самопожертви, що й дорослим інколи було не до снаги. Фашистська куля дістала серця. Здається, що такий кінець жорстокий і несправедливий. Гинуть найкращі, які виявляють благородство, доброту і милосердя. Прокляття війні — ще одна ідея повісті.

3. Пояснення вчителя
   Григір Тютюнник – великий майстер художньої деталі. Він один з не багатьох міг тонко відчувати й виражати реальну дійсність через окреме слово, тому й називали його майстром художньої деталі.

Художня деталь – особлива риса, ознака, подробиця в портреті, поведінці персонажа, його навколишньому оточені, що часто повторюється письменником при змалюванні героїв і служить для розкриття якихось глибинних його характеристик.

Ноги Климка – важлива деталь у змалюванні характеру та життя хлопчика. Босі ноги Климка в осінню холодну пору у далекій дорогі як символ гіркого сирітського дитинства, обпаленого війною. Босоніж хлопчик уперто іде до своєї мети – принести солі додому

Художня деталь може вживатися автором у творі один раз, але нести при цьому важливу смислову та ідейну роль. Так, наприклад, чорнобривці у руках дівчини, яка хоче продати свою хустку, не тільки як останні квіти осені, а й символ України, її стійкості у боротьбі з ворогом, бо, за легендою, чорнобривці вперше виросли там, де загинули козаки, захищаючи рідну землю від ворогів.

Мова персонажів (монологи, діалоги) – виразна індивідуальна особливість героя твору, яка розкриває його характер і допомагає зрозуміти ставлення автора до певної дійової особи в художньому творі.

Для прикладу проаналізуємо особливості мовлення тітки Марини, яка, на нашу думку, виявила найбільшу турботу про Климка.
Доброта, щедрість, любов до ближнього, турбота виявляються через вживання тіткою пестливих слів: «борошенце»,«багатенько», «мішечки», «клуночок», «лобик», «сонечко», «молочко», «синочку» та ін. Просторічні слова у її мовленні свідчать про те, що тітка звичайна проста селянка: «носовичок», «жалко», «осталося», «мо’», «осьо», «паняй», «одбазарувалися», «підчинишся», «бідовенький», «босяцюра» та ін.

Автор, змальовуючи побут і подвір’я тітки Марини, теж використовує пестливі слова: «погрібничок», «брусочок», «вузенька стежка» та ін., тим самим передаючи глибоку повагу до всіх жінок на окупованій території, які виявили турботу про інших у той жахливий час. Скільки авторської любові, поваги, замилування, захоплення героїнею передано у цих рядках: «Незабаром повернулася тітка Марина, весела, рум’янощока, очі сміються. В руках вона тримала маленьке жовте глеченя з квітками по боках, над вінцями в нього біліла шапочка молочної піни».

5. Спостереження над мовою персонажів.

1) Автор вживає «макаронічну» (перекручену) мову для показу національної приналежності героїв (білоруса — візника води й приятеля дядька Кирила; чехів, італійців-окупантів, німців; представника народів Середньої Азії Зульфата і його дідуся);

2) використовуються просторічні, згрубілі слова у мові людей, що оточують Климка під час окупації (шмаркач, нові при-хвосні та ін.);

3) особливості мови відповідають характерам людей: у Наталі Миколаївни — лагідна, правильна, скромна мова; у шевця — з гумором; у ворожки — нахабно-байдужа.

Висновок: особливості мови персонажів служать для індивідуальної характеристики їх за вдачею, національною приналежністю, соціальним статусом, допомагають читачам краще уявити собі описуваних героїв.

 Мовний стиль Гр. Тютюнника характеризується багатством лексики, синонімів. Так, наприклад, герой не просто «говорить», а — цокотить, одказує, озивається, вигукує, регоче, лементує, бубонить, мигиче, видихує, шепоче, шушукається, співає, просить-стогне, кричить і т.д.

Скрізь, де бував, письменник уважно прислухався до розмов звичайних людей, особливо сільських, занотовував влучні вислови, приказки, цікаві спостереження — таким підготовчим матеріалом рясніють його записники.

  • Складання таблиці «Мова героїв» (запис у зошити).

Герої твору

Висловлювання персонажів

Мова персонажа

Наталя Миколаївна

«Зульфате, заспокойся... Кармелючок мій малий».

«Я рада за вас, мої хлопчики, я просто щаслива...»

Лагідна, спокійна

Бородань (торгаш)

«Подумаєш, яка цяця... Ну, тоді пухни з голоду!»

«Іш, чому вона тих виродків навчила! Вчи-и-ительша...»

Груба, брутальна

Тітка Марина

«А може б, ти, синочку, в мене зостався, га?»

«Прощай, синочку... Так хотілося мені тебе зоставити в себе, такий ти мені любий став — серця б тобі увірвала...»

Близька до народної, пестлива, лагідна

Климко

«Тітонько, тьотю Марино... Де ви, тітонько?»

«Туди, дядю, біжіть!»

«Весною вона (вишня) біло цвістиме, влітку ягідьми блищатиме, шпаки налітатимуть..."

«Ми вам помагати будемо, маленьку глядітимемо..."

Стисла, насичена дієслівними формами

4.Цитатна характеристика Климка.

Завдання: заповнити таблицю, підібравши цитати до рис характеру (або навпаки, в залежності від підготовки класу).

Риси

Цитати

Добрий, турботливий, чуйний, акуратний, працьовитий, умілий

«Це була найбільша радість Климкова — покласти перед дядьком чепурно списані зошити, а самому заходитися поратися: винести миску з дьогтяною водою, витерти підлогу, де набризкано, і тихо, покрадьки, щоб дядько не обернувся, насипати йому юшки, якої сам і наварив,— гарячої та запашної».

Самостійний, гордий

 «Доглядати за собою — зварити їсти, прибрати в хаті, випрати одежину — він умів і сам. Давно вже вмів…»

Витривалий, терплячий

«…Земля була холодна, від неї потерпли підошви і зробилися як дерев’яні. Коли вони мерзли так, що аж пекли, і не було вже терпцю йти далі, Климко сідав просто серед дороги й одтирав їх руками…» «Останню половину сухаря він із’їв учора зранку і відтоді не мав ані рісочки в роті».

Товариський

«…Він рідко коли залишався наодинці у закіптюжених стінах, бо в нього частенько,— бувало, що й до ночі,— засиджувалося шкільне хлоп’яче товариство… »

Відповідальний

«Що, що в нас картоплі є трохи та сала? Цього хоч би на два місяці хватило. А скоро зима. Зараз, поки тепло, треба йти. Харчів наміняємо по дорозі назад, молока, може…»

Милосердний

«Климко видлубав з кишені одну тридцятку і поклав бабусі у пелену, а сам швидко пішов геть».

Кмітливий, сміливий

«Климко випустив плащ-палатку, вчепився дівчині в другу руку і закричав: «Це моя сестра! Сестра моя, пустіть її! Чуєте? Вона мені за матір!»»

Совісний, відповідальний, стійкий

«—Треба ж роботу якусь зробити тітці, а то тільки набалакав: і те зроблю, і те…» «В дощ він не зупинявся, щоб десь його переждати, а йшов і йшов, напнувшись надірваною плащ-палаткою, доки несли ноги» і т. ін.

5. Спостереження над художнім текстом.

Учні заповнюють таблицю, визначаючи художні засоби названих цитат, їхню роль у творі (або навпаки, підбираючи приклади художніх засобів).

Художні засоби

Приклади

Епітети

«Чистий, виголений і ясний» (дядько Кирило)

Метафори

«Троянди з трояндової сукні зацвітали в неї й на щоках»

Порівняння

«Гойдалася довго, як маятник».

Пейзаж

«Климко прокинувся від холодної роси, …і побачив над собою скам’яніло-бузкове небо, яким воно буває лише восени на сході сонця, — без жайворіння, без легких з позолотою хмарок по обрію, без усміхненої радості пробудження».

Портрет

«Сивий, вусатий і кругло-товстий, як справжній бочонок, аптекар любив походжати ранками по базару — в широких смугастих штанцях, у довгій, ледь не до колін, синій косоворотці, підперезаний крученим шовковим поясом з білими китицями».

Інверсія

«Забовванів лісок, підіймався димок».

Діалоги й полілоги

«— Здалеку йдеш чи тутешній? — спитав. — З Донбасу я,— сказав Климко. — А-а! Землячок… По сіль, кажеш? Климко кивнув. — А що ж у тебе на сіль? — Торбинка осьо,— Климко зняв з плеча торбу. — Ні,— усміхнувся швець».

Вигуки, окличні речення

«Облава!.. Облава!..», «Хах! Ось де вона сховалась!» та ін.

V. Закріплення знань, умінь та навичок

За допомогою «Магічного квадрата» прочитайте ключові слова, які лежать в основі ідеї повісті Григора Тютюнника «Климко».

Відповідь (слова написані підряд, замасковані попереду і в кінці іншими, будь-якими літерами): доброта, гуманізм, чуйність, милосердя, працьовитість, турбота, самопожертва, співпереживання, самостійність, відповідальність, сміливість, кмітливість, витривалість, товариськість, гідність, пошана.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування

1. Вранці, прокинувшись, Климко відчув:

А) як хтось його кличе; б) хворобливий стан; в) запах диму.

2. Про кого згадав Климко, коли зробив собі взуття із соломи та клаптів із плащ-палатки: а) Зульфата; б) діда Горєєва; в) вчительку з немовлям.

3. Скільки грошей мав хлопець, наданих йому Бочонком?

А) п’ятнадцять тридцяток; б) п’ять трійок; в) двадцять двійок.

4. Прийшовши до міста, Климко вирішив піти:

А) зразу в гори, де була сіль; б) на базар; в) до лікарні.

5. «Вони були сірі й мовчазні...» — так Г. Тютюнник описав: а) будинки; б) міські вулиці; в) соляні гори.

6. В пелені у бабусі, яка просила у людей милостиню, лежало: а) три картоплини та цибулина; б) два огірка і яблучко; в) п’ять слив і шматок сухого хліба.

7. Чого Климко не побачив серед товару, який підлягав продажу або обміну?

А) Товстих давніх книг; б) поначищуваних каблучок; в) білого полотна.

8. Більшість товару не продавалось, а підлягало обміну на: а) цукор; б) мило; в) одяг.

9. Букет яких квітів продавала дівчина? а) півонії; б) лілей; в) чорнобривців.

10. Дядько, який заступився за дівчину під час облави, на думку Климка, був:

А) ковалем; б) шевцем; в) лісничим.

11. Чоловік без ніг порадив шукати хлопцю сіль біля:

А) Донецька; б) Бєлгорода; в) Артемівська.

12. На які корисні копалини був багатий Слов’янськ? а) залізна руда і газ; б) вапняк і глина; в) крейда і сода.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Для чого, на ваш погляд, Г. Тютюнник у творі докладно описує базар та людей на ньому? Свої міркування вмотивуйте.

2. Охарактеризуйте поведінку і ставлення шевця до Климка та дівчини. Відповідаючи, посилайтеся на факти з твору.

3. Климко зробив собі взуття із шматків плащ-палатки і: а) сіна; б) сухого гілля; в) соломи.

Картка № 2

1. Чим пояснити те, що переважна більшість людей у тяжкі воєнні часи виявляли один до одного милосердя, доброту, чемність? Власну думку обґрунтуйте, посилаючись на факти із твору.

2. Висловіть власне ставлення до зрадників народу в роки Великої Вітчизняної війни, які стали поліцаями. Що з цього приводу можна прослідкувати у творі?

3. Зробивши собі взуття, Климко згадав фразу діда Горєєва:

А) «Так триматися!»;

Б) «Життя — серйозна річ!»;

В) «Можна жить!»

Картка № З

1. Чим пояснити те, що Климко, долаючи свій хворобливий стан, продовжує шукати сіль. Як би ви повели себе в цій ситуації? Відповідь вмотивуйте.

2. Дослідіть, як у творі Г. Тютюнник одночасно зображує милосердя і жорстокість, щирість і підступність, добро і зло. Свої спостереження узагальніть, наводячи переконливі приклади з повісті.

3. За сіль жінка хотіла придбати:

А) мисочку жита; б) взуття; в) клунок картоплі.

VI. Підсумок уроку

Слово вчителя:

  • Як бачимо, Гр. Тютюнник не ідеалізує своїх героїв, не наділяє якимись особливими рисами характеру. Здебільшого це звичайні люди — жінки, чоловіки, старенькі, діти. Герої його твору не говорять чіткою літературною мовою, а природною для них. Завдяки мові ніби оживає характер того чи іншого героя.

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів

VIII. Домашнє завдання

Дібрати цитати, скласти план до характеристики образу Климка; опрацювати зміст V, VІ розділів повісті.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -