Цикл самостійних робіт до теми «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії в другій половині 19 століття»

Навчальний рівень: 

Ївженко Вікторія Олександрівна, вчитель історії та правознавства Кропивнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської областіЇвженко Вікторія Олександрівна,
вчитель історії та правознавства
Кропивнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
​​​​​​​Золотоніської районної ради Черкаської області

Цикл самостійних робіт до теми 5. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії в другій половині 19 століття (За підручником «Власов В. С. Історія України підручник для 9 класу загальноосвітніх навальних закладів / В. С. Власов. – Київ : Літера ЛТД, 2017. – 304 с.»)

Самостійні роботи призначені для перевірки домашнього завдання учнів 9 класу на уроках історії України при вивченні теми 5. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії в другій половині 19 століття.

Робота призначена для вчителів історії та учнів 9 класу, її можна використати при підготовці вчителями до уроків, написанні плану-конспекту, для перевірки домашнього завдання, на етапі актуалізації чи закріплення матеріалу учнями.

§ 21. Соціально-економічний розвиток

 1. Селяни Галичини були звільнені від панщини в _______році.    (15 травня 1848 року, указ від 22.04.1848р)
 2. Право на користування лісами і пасовиськами мало назву … .   (сервітути)
 3. Кооперація – це … .         (добровільне об’єднання людей для спільної господарської діяльності)
 4. В якому місті було створено перший споживчий кооператив «Народна торгівля»?   (Львів)
 5. Назвіть ім'я засновника першого споживчого кооперативу у західноукраїнських землях.  (Василь Нагірний)
 6. В якому році була збудована перша залізниця на західноукраїнських землях, які міста вона сполучала?     (1861 р, Львів – Перемишль)
 7. Назвіть країну, в яку емігрувала найбільша кількість осіб Сх. Галичини, Пн. Буковини та Закарпаття на межі ХІХ-ХХ століття.           (США)
 8. Назвіть причини трудової еміграції українців в кінці ХІХ століття.    (безземелля, малоземелля, безробіття, обтяжливі податки і хронічні злидні, соціальна незахищеність, важкі умови життя, пошук кращої долі та ін.)
 9. Перший український кредитний кооператив, який називався _____________ було створено в місті ____________  в _______ році.   («Віра», Перемишлі, 1894 році)
 10. Масова трудова еміграція до США та Канади розпочалась в _________ році.    (1891 році)
 11. Назвіть центри нафтодобувної промисловості на західноукраїнських землях другої половини ХІХ століття.   (Борислав, Дрогобич)
 12. Назвіть країни, в які емігрували з метою працевлаштування значна кількість західноукраїнського населення.  (США, Канада, Бразилія, Аргентина,  різні європейські країни)

§ 22. Суспільно-політичне життя у 60-80-х рр. 19 ст.

 1. Суспільно-політична течія, яка об’єднувала греко-католицьке духівництво  інтелігенцію Галичини, Буковини та Закарпаття, яка прагнула до культурної єдності з Росією, сподіваючись на підтримку з боку російського уряду називалась … . (москвофіли)
 2. Суспільно-політична течія, представники якої розвивали традиції українського національного життя, своєю культурницько-освітньою діяльністю, обстоюючи самобутність українського народу,  мала назву …. .      (народовці)
 3. Літературне товариство імені Тараса Шевченка було створене в  ________ році.    (1873 р.)
 4. Яким чином народовці пропагували свої національні ідеї?     (через культурно-освітні установи і товариства)
 5. Де і коли виник перший в західноукраїнських землях український театр?   (1864 р., Львів)
 6. У  ______ році  _____________ заснували в місті ______________ культурно-освітнє товариство «__________».  (1868 р., народовці, Львів, «Просвіта»)
 7. Олександр Духнович та Адольф Добрянський були активними прихильниками течії  __________________.  (москвофілів)
 8. Газети «Діло», «Батьківщина», «Свобода», журнали «Зоря» та «Літературно-науковий вісник» видавали ….. .  (народовці)
 9. Назвіть назву товариства, яке було створене в Чернівцях в 1869 році і спочатку було підпорядковане москвофілам, проте згодом (в 1884 році) перейшло під вплив народовців. («Руська бесіда»)
 10.  Кого називають буковинським будителем, засновником нової української літератури на Буковині?   (Юрія Федьковича)
 11. Володимир Барвінський, Юліан Романчук, Юрій Федькович, Гнат Онишкевич, Олександр Барвінський були  активними учасниками течії ……. . (народовців)
 12. З ім’ям та головуванням якого діяча пов’язаний період найбільшого піднесення діяльності НТШ (Наукового товариства імені Тараса Шевченка)?             (Михайла Грушевського, 1897-1913рр.)

§ 23. Політизація українського національного руху в 90-ті рр. 19 ст.

 1. Організація, що об’єднує своїх членів навколо програми, гасла чи керівника; прагне досягти мети шляхом здобуття державної влади, участі в її здійсненні або безпосередньому впливу на рішення державної влади називається … . (політична партія).
 2. Перша в Україні легальна політична партія була створена в  жовтні 1890 року називалась … . (Русько-українська радикальна партія (РУРП))
 3. Автором публіцистичного твору «Україна ірредента» («Україна уярмлена»), який вийшов друком в 1895 році був … .   (Юліан Бачинський)
 4. Компромісна угода лідерів народовців з польськими політичними колами та австрійським урядом, спроба українсько-польського порозуміння 1890 року мала назву … . («нова ера»)
 5. Хто очолив нововідкриту кафедру історії України Львівського університету в 184 році?   (Михайло Грушевський)
 6. Українська національно-демократична партія (УНДП) була створена в ______ році. (1899)
 7. Лідер партії Микола Ганкевич заявляв, що «українські … прагнуть національної свободи свого народу, щоби возз’єднаний і вільний український народ став поряд з іншими націями як рівноправний». Про яку партію йдеться?     (УСДП – Українська соціал-демократична партія)
 8. Коли почали діяти Галицький та Буковинський сейми?  (1861 р.)
 9. Іван Франко, Михайло Павлик, Вячеслав Будзиновський, Северин Данилович, Євген Левицький, Роман Яросевич стояли у витоків створення ….. партії. (Русько-української радикальної партії)
 10. За двосторонньою угодою 1867 року австрійська монархія стала двоєдиною (дуалістичною) державою, яка отримала назву … . (Австро-Угорщина)
 11. Великий Каменяр, титан праці, велет духу, «насамперед русин, а потім радикал», перший голова РУРП та один з головних ідеологів цієї партії – це … . (Іван Франко)
 12. Коли було припинено дію польсько-української угоди під назвою «нова ера»?   (в 1894 р.)

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ