Конспект уроку на тему: «Складне речення. Види складних речень» (на матеріалі поеми Тетяни Микитчук «Мала княгиня Древлянська»)

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Вигівська Лідія Дмитрівна, вчитель української мови та літератури Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3Вигівська Лідія Дмитрівна,
вчитель української мови та літератури

Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3

Мета уроку: узагальнити, систематизувати й захистити свої знання про складне сполучникове речення, особливості його структури у сюжеті твору, вдосконалювати вміння і навички пошуково-дослідницької роботи; розкрити значення складного речення як різновиду поетичного синтаксису творі; виховувати любов і повагу до історії рідного краю.

Тип уроку: урок-дослідження та систематизації знань.

Обладнання: виставка літератури твори Тетяни Микитчук, збірки поезій місцевих поетів портрет князя Мала, Добрині, княгині Ольги; схема- алгоритму визначення типу складного речення, сполучникового речення, опорні схеми. «Синтаксичний аналіз складного речення.»

Форми роботи: «вільний мікрофон”, інтелектуальна розминка (“:навчаючи -учусь”, усне повідомлення—дослідження на лінгвістичну тему, диктант із завданням, “мозковий штурм”, творчо-дослідницька робота, робота з картками, творча робота асоціативного характеру,виразне читання поеми.

В океані рідного народу
відкривай духовні острови
В.Симоненко

Хто не пам’ятає свого
минулого, той не вартий
майбутнього.
М.Рильський

Методична ремарка: Даний урок словесності є продовженням ідейно-художнього аналізу поеми “Мала, княгиня Древлянська”, розпочатого на уроці літератури рідного краю. Учні досліджували зміст твору, визначали його проблематику, джерела твору, жанр, авторство. На уроці мови акцентуємо увагу на мовних особливостях твору, працюємо над аналізом складних речень.

Мотивація навчання

I.Організаційно-вступна частина.

Звучить гімн Коростеня (слова Л.Бех, музика О.Коляди)

Із витоків древності і моноліту,
Віками освячений, кров’ю омитий,
Чужинцями топтаний, стомлений гнітом,
У величі Коростень звівся над світом!

Приспів

Слава! Народу древлянському слава!
Слава землі наших мужніх батьків.
Цвіти! Розквітай, як окраса держави,
Град Коростень – велич і гордість віків!
Ти отримав зболені дні лихоліття,
І час не затьмарив нам роки тернисті,
Тож Коростень зводився нове століття
З любові і радості вільно й врочисто!

 Приспів

У краї поліському місто – перлина,
Підводься будовами в небо могутньо,
Дорогою світлою в добру годину
Прямуй, місто Коростень, в краще майбутнє!

Приспів

II.Вступне слово вчителя.

“І скажуть колись люди: коли народ ceй пережив тяжкі часи і не за­гинув, то він сильний.”

(Леся Українка)

Учитель:

Повідомлення теми, мети та завдання уроку.

III.”Вільний мікрофон.”

 • Що вам відомо про древлян - наших пращурів? (Відомо, що вони були мужніми захисниками своєї землі, готові були віддати життя за древлянський край; гордилися своїм містом Іскорос­тенем – прекрасним і славетним; пишалися своїми князями, що правили довгий час на цій землі.)
 • Які вам відомі літературні пам’ятки про цю добу? (Найкращі спо­гади про Іскоростень, про князя Ігора, княгиню Ольгу, князя Мала та інших є у літописі «Повість минулих літ» Нестора Лі­тописця)
 • У чому художня краса поеми Тетяни Микитчук «Мала, княгиня Древлянська»? (Про княгиню Ольгу, князя Мала, його доньку Ма­лушу, ті трагічні часи далекого 945-го року в Коростені і піз­ніше, вже написано немало. Але Тетяна Микитчук глянула на них з іншого боку – з боку невмирущої, всеосяжної, животворної Любові: між княгинею Древлянською і сином княгині Ольги – Святославом – яка наповнила неповторним патріотичним зміс­том і ствердним життям усю подальшу реальність тодішнього світу, сипнула пригоршню сердечних іскор і на сьогодення.)

Діалог з учнями

У чому актуальність історичної теми?

(Звичайно, ця тема актуальна, так, як історія древлянського краю цікава завжди і є актуальною і сьогодні, тому що вихо­вує у національній свідомості десятки поколінь українців, ви­ховує гідність і пошану до минулого.)

Яка ж тематика цього твору?

(Зображення історії захисту древлянської землі під час прав­ління князя Мала, показ часів правління княгині Ольги – першої християнки на Русі.)

Творчо-дослідницьке завдання(з уривку поеми «Мала, княгина Древлянська» виписати складні сполучникові ре­чення)

(завдання спроектовано на дошку)

Тут Ольгинська церква записана часом в скрижалі,
Це – Коростень сивий – він з попелу світу воскрес!
Таких краєвидів, напевно, не бачили зроду.
Хай місто на скелях стоїть, непідвладне рокам!
Доземно вклонюсь всім нащадкам древлянського роду,
Що край, як легенду, плекають майбутнім вікам.
Стоїть Мал на кручі, стискаючи меч у правиці,
Боронить древлян, і квітує земля, наче сад.
Нам випала честь жити тут, у прадавній столиці,
Всі радощі й біди ділити з тобою, мій град!

Актуалізація опорних знань.

Інтелектуальна розминка

Які є основні одиниці синтаксису? (Словосполучення і речення).

Які види речень за будовою вам відомі? (Прості та складні)

У чому полягає відмінність між простими та складними речен­нями? (Просте речення має один предикативний центр, тобто одну граматичну основу, а складне речення складається з двох і бі­льше простих речень, у складі яких є два і більше предикативних центри).

Що спільного й відмінного між реченням з однорідними чле­нами та складним реченням? ( Спільні та відмінні риси визнача­ємо за такими ознаками: за будовою; за кількістю граматичних основ; за інтонацією; за способом зв’язку членів речення чи його частин).

Які види складних сполучникових речень ви знаєте? (Складно­сурядні та складнопідрядні).

Усне повідомлення на лінгвістичну тему

1. У складному речення дві або більше частин. Якщо у складному реченні є дві частини, то це речення складносурядне або складно­підрядне. Якщо ж у складному реченні більше двох підрядних час­тин, то це речення складнопідрядне з кількома підрядними.

2. Частини між собою можуть сполучатися сурядними сполучни­ками, тоді це речення – складносурядне; також можуть сполучатися підрядними сполучниками чи сполучними словами, тоді це речення – складнопідрядне; також можуть сполучатися сурядними та підря­дними сполучниками, тоді це речення – із сурядним та підрядним зв’язком.

3. В реченні може бути одна підрядна частина, тоді це – складно­підрядне речення, а якщо дві й більше частин, тоді це – складнопід­рядне речення з кількома підрядними.

4. Підрядні частини речення можуть відповідати на однакове пи­тання і залежать від одного члена головної частини, тоді це – скла­днопідрядне речення з однорідною сурядністю; кожна підрядна ча­стина може залежить від попередньої, тоді це – складнопідрядне речення з послідовною підрядністю; підрядні частини можуть від­повідати на різні питання і залежати від головної частини, тоді це - складнопідрядне речення з неоднорідною супідрядністю.                   

Схема

Визначення типу складного сполучникового речення

 1. Скільки частин у складному реченні?

Диктант із завданням

Завдання: зробити синтаксичний розбір речень, створити схеми.

 • Був покірний владі люд полянський,

Щоб мир хисткий став гостем їх осель.

 • Лиш князь Олег, (він родом із варягів),

Прийшов в ліси, скорив мечем древлян,

І рвалось серце, мов полотна стягів.

 • Князь Ігор слово взяв з древлян на вірність,

Та був немир, чекала край різня.

 • Життя прожить ніхто не може двічі,

І кожен має долю і свій шлях.

 • Не йди війною на сусіда й брата,

Бо смерть – за смерть, варяже, нас прости!

 • Ніколи в руки не бери багато,

А то не зможеш раптом груз нести!

(Завдання виконують учні, які розділені на 6 варіантів)

Мовне спостереження за текстом поеми

(визначити види складних речень)

Уша свої хвилі котила в заквітчане літо,

І жайвір у небі високім на щастя дзвенів.

Немов молоко, ці тумани у луках розлито,

Як спогад щасливих, наповнених радістю днів….

…Чужинці стрілою поранили білого птаху,

А добра Малуша йому підв’язала крило.

Брав корм із маленьких долоньок підбитий лелека,

Невільно йому над Ушою і градом літать.

Він так поспішав до країв своїх рідних здалека,

Щоб знов лелечатам красу цих земель показать.

Малуша носила всім воям студену водицю,

І біль їх ран тамував лише дотик руки.

Маленька княжна захищала древлянську столицю,

Це, певно, запишуть в скрижалі грядущі віки.

Творчо-дослідницький етап.

Творчий звіт учнів:

Історичний портрет князя Мала:

  945 рік…Княжич Малфред ( мати – чеська принцеса ), якого в Деревах звали Малом, посів трон у Коростені….З часом од­ружився він на чеській принцесі Добруні…

  Мал Древлянський високий, ставний та гарний, розважливий та сміливий, хазяйновитий та мудрий… Древляни дуже люб­лять свого князя, називають «пастухом» землі Деревської…

  А Ігор – «вовк» помститися задумав красеню Малу за те, що народ його любить, за його незалежність та гордовитість, за те, що вичікував слушного часу, щоб повернути Київ Корос­теню, що князівство Деревлянське, незважаючи на данину, було велике та багате, за те, що Ольга Мала кохала…

  Осінь 945 року… Прийшла пора збирати данину (полю­ддя)…Задумав Ігор лихе: двічі вирішив «походити» по землі древлянській – дві данини взяти. Древляни бунт вчи­нили…Зібралася Велика Земельна Рада древлянських малих князів та «кращих» людей і присудила вона Ігоря – «вовка» за порушення законів про данину вбити… А виконати вирок по­винен Мал Древлянський…

Князь Мал спирався на меч в міцній правиці,
Красивий, статний, вірний син древлян…
За край древлянський гріх узяв на душу,
Не буде в рабстві славний, знатний рід!
Т.Микитчук «Мала, княжна древлянська»

Вийшов Мал-«пастух» назустріч Ігорю-«вовку», побив його дружину, самого схопив, звелів прив’язати до двох беріз та роздерти навпіл. І був похований Ігор, і є могила його біля Іс­коростеня-міста, в древлянській землі, до нинішнього дня (село Немирівка)…

Малфред Деревлянський, щоб мир зберегти, посилав тричі сватів Ольги, яка відповідала відмовою. Хитрістю княгиня пі­дкорила вільний Іскоростень і знищила його…Палали міста та села Деревські, а князь Мал у Любедському замку в полоні був: не дозволила Ольга вбити його, бо любила…

Спливав час… Малфреда прозвали Микитою (чи Ніскинею) Любечанином. Згодом став він воєводою на ім’я Притич у Че­рнігові, відомим на всі слов’янські землі богатирем-лицарем… Це він у 968 році врятував Київ, кохану Ольгу, доньку Ма­лушу, онуку Володимира та свого сина Добриню від печені­гів…Після цього Ольга таки поїхала до Малфреда у Чернігів, де й померла поряд з коханим у 968 році…

Мал залишився сам…Він виграв життєву скруту..Зберіг свою землю від остаточного розорення, пригасив братовбивчу війну, що могла знищити юну державу й віддати її в руки ва­рягів…

Мал зберіг доньку, що подарувала світу деревлянина по ма­тері князя Київського Володимира Першого Святого…. Доб­риня разом з племінником, а потім їх онук Ярослав Мудрий розписали державу ще багато років, поки не стала вона чи не найсильнішою у Європі…

Історичний портрет княгині Ольги:

Ольга (хрещене ім’я Олена; близько 890, новий стиль-124 ли­пня 969 року ) – дружина князя Ігоря, київська княгиня, кано­нізована Православною Церквою. Помстилась за загибль чо­ловіка жорстокою розправою бл. 945р. над деревлянами, які його вбили. Правила Руссю в роки неповноліття свого сина Святослава (до кінця 50-х років 10 ст.) Упорядкувала збирання данини, організувала опорні пункти київської влади (погости). Близько 955 прийняла християнство, але не змогла зробити його державною релігією. 957 року відвідала Константино­поль.

Збулося пророцтво рівноапостольної княгині Ольги про Хре­щення Русі – України, що здійснив вихований нею внук Воло­димир. На жаль, збулося й пророцтво про злу смерть її сина Святослава, який був убитий печенізьким князем. Свята рів­ноапостольна княгиня Ольга була канонізована у 1547 році.

Робота в парах

Вибрати з довідки відповідне продовження речення.

 1. Міцна дружина чужинців-татів за пороги гнала..
 2. Тут друзів хлібом, як братів, стрічали…
 3. Цибатий лелека відмовивсь летіти у вирій…
 4. Страшенно  хотілось додому,

На скелі рожеві, до чистих, поліський джерел…

ДОВІДКА:

 1. ….щоб вільним бачить гордий свій народ.
 2. ….а ворог взнав по чому лиха ківш.
 3. ….щоб поряд із Малом долю зустріти свою.
 4. ….де звивиста стежка по пагорбу бігла крутому, де в небі висо­кім на волі літає орел.

Завдання: У першому реченні підкреслити головні та другорядні члени речення. Визначити вид усіх складних речень (складнопідря­дних та складносурядних).

Мозковий штурм

 • Яка особливість аналізованих речень?
 • Що об’єднує дані речення?

Творча робота

асоціативного характеру

(під ліричну мелодію) скласти сенкан про князя Мала, Корос­тень тощо.

Князь Мал

Красивий, статний, вірний, син древлян,

Безстрашний і хитрий, як лис,

Захищав, оберігав, розумів люд український.

 Пастух землі Древлянської.

Коростень-град

 Неприступне, горде, давнє

 Перлина Полісся.

Не згине у круговерті незламна столиця –

Місто-фенікс.

Системно-узагальнювальний етап.

Закріплення знань, умінь, навичок.

Самостійна робота

Розставити розділові знаки у реченнях:

 • Велич княгиня що править велінням Перуна

Вона ризикнула пізнати учення Христа.

 • Та часто її снилась Уші неповторна заплава

Де срібним дзвіночком по хвилях відлунював сміх.

 • Серцем летіла до різних поліських країв

У Коростень любий колишню древлянську твердиню

Де мудрий лелека у полум’ї лютім згорів.

 • То доля навкіс пролетіла в ряснім зорепаді

Щоб знову прийти до дівочих розвихрених снів.

Рефлекція уроку:

 1. Яка основна думка поеми? (Це патріотична ідея : гордість за свій край, віра в краще майбутнє, пошана до історії ма­лої батьківщини)
 2. У чому особливість поетичного синтаксису твору? (у поемі переважають за будовою складні речення різних типів. У поемі авторка використала епітети, порівняння, мета­фори, зорові та слухові образи.)
 3. Що нового ви дізналися про складне речення? (різні його види, синтаксичний розбір, складання схем.)

Підсумки.

Домашнє завдання: творча робота на тему «Захоплюючі сторінки поеми «Мала, княжна древлянська» Тетяни Микитчук (використати складнопідрядні та складносурядні речення.)»

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -