Конспект уроку на тему: «Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. Спроби розв’язання протиріч в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні». Презентація

Навчальний рівень: 

Матвіюк Оксана Данилівна,
вчитель історії та правознавства
Бердичівської міської гуманітарної гімназії №2

Мета:  

 • охарактеризувати міжнародні відносини в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що склалися після Першої світової війни;
 • розкрити зміст основних угод, укладених під час Вашингтонської конференції;
 • дати оцінку Версальсько-Вашингтонської системи;
 • сприяти розвитку критичного мислення учнів;
 • продовжувати формувати навички аналізу історичних джерел (документи та візуальні джерела), роботи з історичною картою, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями та явищами;
 • виховувати в учнів гуманістичні цінності.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Після підписання Комп’єнського перемир’я гармати замовкли. Боротьба за переділ світу переходила у сферу дипломатичних канцелярій, за стіл переговорів. Представники держав-переможниць з’їжджались до столиці Франції для остаточного підведення підсумків війни.

Фронтальне опитування

 1. Коли і з якою метою було скликано Паризьку мирну конференцію?
 2. Які країни не були запрошені до участі в ній? Чому саме ці країни?
 3. З якою метою було утворено Лігу Націй? Хто був ініціатором створення такої організації?
 4. Які країни відіграли ключову роль на конференції? Чому саме вони?
 5. Які територіальні зміни сталися з Німеччиною після підписання Версальського мирного договору?
 1. Які воєнні обмеження були накладені на Німеччину?
 2. Про який договір маршал Фош говорив, що «це не мир, а перемир’я на 10 років»?

Впізнай історичного діяча

Про кого з історичних діячів йдеться?

а) сучасники називали його «батьком перемоги, руйнівником міністерських кабінетів, тигром в політиці». Він був головою Паризької мирної конференції; (Жорж Клемансо)

б) він запроваджував якісно нові принципи в міжнародних відносинах, був одним із засновників Ліги Націй, але його країна не увійшла до її складу;(Вудро Вільсон)

в) автор гасла на Паризькій мирній конференції: «Німці за все заплатять!»; (Девід Ллойд-Джордж)

 1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запитання до учнів

Подумайте, які протиріччя між великими державами залишилися невирішеними після створення Версальської системи.

(Війна була світовою, інтереси країн стикались у багатьох регіонах, у тому числі в Азійсько-Тихоокеанському)

«Низка слів»

Висловіть припущення про те, де та як ці слова можуть бути використані у змісті навчальної теми.

(суперництво, Далекий Схід, Тихий океан, сфери впливу, невирішеність протиріч, конференція)

 1. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 • характеризувати хід Вашингтонської конференції;
 • критично аналізувати рішення прийняті на  конференції;
 • узагальнювати значення повоєнного врегулювання міжнародного становища;
 • хронологічно співвідносити події та явища теми;
 • тлумачити і застосовувати на прикладах поняття і терміни: репарація, контрибуція.
 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Вашингтонська конференція.

2. Сильні та слабкі сторони Версальсько-Вашингтонської системи.

Метод «Мозковий штурм»

Чому, на вашу думку, США ініціювали проведення Вашингтонської конференції? Яку мету вони переслідували?

(США, які не підписали багатосторонню угоду у Версалі, зазнали дипломатичної невдачі. Особливо гострими були протиріччя між США та Англією, що посилювались на грунті боротьби за ринки збуту, сфери залучення капіталів, сфери отримання сировини. У центрі їх суперництва була боротьба за сфери впливу в Китаї. Боротьба за посилення впливу на Далекому Сході, зокрема в Китаї, перейшла на перший план в американській зовнішній політиці. США ініціювали дипломатичну зустріч у Вашингтоні, розраховуючи домогтися на конференції сприятливого для себе вирішення питання щодо морських озброєнь та закріплення нового співвідношення сил у Китаї і басейні Тихого океану. Своїм першочерговим завданням США вважали ліквідацію англо-японського союзу)

Пояснення вчителя

(супроводжується роботою зі схемою, додаток 1)

Суперечності, що загострилися між провідними країнами світу стосовно розмежування сфер впливу на Тихому океані, на Далекому Cході та щодо морських озброєнь, покликана була усунути Вашингтонська конференція (листопад 1921 – лютий 1922 р.).

Учасниками конференції були США, Велика Британія, Китай, Японія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія, Португалія. Між ними було підписано низку багатосторонніх та двосторонніх договорів. Найважливішими з них були три: «договір чотирьох», «договір п’яти» і «договір дев’яти».

«Пошук інформації»

(Самостійна робота з історичними документами та підручником)

Завдання учням: опрацюйте текст підручника та витяги з документів і завершіть складання схеми.

Робота з документом

Трактат між Сполученими Штатами Америки,
Британською імперією, Францією, Італією та Японією
щодо обмеження морських озброєнь. Вашингтон, 6 лютого 1922 р. (витяг)

Стаття 1. Держави, що домовляються, погоджуються обмежити свої озброєння на морі відповідно до обумовленого в цьому трактаті...

Стаття 4. Загальний тоннаж лінійних суден як такий, що може підлягати заміні, не повинен перевищувати: для Сполучених Штатів – 525 000 тонн, для Британської імперії – 525 000 тонн, для Франції – 175 000 тонн, для Італії – 175 000 тонн, для Японії – 315 000...

Стаття 5. Жодна з держав, що домовляються, не буде намагатися придбати, або збудувати, або доручати будувати й дозволяти у межах своєї території спорудження лінійних суден, що становлять більш як 35 000 тонн водотоннажності.

Стаття 6. Жодне лінійне судно будь-якої з держав, що домовляються, не буде озброєне гарматами калібру більшого ніж 16 дюймів (406 міліметрів)...

Стаття 12. За винятком лінійних суден, жоден військовий корабель держав, що домовляються, не матиме гармат калібру більшого ніж 8 дюймів (203 міліметри).

Запитання до документа

На що скерована угода «п’яти держав»? Інтереси якої держави в першу чергу враховувалися при складанні угоди?

Вашингтонська угода щодо Китаю від 6 лютого 1922 р. (витяг)

Стаття 1. Інші, окрім Китаю, держави, що домовляються, згодні:

1) Поважати суверенітет, незалежність та територіальну й адміністративну недоторканність Китаю...

Стаття 3. З метою більш дієвого застосування принципу «відчинених дверей», тобто рівності можливостей, що відкриваються у Китаї для торгівлі й промисловості всіх націй, інші, крім Китаю, держави, що домовляються, згодилися в тому, що вони не будуть шукати, а також не будуть підтримувати своїх громадян у пошуках:

а) угод, що могли б сприяти встановленню на їхню користь будь-якої зверхності у правах щодо торговельного або економічного розвитку в будь-якому певному районі Китаю;

б) таких монополій або переваг, що могли б позбавити громадян будь-якої іншої держави права займатися у Китаї законною торгівлею або промислом, або можливості брати участь спільно з китайським урядом або з будь-якою місцевою владою у суспільних підприємствах усякого роду або підприємствах, що за своїми завданнями, діяльністю або географічним становищем були б розраховані на паралізування практичної можливості застосування принципу рівних можливостей.

Встановлено, що постанови, які передують цій статті, не повинні розумітися в значенні заборони придбання власності або прав, що необхідні для ведення особливого роду комерційного, промислового або фінансового підприємництва або для заохочення досліджень та розробок.

Китай зобов’язується керуватися принципами, що встановлені у викладених вище постановах цієї статті, при розгляді заявок на економічні права і переваги з боку урядів або громадян усіх іноземних держав, незалежно від того, є вони учасниками нинішнього трактату чи ні.

Запитання до документа

Якими були позиції держав, що домовлялися, щодо Китаю? Яке значення мала угода для Китаю?

Робота з картою атласа та контурною картою

Позначте на контурній карті межі Тихоокеанської зони, в якій за рішенням Вашингтонської конференції 1921-1922 рр. не дозволялося будувати нові військово-морські бази та посилювати берегову оборону.

Пояснення вчителя

Рішення Вашингтонської конференції зафіксували нове співвідношення сил на Далекому Сході та в зоні Тихого океану. Очевидним стало зростання впливу США в цьому регіоні й у світі в цілому. Проте суперечності не були усунуті. Зокрема, США були незадоволені тим, що Японія зберегла сильні позиції в Китаї. Японія ж майже відразу після конференції розпочала перегляд її рішень.

Усі договори, укладені після Першої світової війни, утворили систему повоєнного облаштування світу, так звану Версальсько-Вашинґтонську систему.

Метод «Я вважаю»

Визначте сильні і слабкі сторони Версальско-Вашингтонської системи

 

Сильні сторони

 Версальсько-Вашинґтонської системи

Слабкі сторони

Версальсько-Вашинґтонської системи

1. Ця система завершила процес повоєнного мирного врегулювання

 

1. Посилилася боротьба в таборі переможців, бо вона закріпила провідну роль:

•  Франції — у Європі,

•  Великої Британії — на Близькому Сході,

•  США — у світі

2. Підготувала умови для тимчасової стабілізації у сфері міжнародних відносин

2. Вона не створила міцних мирних відносин

3. Послабила суперечності у 20-х рр. між провідними державами світу

3. Поглибила суперечності між переможеними і переможцями, бо:

•  весь тягар післявоєнних змін був покладний на переможені народи, що стало основою нових конфліктів;

•  встановила високі репарації, не враховуючи реальних можливостей переможених країн

4. Провідні держави світу відмовилися від війни як засобу вирішення конфліктів

4. Закріпила принципи колоніалізму, запровадивши мандатну систему

5. Було визнано право націй на самовизначення

5. Поза Версальсько-Вашингтонською системою залишилася радянська Росія, яка не визнала системи повоєнних договорів

6. Створено Лігу Націй

7. Було визнано незалежність багатьох європейських держав

 

Новий світовий правопорядок не розв’язав заплутаного клубка міжнародних проблем, що постали після завершення Першої світової війни, тому в нього були як палкі прихильники, так і послідовні критики. Узгодити позиції і прийняти виважені рішення в інтересах усіх країн були покликані міжнародні конференції, що відбулися в першій половині 1920-х років

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

 1. Які головні рішення прийняла Вашингтонська конференція?
 2. Використовуючи історичну карту, покажіть розмежування сфер впливу в Тихому океані й на Далекому Сході за наслідками підписаних у Вашингтоні договорів.
 3. Чи можна стверджувати. Що Версальсько-Вашингтонська система не перетворилась на підґрунтя міцного миру і заклала передумови до нової світової війни?

Виконання тестових завдань

1. Вашингтонська конференція розпочала свою роботу:
а) 11 листопада 1918 р.;     б) 12 листопада 1921 р.;     в) 6 лютого 1922 р.;     г) 18 січня 1919 р.

2. До участі у засіданнях конференції не було допущено делегації:
а) Німеччини;      б) Китаю;     в) РРФСР;     г) Бельгії;     д) Далекосхідної республіки

3. Вкажіть, яку угоду не було підписано на Вашингтонській конференції:
а) Угоду дев’яти;     б) Угоду шести;     в) Угоду чотирьох;     г) Угоду п’яти

4. Доктрину «відкритих дверей» було проголошено відносно:
а) РРФСР;     б) Китаю;     в) Далекосхідної республіки;     г) США

5. Метою Вашингтонської конференції було:
а) обмеження воєнно-морських озброєнь та врегулювання відносин в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні;
б) переділ післявоєнного світу;
в) обговорення питання про створення Ліги Націй;
г) визначення суми репарацій.

6. Принцип суверенітету і територіальної цілісності Китаю визначався:
а) Угодою чотирьох;     б) Угодою п’яти;     в) Угодою дев’яти.

7. Ініціатором дипломатичної зустрічі у Вашингтоні виступили:
а) Велика Британія;     б) США;     в) Франція;     г) РРФСР

8. Про який регіон світу перш за все йшла мова на Вашингтонській конференції?
а) Азіатсько-Тихоокеанський;     б) Близькосхідний;     в) Європейський.

«Асоціювання»

Учні висловлюють слова або словосполучення, що асоціюються із запропонованою фразою: “Версальсько-Вашингтонська система”.

Орієнтовний приклад

Конспект уроку на тему: «Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. Спроби розв’язання протиріч в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні». Презентація

Заповніть пропуски

12 листопада 1921 – 6 лютого 1922 року – ___________________(Вашингтонська конференція)

______________ (13 грудня 1921 р.) – угода «чотирьох держав».

6 лютого 1922 р. – ______________________________ (угода «п’яти держав»)

______________ (6 лютого 1922 р.) – угода «дев’яти держав».

 

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Версальсько-Вашингтонська система зафіксувала нове співвідношення сил між державами у Європі, Африці, на Близькому та Далекому Сході. Було створено нову модель міжнародних відносин. Сильними аспектами Версальсько-Вашингтонської системи було те, що вона дала змогу зменшити повоєнну напруженість і закласти основу для відносно стабільних міждержавних відносин у 1920-х рр.

Водночас Версальсько-Вашингтонська система повоєнних відносин виявилася нестійкою та суперечливою, чим було закладено багато передумов, які призвели до розв’язування нової світової війни.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 • опрацювати конспект та §    ;
 • дати письмову відповідь на питання: «Чому Версальсько-Вашингтонська система приховувала в собі загрозу виникнення нової світової війни?»

Додаток 1

Конспект уроку на тему: «Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. Спроби розв’язання протиріч в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні». Презентація

Конспект уроку на тему: «Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. Спроби розв’язання протиріч в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні». Презентація

Завантажити презентацію до року

Конспект уроку на тему: «Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. Спроби розв’язання протиріч в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні». Презентація

Конспект уроку на тему: «Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. Спроби розв’язання протиріч в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні». Презентація

Конспект уроку на тему: «Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. Спроби розв’язання протиріч в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні». Презентація

 

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -