Система уроків з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні української мови і літератури в загальноосвітній школі

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Дегтяр Ірина Іванівна, учитель  української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії,  старший вчитель Світлогірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Антона Петровича Біленка Кобеляцької   районної  ради  Полтавської областіДегтяр Ірина Іванівна,
учитель  української мови і літератури, 

спеціаліст вищої категорії,  старший вчитель
Світлогірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
імені Антона Петровича Біленка
Кобеляцької   районної  ради  Полтавської області

 

Постановка проблеми. Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність.

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє  певним  переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники.

У наш час спостерігається зростання  інтересу до процесу  творчості. Якщо в деяких психічних процесах людині допомагають складні механізми (комп’ютери, сканери, обчислювані машини), то творчість не може бути формалізована і обмежена певною програмою дій, не може бути механічною.

Мета  роботи - показати, що пріоритетним завданням навчально-виховного процесу є всебічний розвиток учнів, зокрема творчих здібностей особистості.

У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” Вважаю, що завдання  викладача – допомогти учню знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині  те творче  зернятко, яке є в кожному, бо закладане там природою.

Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих здібностей більшості  учнів  важливою є саме роль вчителя. Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості учня, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.    

Основна частина. Практично всі шкільні дисципліни мають необмежені можливості для формування творчої особистості. Але особлива роль відводиться літературі. Лише вдумливе прочитання твору може збудити емоції, які переростуть у почуття і зроблять людину людиною. Уміння сприймати написане "розумом і серцем" - запорука його виховного значення.

Шлях до істини в літературі - це пошук відповіді через деталь, через героя, через власну оцінку ситуацій. Тому пропоную дітям основні шляхи пошуку істини:

 • Милуйся   й   насолоджуйся   твором,   міркуй   і   збагачуйся   красою, мудрістю.
 • Дивуйся, запитуй, сперечайся, доводь, ділися враженнями.
 • Не забувай: література тісно пов'язана з музикою, живописом, кіно, скульптурою.
 • Аналізуючи вчинок героя, умій пояснити, чому він так вчинив.
 • Розглядай твір з позицій загальнолюдського, вічного.
 • Не забувай, що в художньому творі немає слів немотивованих.

"Треба вміти бачити зорі в калюжах", - так сказав О.Довженко. Справді, то велика майстерність, уміти розгледіти прекрасне там, де менше всього розраховуєш його побачити. І це, на жаль, дається не кожному, а тільки тим, в кого щире серце, світлі помисли, чиста душа. Тому на уроках розвиток мислення і мовлення учнів невіддільний від виховання в них людських цінностей. Так, при вивченні народних казок у 5 класі з метою поповнення словникового запасу (а робота з різного виду словниками є необхідною складовою розвитку творчих можливостей із зв'язного мовлення учнів), розширення кругозору, чіткішого уявлення про людину, її позитивні і негативні риси, проводжу словникову роботу для з'ясування змісту основних якостей людини: чесність, скупість, злість, зазнайство, скромність, людяність, ввічливість, егоїзм, доброзичливість, правдивість, героїзм, сміливість. Впевнена, що ці слова знайомі дітям. Та з уроку вони винесли тлумачення кожного слова. А ще після вивчення казки "Мудра дівчина" пропоную дітям придумати за сюжетом твору мудре запитання, якщо діти справді хочуть бути мудрими. А на наступному уроці всі разом шукаємо такі ж мудрі відповіді. З того часу і до одинадцятого класу проблемні питання ми називаємо мудрими.

Після розгляду казки І.Франка "Фарбований Лис" вперше пропоную дітям написати вірш. І нехай не всім вдається скласти "шедевр", та кожен відчуває муки творчості, складність і водночас красу творення. Найкраще це вдалося зробити Нелі Н.:

Жив на світі Лис Микита-
Хитрий брехунець.
Йшов до влади гордовито,
Стрімко, навпростець.
Рік морочив самозванець
Голови звірям,
Та не зміг цей голодранець
Голос помінять.
Зрадив сам себе Микита,
Мов мале дитя:
Розкотилося по лісу
Лисяче виття.
Хоч вдалось йому в оману
Завести весь люд,
Лиса звірі розірвали-
Цим звершили суд.

Народна мудрість говорить, що людина завжди повинна прагнути чогось кращого.   А  для   цього   вона  повинна  перебувати   в   стані   пошуку,   бути допитливою, щоб побачити проблеми, які потребують вирішення. Тому на уроках намагаюся будувати питання саме з цією метою:

 1. Уявіть, що ви можете поспілкуватися з героями твору. Що б ви у них запитали?
 2. Чи впливають на ваше ставлення до героїв їхні вчинки?
 3. Якби ви зустрілися з героями твору, то як би ви поводилися з ними?
 4. Чи висловили б при зустрічі своє ставлення до героя?  А може   взагалі нічого не сказали б? Чому?

Ці питання у видозміненій формі та в ускладненому варіанті пропоную учням в будь-якому класі. Притому, працюємо над вирішенням таких проблем колективно, щоб не "поранити" душі дітей з середнім і низьким рівнем розвитку здібностей, які дуже часто соромляться висловлювати свої думки, особливо коли це стосується завдань незвичайного характеру. На мою думку, завдання такого типу допомагають виховувати в учнів наполегливість, формувати здібності самостійно, незалежно висловлювати свої погляди на питання і доводити свою думку до кінця. Переконана, що активізації мислення і самостійності у викладі думок сприяє і подача двох різних точок зору критиків на певний твір письменника, різні назви творів і т.п. Наприклад:

 1. Два погляди (М.Коцюбинського і В.Щурата) на збірку І.Франка "Зів'яле листя".
 2. Критика   про   значення   образів   Золотницького   і   Соні   у   п'єсі І.Карпенка-Карого "Хазяїн" і т.п.

Добре, коли людина вміє спілкуватися, красиво говорити, доводити свою думку, знаходити спільну мову з іншими людьми у будь-якій ситуації. Та цінним є ще й уміння логічно, точно, виразно і доступно викладати свої думки на папері. Оскільки на уроках розвитку зв'язного мовлення все заплановано відповідно до програми, то часто для домашнього завдання пропоную учням написати поширену письмову відповідь на запитання типу:

 1. Чим   симпатична   мені   Мирослава?   (За   повістю   І.Франка   "Захар Беркут").
 2. Чіпка борець чи злочинець? (За романом П. Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?")
 3. Життя Павла Грабовського - подвиг.

Ці невеликі письмові відповіді є свідченням і самостійності мислення, і допитливості, і пошуку, і послідовності. Та до того ж ця робота дає можливість в котрий раз перевірити знання орфографічних, мовленнєвих, граматичних, пунктуаційних норм української мови.  

Великою результативністю в старших класах з погляду активності учнів користуються уроки-конференції, уроки-диспути, уроки-семінари. Так, під час вивчення лірики І. Франка в 10 класі, я обрала форму уроку - конференцію, назвавши його "Збірка "Зів'яле листя" І.Франка - явище світової інтимної лірики". Була проведена велика попередня робота. Учні працювали в парах, готуючи матеріал по творчості Петрарки, Шекспіра, Данте, порівнювали їхні твори з тематикою, образами творів І.Франка. Без сумніву, урок був живий, насичений емоційно і змістовно.

А взагалі намагаюся зацікавлювати й захоплювати школярів, щоб кожна зустріч з мистецтвом слова збагачувала юнь новими знаннями, емоціями, розвиваю їхню допитливість, здібності, жагу самостійно здобувати знання. Не даремно великий педагог В.Сухомлинський писав: "Підготовленим до життя, до праці треба вважати нині того, хто має не тільки добрі знання, а й здатність постійно збагачувати їх, розширювати свій кругозір - вчитися самостійно  читати. "        

Висновки.

Взагалі, в питанні розвитку творчих здібностей дітей перед учителем розкривається величезне поле для його творчої діяльності. І я весь час перебуваю в стані пошуку доцільніших, ефективніших методів, форм розвитку творчих можливостей із зв'язного мовлення учнів. Та уже зараз я бачу помітні зрушення на краще , їхній духовний і творчий ріст. Діти, з якими я починала працювати в 5 класі, сьогодні уже 10-класники. Ті ж самі очі, тільки побільшало світла в них, побільшало запалу молодої людини, щирості. Але залишилися вони дітьми творчими і мислячими. Ось уривки з їхніх робіт:

"Як інколи важко розрізнити, де добро, а де зло. Може, це тому, що по життю вони крокують разом, і кривда, обман має властивість маскуватися. Ось тоді людина помиляється і змушена навпомацки блукати в пошуках правди. Страшно стає від розуміння того, що зло всесильне, що воно може підкорити собі навіть сильних, сміливих, гордих людей..."

                                                                                 Альона О.

"Яке цікаве людське життя. В дитинстві воно здавалося мені яскравим, безтурботним. І тільки зараз, на порозі самостійності, починаю розуміти, що життя - не іграшка, і дається воно людині лише раз. Тільки тепер починаю розпізнавати серед світлих яскравих кольорів темні тони фарб. Як хочеться, щоб ці сірі кольори не ставали чорними..."

                                                                                 Юра М.

Хтось із філософів сказав: "Я мислю, а значить я існую". Діти, з якими я працюю, не просто мислять, а мислять творчо. А, значить, в житті є десь вільна пристань, яка чекає саме на них...

Література

1.  Бондарева К. I., Козлова О. Г. Педагогічний аналіз інноваційної діяльності вчителя: Науково-методичний посібник. — Суми, 2001.

2.  Буркова Л. Технології в освіті // Рідна школа. — 2001. — № 2.

3. Житник Б.О. Методичний порадник: форми і методи навчання. – Харків: Вид. група «Основа», 2005.

4. Інтелектуальні ігри на уроках української мови та літератури / Упорядник К.Ю.Голобородько. – Х.: Вид. група «Основа», 2006.

5.  Підласий І. П., Підласий А. І. Педагогічні інновації // Рідна школа. — 1998. — № 12.

6. Передрій Г. Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови. – Дивослово, № 1, 2005.

7. Радзіх С. Інтеграція інтерактивних технологій на уроках української словесності. – Тернопіль: підручники і посібники, 2007.

 ДОДАТКИ

 Структурно-логічні схеми до  уроків

                          Система уроків з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні української мови і літератури в загальноосвітній школі

 

«Збірка І.Я. Франка "Зів'яле листя" - явище світової  інтимної лірики.»

Система уроків з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні української мови і літератури в загальноосвітній школі

Система уроків з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні української мови і літератури в загальноосвітній школі

Система уроків з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні української мови і літератури в загальноосвітній школі

Система уроків з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні української мови і літератури в загальноосвітній школі

Система уроків з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні української мови і літератури в загальноосвітній школі

Система уроків з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні української мови і літератури в загальноосвітній школі

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -