Методи і форми роботи з розвитку творчих можливостей студентів на занятті з української літератури. Методична робота за творчістю Лесі Українки

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Караван М.О.,
викладач української мови та  літератури
Теребовлянського коледжу культури і мистецтв


У центрі уваги автора знаходяться особисті пропозиції і рекомендації, форми та методи, які застосовує викладач, що сприяють виробленню у студентів навичок для розвитку творчих можливостей особистості, створення умов для її пошукової, дослідницької діяльності, реалізації кожним власної системи естетичних позицій і принципів.

Розвиток освіти в умовах глобалізації, інтеграції на сьогоднішній день є актуальною дискусійною темою. Інтелект, знання, технології стають важливими активами нашого буття. Щоб відповідати новим вимогам суспільного життя, освіта повинна допомагати молоді розвинути свої здібності, закласти основи комплексного підходу до суворих реалій сьогодення. Воно висуває до освіти нові вимоги, зумовлює потребу в її оновленні, що вимагає розв'язання багатьох складних проблем:

- як перетворити гігантський масив знань і культурних цінностей в індивідуальне знаряддя кожної особистості;

 - як зробити матеріал предмету найбільш придатним для його засвоєння?

 - як змінити методи навчання, щоб учити не просто знанням, а умінню самостійно мислити на основі цих знань?

 Ці питання хвилюють і досвідчених викладачів, і молодих фахівців, які мають бажання використовувати новітні навчальні технології і форми навчання. У наш час йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір. Підготовка студентів до життя, праці і творчості закладається у ВНЗ I-II р.а. Для цього процес навчання повинен бути побудований так, щоб широко залучати студенів до самостійної творчої діяльності по засвоєнню нових знань і успішному застосуванню їх на практиці, щоб вони могли реалізуватися у житті і в професійній сфері. Саме тому головним завданням навчально-виховного процесу ВНЗ I-II р.а. є виховання самостійно мислячої особистості, здатної творчо засвоювати знання й використовувати їх на практиці, формування свідомості студентів та наукового мислення.

Творчість – природна потреба людини. Як же навчати літератури так, щоб зберегти в молоді творче начало і розвинути його? Зрозуміло, що значною мірою це залежить і від викладача, і від прагнень студента. Звичайно, не обійтися без утвердження нового стилю спілкування між викладачем і студентом, запровадження нових методик організації навчально-виховного процесу, інформаційних педагогічних технологій, які зміщують центр ваги у бік самоорганізації, самонавчання, самовизначення. Розвиток пізнавальної активності студентів є одним з найважливіших засобів розв’язання освітньовиховних завдань. Щоб викликати їхню зацікавленість, доцільно поєднувати на заняттях традиційні методи й прийоми з інноваційними, не подавати готові істини, а спонукати їх до активного мислення, розвивати вміння самостійно вирішувати проблеми. Активізації мислення та пізнавальної діяльності студентів, створенню інтелектуальної атмосфери, духу співтворчості на заняттях сприяють запитання проблемного характеру. Наприклад, при вивченні творчості Ліни Костенко, уроки філософського дослідження психології людських почуттів допомагають студентам шляхом філософського аналізу розкрити глибину і красу людських почуттів, перемогу добра над злом, сприяють духовному збагаченню, розкривають гармонію людської душі з природою. Через глибокий психологічний аналіз героїв, форму і зміст твору, авторську позицію вони підкреслюють причетність кожного з нас до народження краси та її руйнування.

Одним з таких є заняття за драмою-феєрією Лесі Українки “Лісова пісня”: “… Не зневажай душі своєї цвіту…”. У ньому органічно переплетені пісня, роздуми викладачів і студентів, робота з текстом, монолог і діалог, демонстрація, розгляд ілюстрацій, диспут.

Епіграф уроку: “Ні! Я жива! Я буду вічно жити!” (Леся Українка). Актуалізація опорних знань проводиться у вигляді перехресної бесіди. Викладачі ставлять запитання студентам протилежних груп. Перехресна бесіда: - Чому народ називає Лесю Українку донькою Прометея? - Яке життєве кредо поетеси? Яка поезія свідчить про це? ( вірш “Contra spem spero”) - Назвати мотиви творчості Лесі Українки. В яких віршах звучить тема єдності людини і природи? (любов до природи “Красо України, Подолля!”; тема людини і природи у вірші “Стояла я і слухала ве 11 Проблемні питання: - В чому полягає сенс життя людини? - Як навчитися жити в гармонії з природою? - Яка роль людини як захисника навколишнього довкілля? (на екрані словникова робота) План заняття. Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає! Леся Українка Вступне слово викладачів. Ніколи, юнаки та дівчата, не розкривайте перед дверима любові дорогу ненависті, бо якщо ваша душа її не прагне, то ненависть туди ніколи не ввійде. Історія створення драми-феєрії “Лісова пісня”. “Лісова пісня” народилася в Кутаїсі (1911, на Кавказі), де Леся Українка мешкала разом зі своїм чоловіком. Спогади про рідний край переносили її в ті далекі часи, коли вона, ще малою відвідувала з родиною волинські села Жабрицю, Колодязне, Чекну, Скулин, урочище Нечимне. Найчастіше згадувалося триденне гостювання у дядька Лева в Нечимному та його фантастичні оповідки “про всяку “силу” лісову, водяну, польову та про її звичаї та відносини між собою і людьми”. Усі ті розповіді повернулися до Лесі, немов бажаючи, щоб вона увіковічнила їх, дала їм безсмертя. У листі до матері від 2 січня 1912 року Леся Українка зазначала, що “Лісова пісня” з’явилася в результаті спогаду про дитинство, проведене на Волині: “Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними”. Отже, джерелом написання драми стала народна творчість, легенди, повір’я, пісні Волині. Назва і жанрова специфіка. - “Лісова пісня” оспівує глибоку ніжність почуттів, порив людини до духовно багатого життя. - За жанром – феєрія, бо французький термін фея, чарівниця. Ознаки драми: є конфлікт. Фрагмент фільму, інсценування драми. Бесіда (ідейно-тематичний зміст). 12 - Чому Леся Українка створила не поему, не пісню, а драму-феєрію? - Який сюжет твору? (відповідь біля дошки за ілюстраціями). - Які два світи у конфліктному протистоянні? (на екрані – образи драми). - Які проблеми піднімає поетеса у творі? (екран) - Які філософські роздуми Лесі Українки розкрито у творі? - Порівняльна характеристика Мавки і Лукаша(відповідь біля дошки). - Які епізоди п’єси свідчать про велич душі Мавки і зраду Лукаша? - Як природа виступає виразником людських почуттів? Образ дядька Лева (історія столітнього дуба). Фрагмент фільму. - В чому велич Мавки і трагедія Лукаша? (фрагмент фільму “Монолог Мавки”) Видача домашнього завдання студентів. Вивчити напам’ять останній монолог Мавки. Проблеми твору, тема, головна думка (екран, записи в конспект) Проблеми твору: - високі ідеали і дріб’язковість; - людина і природа; - добро і зло; - вірність і зрада; - поетичне покликання і сіра буденщина. Тема: змалювання поетичної краси природи, зображення одвічної боротьби людини за волю, красу життя, за здійснення мрій. Головна думка: уславлення щирих почуттів справжнього кохання, прагнення людини до духовно багатого життя в гармонії з природою і навколишнім середовищем, які вона має оберігати. Засудження зради, ненависті, сірої буденщини. Підведення підсумків узагальнення матеріалу Актуальність твору: навчіться любити, берегти; не руйнуйте, живіть в гармонії із собою та природою. Висновок: “Лісова пісня” – це гімн єднанню людини й природи, це драмапісня про велич духовного, про порив людини до щастя, про складні, болісні шляхи до нього, про невмирущість прекрасних людських почуттів, про причетність, відповідальність кожного з нас за збереження нашого спільного 13 дому, ймення якому, - Земля.

Література:

1. Житник Б.О. Актуалізація особистісно-орієнтованого навчання. – Х.: ТОРСІНГ, 2001, - 23с.

2. Нечволод Л.І. Нетрадиційні уроки. Українська література. 5-12 класи. – Х.: ТОРСІНГ, 2007. 256с.

3. Пастушенко Н. Нетрадиційне навчання і викладання української літератури // Дивослово. – 1998 – №2 – С.25 - 29 4. Фурсова Л. Інтегровані уроки літератури. –Тернопіль: Мандрівець, 2004, -80с.

4. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник. / О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: Освіта, 2005. – 204 с.

5. Скубашевська О. Необхідність і реалії інноваційного розвитку освіти / О. Скубашевська // Вища освіта України. – 2007. – №3. – С. 13-17.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -