Методичні рекомендації «Як провести майстер-клас»

Навчальний рівень: 

Методичні рекомендації «Як провести майстер-клас»Помірко Марія Йосифівна,
 вчитель математики

ОЗ «Судововишнянський ЗЗСО І-ІІ ступенів-ЗДО   ім.Т.Дмитрасевича»

 

 

У методичних рекомендаціях розкриваються питання планування і організації роботи майстер-класу як ефективної форми пропаганди, поширення і

впровадження перспективного педагогічного та виробничого досвіду.

 

Творче впровадження досвіду – це розвиток педагогічних ідей, а також формування власних педагогічних переконань”

В.О.Сухомлинський

Сучасний ринок праці вимагає уміння швидко орієнтуватись у потребах та вимогах модних сучасних тенденцій України. Це вимагає виховання перспективної, конкурентоспроможної, творчої молоді.

Однією із сходинок професійного росту є організація майстер-класів.

В сучасних умовах педагог-майстер - це педагог, що володіє дослідницькими навичками й уміннями, що знає особливості експериментальної роботи, що вміє аналізувати інноваційні педагогічні технології, прогнозувати підсумки своєї діяльності, розробляти

методичні рекомендації.

Педагогові-майстрові важливо вміти ефективно представляти свій досвід, транслювати його як можна більшій кількості колег, професійно, таким чином,

розвиваючись. Однієї з форм трансляції педагогічного досвіду і є майстер-клас.

Майстер-клас - це разова форма роботи, що поєднує невеликі групи педагогів і педагог-майстер представляє власну систему роботи.

Майстер-класи схожі на курси підвищення кваліфікації для тих, хто вже відбувся як фахівець, але хотів би довідатися більше. Майстер-клас для професіоналів - це можливість познайомитися з новою технологією, новими методиками й авторськими наробками. А це

означає крок вперед у своїй справі.

Майстер-клас - це семінар, під час якого провідний спеціаліст розповідає й, що ще більш важливо, показує, як застосовувати на практиці нову технологію або метод.

 Методика проведення майстер-класів не має якихось чітких й єдиних норм. Здебільшого вона ґрунтується як на інтуїції провідного спеціаліста, так і на сприйнятливості слухача. 

   Принцип майстер-класу:

«Я знаю, як це робити. Я навчу вас».

При плануванні роботи майстер-класу визначається єдина основна мета, досягненню якої підлягає все засідання.

Структура майстер-класу різної спрямованості будується за принципом, що відбиває логічність процесу пізнання: мотивація, засвоєння нових знань, рефлексія__

Перша - це теоретична частина заняття. На даному етапі представляється педагогічний досвід керівника майстра-класу по певному напрямку діяльності.

При обґрунтуванні цілей і при вивченні методів даної технології можливо: використання відеозапису занять,

демонстрація робіт учнів у вигляді мультимедійної презентації.

Особливість використання фото та відеоматеріалів полягає в можливості оглядового перегляду фрагментів занять по темі, що відображають систему роботи педагога. Володіння основами інформаційної й комунікаційної культури - неодмінна вимога до сучасного педагога.

Друга частина майстер-класу націлена на відпрацьовування отриманих знань у процесі придбання необхідних навичок. На цьому етапі в ролі учнів виступають учасники майстер - класу, а керівник у ролі педагога. На даному етапі важливе усвідомлення кожним педагогом ефективності досліджуваної педагогічної технології.

На третьому етапі - рефлексія. Педагоги об’єднуються в групи і розробляють заняття, план теми в рамках досліджуваного педагогічного досвіду. Результати роботи виносяться на обговорення. Дуже важливий той факт, що кожен учасник майстер-класу отримує конкретні рекомендації для практичної діяльності.

Мета проведення конкретного заняття визначається Майстром в залежності від того, що він буде показувати.

Це може бути:

показ програми діяльності, освітньої програми, програми самоосвіти тощо.;

показ окремих форм роботи, які використовує у своїй діяльності педагог;

показ окремих методів роботи;

показ інноваційних моментів діяльності.

При проведенні майстер-класу можуть бути використані наступні форми роботи:

  • лекція;
  • практичне заняття;
  • інтегроване (лекційно-практичне) заняття, тощо.

Результатом «майстер-класу» є модель, яку розробив «педагог-учень» під керівництвом «педагога-майстра» з метою застосування цієї моделі в практиці власної діяльності.

Основні переваги майстер-класу - це унікальне сполучення: короткої теоретичної частини, індивідуальної роботи, спрямованої на придбання й закріплення практичних знань і навичок.

Тематика майстер-класів.

Різні аспекти і прийоми використання технологій;

Авторські методи застосування технологій на практиці.

Завдання майстер-класу.

Методичні рекомендації "Як провести майстер-клас"

Як провести майстер-клас?

Алгоритм технології його проведення.

І. Презентація педагогічного досвіду вчителем-майстром:

стисло

характеризуються основні ідеї технології

описуються досягнення в роботі

доводиться результативність навчання дітей, що свідчить про ефективність технології

визначаються проблеми і перспективи в роботі вчителя- майстра

ІІ. Презентація системи навчальних занять:

описується система навчальних занять у режимі технології, що презентується

визначаються основні прийоми роботи, які майстер

демонструватиме

слухачам

ІІІ. Проведення імітаційної гри:

описується система навчальних занять у режимі технології, що презентується

визначаються основні прийоми роботи, які майстер

демонструватиме

слухачам

IV. Моделювання:

учителі-учні виконують самостійну роботу з конструювання власної моделі заняття в режимі технології вчителя-майстра

майстер виконує роль консультанта, організовує

самостійну роботу слухачів і керує нею

майстер спільно зі слухачами проводить обговорення авторських моделей навчального заняття

V. Рефлексія

проводиться дискусія за наслідками спільної

діяльності майстра і слухачів

Майстер-клас можна умовно розділити на три етапи: підготовчий, майстер-клас, рефлексіяй аналіз.

Кроки проведення майстер-класу.

Технологічні етапи

1. Презентація досвіду Майстра (коротко характеризуються основні ідеї технології, описуються досягнення в роботі)

2. Мотивація (індуктор) — прийом, що забезпечує «наведення на проблему»; згорнутий зміст теми, доводиться результативність діяльності, яка свідчить про ефективність

технології; визначаються проблеми та перспективи в роботі Майстра.

3. Соціалізація — «обнародування», описується система заходів у режимі технології, що

презентується; визначаються основні прийоми роботи, які Майстер буде демонструвати

слухачам, демонстрація прийомів ефективної роботи; подання всім учасникам майстерні

проміжного, а потім й остаточного результату роботи.

4. Моделювання (реконструкція) — слухачі виконують самостійну роботу в режимі

технології Майстра

5. Афішування — представлення виконаних робіт на загальне обговорення.

Рефлексія активізація самооцінки та самоаналізу з приводу діяльності на майстер-класі.

Особливості організації діяльності майстра.

1. Специфіка діяльності майстра не в поясненні матеріалу, а в пред'явленні завдань, що

орієнтують учнів на самостійну діяльність по набутті нових знань, створенню творчого

продукту.

2. Майстер не задає питань і сам не квапиться відповідати на них.

3. Підтримка й заохочення самостійності й ініціативності учня

4. Створення доброзичливої атмосфери, відсутність оцінок й оцінюючих суджень.

5. Співтворчість майстра й учня.

6. Організація діалогу, в якому кожен має право на власні судження.

7. Забезпечення співробітництва учнів у групі.

Критерії оцінювання майстер-класу

Бали

(макс 12)

1

знання нових ідей, теорій, проблем з теми

 

2

відповідність вибраної теми майстер-класу вимогам шкільної програми

 

3

відповідність форми майстер-класу змісту досвіду

 

4

методи майстер-класу їх відповідність меті, змісту, формі та засобам навчання

 

5

ступінь деталізації технології

 

6

чіткість: конкретність в постановці завдань

 

7

раціональність використання часу

 

8

оригінальність підходу до майстер-класу

 

9

доцільність та характер оснащення форми

 

10

можливість застосування

 

11

правильність мовлення

 

12

уміння володіти аудиторією (образність, емоційність, культура спілкування)

 

 

Критерії оцінювання

Висновки

• Отже, в технології проведення майстер-класу

головне - не повідомити і освоїти інформацію, а

передати способи діяльності, чи то прийом, метод, методика, чи технологія.

• Передати продуктивні способи роботи - одна з найважливіших завдань для Майстра.

• Позитивним результатом майстер-класу можна

вважати результат, що виражається в оволодінні

учасниками новими творчими способами

вирішення педагогічної проблеми, у формуванні

мотивації до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку.

Таким чином, підбиваючи підсумок всьому сказаному, можна визначити формулу майстер-класу:

УСПІШНА ТЕХНОЛОГІЯ + КОМПЕТЕНТНИЙ ФАХІВЕЦЬ + ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ КОЛЕГ = МАЙСТЕР КЛАС.

До формули майстер-класу я б додала + інтерактивність. Думаю, що майстер-клас і відрізняється від всіх інших форм передачі досвіду тим, що дає можливість відразу спробувати новий прийом (спосіб, засіб) і отримати відгук досвідченого майстра. А майстер відразу бачить, наскільки ефективно передається його досвід.

Вдалих вам майстер-класів і тільки позитивних відкликань про їх проведення.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Пахомова О.М. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду.// Методист. - 2005. - №2.
  2. Пахомова Є.М., Дуганова Л.П. Вчитель у професійному конкурсі: навчально- методичний посібник. - М.: АПКіППРО, 2006, - 168.
  3. Селевко Г.К. Альтернативні педагогічні технології. - М.: НДІ шкільних технологій, 2005. - 224с.

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -