Контрольна  робота за темою «Звичайні дроби»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Кіщенко Світлана Василівна, вчитель математики Андріївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Волноваської районної ради Донецької областіКіщенко Світлана Василівна,
вчитель математики
Андріївської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №1
Волноваської районної ради Донецької області


  1. Яка частина прямокутника заштрихована?

Контрольна  робота за темою «Звичайні дроби»

А) 1/5;                           Б)  2/5;                          В) 3/8;                                     Г)2/6.

2. Укажіть дріб із чисельником   8 і знаменником 

                           45                                                                          54

А) 1/5;                           Б)  8/45;                          В) 7/54;                                     Г) 8/54.

3. Скільки серед дробів правильних?

1/6;  6/4;  3/7;  9/3;  8/4;  9/12.                                         1/7;  2/8;   8/5;  9/3;  12/5;  9/10.

А) 7;                              Б) 3;                                   В) 4;                                   Г) 5.

4. Укажіть натуральне число, яке дорівнює неправильному дробу:

                                 40/4                                                                                   15/3

А) 7;                              Б)10;                                   В) 4;                                   Г) 5.

5. Яке з  чисел дорівнює дробу:

                                 64/16                                                            75/5

А) 15;                              Б) 3;                                   В) 4;                                   Г) 5.

6. Укажіть вираз для знаходження :

   4/7 від р                                                                                                      5/7 від р

А) р:7 *4;                           Б) 7:р*4;                         В) р:7*5;                           Г) р:7:5 .

7. Накреслити на одиничному промені:

3/5;  1/5; 4/5;  7/5; 9/5; 11/5.                                           2/7; 5/7; 9/7; 10/7;  11/7; 13/7.

8. а) На складі було 100т цукру.  До                        а)  У магазині було 80 кг яблук. Першого дня

магазину відвезли 3/10 усього цукру.                         продали 5/10 усіх яблук. Скільки кілограмів

Скільки тонн цукру залишилося на складі?               яблук залишилося продати?

б) У сквері розквітло 30 каштанів, що                         б) У саду росте 84 яблуні, що становить

становить 1/15 усіх каштанів. Скільки                        1/4 усіх дерев саду, і вишні. Скільки

каштанів не розквітло?                                                  вишень   у саду?

9. Записати у вигляді мішаного числа:

56/3;  127/2;  98/12;  147/15.                                                         67/5;  89/7;    129/11;   204/15.

10. Марія прочитала 360 сторінок за                              Іван прочитав 480 сторінок за 4 дня.

4 дня. В перший день вона прочитала                            В перший день прочитав 1/4 книги,

1/3 книги, в другий день 1/4 прочитаного                      в другий день 1/3 прочитаного за перший

в перший день,  а третього дня 2/5 прочитаного           день, а третього дня 3/5 прочитаного за

за два дня  разом та ще 5 сторінок. Скільки                  два дня разом. Скільки сторінок прочитав

сторінок прочитала дівчина?                                           хлопчик?    

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович