Методична  розробка відкритого заняття на тему: «Міжнародна торгівля товарами. Моделювання зовнішньої торгівлі України» з навчальних дисциплін «Міжнародні економічні відносини»,«Дослідження операцій»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Струс Людмила Анатоліївна, викладач економічних дисциплін Вінницького коледжу Національного університету харчових технологійСтрус Людмила Анатоліївна,
викладач економічних дисциплін
Вінницького коледжу Національного
університету харчових технологій

 

 

 

 

 

 

 

Чеснік Наталія Миколаївна, викладач економічних дисциплін Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій

Чеснік Наталія Миколаївна,
викладач економічних дисциплін
Вінницького коледжу Національного
університету харчових технологій

 

 

 

 

 

 

План заняття

Дисципліна:  Міжнародні економічні відносини, Дослідження операцій
Група:  4ОВ                                                                                                                                  
Вид заняття:  лекція
Тема заняття: Міжнародна торгівля товарами,  Моделювання зовнішньої торгівлі України.
Мета:

Навчальна:  поглибити та закріпити  знання  щодо cутності, факторів та показників міжнародної торгівлі, навчитися критично їх оцінювати та інтерпретувати, з’ясувати  основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі,  визначити і проаналізувати місце і економічні інтереси України в сучасній міжнародній торгівлі, навчити використовувати методику побудови економіко-математичної  моделі зовнішньої торгівлі.

Виховна: виховувати відповідальність за результати роботи, увагу,  активну життєву позицію,  свідоме сприйняття інформації про  сучасний стан міжнародної торгівлі.

Розвиваюча: сприяти розвитку критичного  аналітичного  мислення студентів та  прагнень  до активного прояву знань,  розвивати професійні ключові компетентності, формувати оптимістичний погляд на перебіг економічних подій в Україні та світі.  

Методична спрямованість: Використання   технологій критичного мислення для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів  та формування ключових професійних компетентностей.                                            

Застосовані методи навчання: метод для критичного аналізу інформації Mind map, скрайбінг-фасілітація,  пояснювально-ілюстративний,  метод аналогій,  аналіз конкретних ситуацій, метод синтезу думок, самостійна дослідницька діяльність, випереджаючі  завдання, ситуаційний аналіз.

Методи контролю знань:  усне опитування в ході заняття.

Міждисциплінарні інтеграції: економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка,  економіка підприємства,  статистика, маркетинг,   іноземна мова за професійним спрямуванням, всесвітня історія, інформатика і комп’ютерна техніка, статистика, економічний аналіз.

Методичне та матеріальне забезпечення заняття:   

1.Конспект лекції. 

 2.Банк візуального супроводу:

-  слайдова презентація заняття у Power Point;

студентська презентація: «Історія виникнення МТВ »;

-  студентська презентація: «Рейтинг  економічної свободи»:

1) за розрахунками Wall Street Journal і Heritage Foundation,

2) щорічного звіту - 2017 « Інституту Фрайзера»,

-  студентська презентація: «ТОП - 10  найдорожчих брендів 2017р.»

3. Таблиці та рисунки, що використовуються на занятті:  

Таблиця 1.1.Групи країн відповідно до індексу відкритості ринку за методикою МТП, 2017 р.

Таблиця 2.1.Вихідні дані.

Таблиця 2.2.План перевезень (ум. од).

Таблиця 2.3. Матриця витрат (ум. грош. од.).

Таблиця 2.4. Найбільші ТНК світу.

Таблиця 2.5. Найбільші ТНК, що мають філії та спільні підприємства в Україні.

Таблиця 3.1. Основні показники зовнішньої торгівлі України.

Таблиця 3.2. Структура експорту України у 2016-2017рр.

Таблиця 3.3 Структура імпорту України у 2016-2017 рр.

Рис.1.1. Система показників зовнішньої торгівлі. 

Рис.1.2. Динаміка показників ступеня залучення України в міжнародний поділ праці, 2011–2017 рр.

Рис.2.1.Співвідношення  росту обсягу  світової  торгівлі  товарами до  світового росту реального ВВП   1981-2018 рр.

Рис. 2.2. Динаміка експорту та імпорту товарів по регіонах.

Рис. 2.3. Внесок в   обсяг міжнародної  торгівлі  по регіонах, 2011-2017 рр., щорічні зміни у %.

Рис. 3.1  Сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні у 2015-2017рр, млн.дол. США.

Рис. 3.2. Основні країни - партнери  України в експорті товарів у 2016-2017рр., % до загального обсягу.

Рис. 3.3. Основні країни - партнери  України в імпорті товарів у  2016-2017рр, % до загального обсягу.

4. Роздатковий матеріал:  

 1.Заготовки  Mind maps  для кожного студента.

 2. Таблиця 1. Основні показники зовнішньої торгівлі.

3. Умова та елементи розв’язку транспортної задачі.

4. Задача про моделювання міжнародної торгівлі США, Німеччини та України.

ХІД ЗАНЯТТЯ
завантажити

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -