Конспект уроку на тему: «Службові частини мови. Прийменник як службова частина мови»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Огірок Оксана Степанівна, вчитель української мови та літератури Кровинківської ЗОШ І-ІІ ступенів Теребовлянського району Тернопільської областіОгірок Оксана Степанівна,
вчитель української мови та літератури
Кровинківської ЗОШ І-ІІ ступенів
Теребовлянського району Тернопільської області

 

Мета. Поглибити знання учнів про прийменник, формувати вміння відрізняти прийменник від інших службових слів та префіксів; розвивати пам’ять, логічне мислення; виховувати самостійність, почуття власної гідності.

Обладнання. Ксерокопії текстів, схема «Самостійні і службові частини мови», підручник.

Тип уроку. Засвоєння нового навчального матеріалу.

Перебіг уроку

I.Поетичний вступ ( на фоні музики)

Відкрий. Це чиста сторінка,
На ній немає ні слова.
Мов лілії ніжна пелюстка,
Тремтить білизна загадкова.

Перо між рукою й папером,
Як дощ-між пелюстко й небом.
Одні тут слова недоречні,
А інших нема, коли треба.

Відкрий. Це чиста сторінка,
Досвітніми росами влита.
Зумій у слова безголосі
Поезій  дух  улити.

Вчитель. Любі друзі! Сподіваюся, що сьогодні ви зумієте заповнити чисту сторінку нашого уроку глибоким змістом, ближче пізнаєте слово, відкриєте нові його грані.

II. Оголошення теми уроку, формування його мети й основних завдань.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Мотивація навчальної діяльності.                                                                                    «Читай-міркуй-роби висновки!»(на екрані)                                           Прочитайте. Дайте відповіді на запитання, вміщені під текстом.

Вреднючі слова-малюки

Другокласник Тарасик записував речення, у яких треба було розкрити дужки:

Батько (та) мати поїхали (з)дому, (а) Данилко залишився(на) господарстві.

(До)школи він(не) ходив,(бо) були канікули.

Довго думав, як написати (з)дому ,все ж написав окремо, потім спіткнувся знову: як же написати (до)школи? Аж тут ще (не) на шляху стоїть. Розсердився Тарасик.

-Ну, вже й вреднючі оці слова-малюки! І чого вони метушаться! Не сидиться їм на місці!-вигукнув він.

-А ти спробуй прочитай речення без них,-хитро порадила старша сестра-семикласниця Катруся.

Тарасик прочитав і зітхнув: «Абра-ка-дабра якась. І звідки вони взялися?»

-Із загадкової  країни Ліліпутії прийшли,-засміялася Катруся.

 –А метушаться вони тому, що їх у мові найменше ,а роботи в них- найбільше.

-Можна й без них обійтися,- буркнув розгнівано Тарасик.

–Дволикі вони: тільки було словом, уже, дивись , стало префіксом. І ламай голову, як їх писати: разом чи окремо.

1. Як ви вважаєте: чи можна обійтися без «слів-малюків»? Аргументовано доведіть.

2. Чому ці слова називають службовими? Чи є у них лексичне значення?

А зараз, діти , подумайте, яке вони мають граматичне значення. Для цього, будь ласка , попробуйте дати відповіді на такі питання.

3. Яка службова частина мови говорить про себе: «Вічно при імені стою»? (Прийменник)

4. Яка службова частина мови має таке бажання: « Я бажаю поєднувати однорідні члени речення і частини складного речення і роблю це успішно». (Сполучник).

Слово вчителя. Отже, крім прийменника і сполучника, про які ви дещо дізналися з початкових класів, до службових частин мови належить ще й частка. Про частку говорять, що вона у реченні

5. « творить дива». Які ж дива вона творить?

Давайте звернемось ще раз до тексту. Які відтінки несуть оці слова? Що вони роблять?(заперечні, спонукальні).

6. Чи все ви знаєте про службові слова? Вмотивуйте потребу їх вивчення.

IV. Самостійна робота учнів з підручником, де йдеться про службові частини мови.

Слово вчителя. А тепер на основі нашого спостереження і дослідження заповніть таблицю  «Службові частини мови». ( на дошці)

Йдеться про службові частини мови.

3. Складіть таблицю « Службові частини мови»

№з/п

Частини мови

На яке питання відповідає?

Для чого служить?

Приклад

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

Слово вчителя. А тепер, діти, ми будемо окремо говорити про всі службові частини мови. Сьогодні зупинимось на прийменнику. Ми повинні дати  відповідь на питання:

1.Чим відрізняється прийменник від інших службових  частин мови? Для чого він служить?

2.З якими самостійними мови він уживається?

3.Як його виділяти, коли йдеться про члени речення?

3.Прочитайте словосполучення спочатку з прийменником, потім без них.

Яка роль прийменників? (Сполучення слів у підрядному словосполученні)

(на дошці)

Зайти до бабусі                                                                    Зайти бабусі

Вийти з кімнату                                                                    Вийти кімнати

Прогулятися по парку                                                          Прогулятися парку

Поїхати до столиці                                                               Поїхати столиці

Зайти в крамницю                                                               Зайти крамницю

Жити біля моря                                                                    Жити моря

(Скласти речення з одним словосполученням)

(Як любо вийти з кімнати і насолоджуватися весняним повітрям).

4.Запишіть речення. Визначте члени речення. Чи є прийменники членами речення? Чому? Як їх потрібно підкреслювати?

Не можна сміятися над старістю і старими людьми. Про старість треба говорити тільки з повагою. У світі є три речі з яких ніколи не можна сміятися,-патріотизм ,справжнє кохання до жінки і старість.

( Зробити висновок)

5. Запишіть речення, виділіть прийменники разом зі словами, до яких вони відносяться. При яких частинах мови вживаються прийменники?

(Текст на екрані)

За одежею зустрічають, а за розумом проводжають. ( з іменниками).

Сонце на всіх однаково світить. (із займенником).

Усім по сім, а мені таки вісім.( з числівником).

( Зробити висновок)

6. Робота з підручником. Зачитується усе про прийменник як частину мови.

7.Спостережливе око.- Допитливий розум.

Влучне слово.  Прочитайте, виявіть помилки у вживанні прийменників. Запишіть правильно. Іти крізь поле. Залишитися по уроках .Батьківські збори в шістнадцять годин. Сходити за хлібом і за водою. Жити на Україні.

Диктант-вікторина

З яких творів ці уривки? Відтворіть пропущені прийменники і назвіть відповідні твори.

  1. Як умру, то поховайте

Мені … могилі

… степу широкого

… Вкраїні милій.

  1. … діброві вітер виє,

гуляє … полю

край дороги гне тополю

… самого долу

  1. Зоре моя вечірняя,

зійди … горою,

поговорим тихесенько

… неволі … тобою.

  1. Садок вишневий … хати,

хрущі … вишнями гудуть.

  1. … сонцем хмаронька пливе,

червоні поли розстилає

і сонце спатоньки зове

… синє море.

9. Вибірковий диктант , який дасть відповідь на питання, чи добре засвоїли тему сьогоднішнього уроку.

(Текст на екрані. Звучить музика)

Випишіть прийменники разом зі словами, до яких відносяться. У кожному прийменнику  підкресліть першу літеру. Яке слово отримали? Що воно виражає?

V. Підсумок уроку. Рефлексія.

  1. Що нового дізналися про службові частини мови?
  2. Для чого в мові потрібні прийменники?

Чому їх так назвали?

VI. Домашнє завдання.

Вивчити теоретичний матеріал. Виписати з художньої літератури текст (5-6 речень). Визначити всі службові частини мови.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -