Англійська мова (8-й рік навчання) : підруч. для 8 класу загально освіт. навч. закл. / В. М. Буренко. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл.

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2016

Англійська мова (8-й рік навчання) : підруч. для 8 класу загально освіт. навч. закл. / В. М. Буренко. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл.Англійська мова (8-й рік навчання) : підруч. для 8 класу загально освіт. навч. закл. / В. М. Буренко. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл.

Підручник призначений для вивчення англійської мови як першої іноземної у 8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Підручник є складовою навчально-методичного комплекту разом із робочим зошитом, тестовим зошитом, методичним посібником для вчителя, аудіодиском. 
Для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають англійську мову як першу іноземну, та вчителів англійської мови.


Читати онлайн


Table of Contents

HEALTHY WAY OF LIFE
Dive 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dive 3–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dive 5–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dive 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Literature Club . . . . . . . . . . . . 34
Fact File . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

MASS MEDIA
Dive 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dive 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Dive 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Dive 11–12 . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Literature Club . . . . . . . . . . . . 62
Fact File . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

MUSIC
Dive 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Dive 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Dive 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Dive 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Literature Club . . . . . . . . . . . . 85
Fact File . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

EDUCATION IN UKRAINE AND ABROAD
Dive 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Dive 18–19 . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Dive 20–21 . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Dive 22–23 . . . . . . . . . . . . . . . 104
Dive 24–25 . . . . . . . . . . . . . . . 108
Literature Club . . . . . . . . . . . 123
Fact File . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

BOOKS
Dive 26–27 . . . . . . . . . . . . . . . 127
Dive 28–29 . . . . . . . . . . . . . . . 135
Dive 30–31 . . . . . . . . . . . . . . . 137
Dive 32–33 . . . . . . . . . . . . . . . 141
Literature Club . . . . . . . . . . . 149
Fact File . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

THE UK
Dive 34–35 . . . . . . . . . . . . . . . 155
Dive 36–37 . . . . . . . . . . . . . . . 162
Dive 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Literature Club . . . . . . . . . . . 175
Fact File . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

UKRAINE
Dive 39–40 . . . . . . . . . . . . . . . 179
Dive 41–42 . . . . . . . . . . . . . . . 183
Dive 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Literature Club . . . . . . . . . . . 196
Fact File . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Grammar . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Dictionary . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Texts for Listening . . . . . . . . . 235

Популярний ВНЗ