Методична розробка уроку за професійним спрямуванням «Bakery products and Confectionery»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Гук О.В., викладач англійської мови Тернопільського вищого професійного училища  ресторанного сервісу і торгівлі Гук Ольга В'ячеславівна,
викладач англійської мови
Тернопільського вищого професійного училища
 ресторанного сервісу і торгівлі 

План – конспект уроку з англійської мови за професійним спрямуванням

Тема: Food and Drinks.
Підтема: Bakery products and Confectionery.
Мета: 
практична: повторити й активізувати лексику теми; ознайомити учнів з новими лексичними одиницями; формувати навички аудіювання; розвивати навички вивчаючого читання з повним розумінням прочитаного і з метою отримання корисної інформації; розвивати навички усного мовлення,  формувати навички письма.
розвиваюча: розвивати мислення, допитливість та мовну здогадку.
освітня: розширювати кругозір учнів у межах теми;
виховна: виховувати самостійність, ввічливе ставлення один до одного та зацікавленість у вивченні англійської мови.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Методи і прийоми, види діяльності: словесний, наочний, практичний методи; моделювання ситуації (рольова гра), інтерактивний та комунікативний підхід у викладанні навчального матеріалу.
Обладнання: комп’ютер, проектор, аудіо - та відеоматеріали, картки для роботи в парах, для самостійної роботи, мультимедійна презентація, наочність (зображення лексичних одиниць).


Procedure

Завантажити
 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ