Історія України : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ Г.К. Швидько, П.О. Чорнобай. - Київ : Генеза, 2016. - 352 с. : іл., карти.

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2016

Історія України : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ Г.К. Швидько, П.О. Чорнобай. - Київ : Генеза, 2016. - 352 с. : іл., карти.Історія України : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ Г.К. Швидько, П.О. Чорнобай. - Київ : Генеза, 2016. - 352 с. : іл., карти.

Період історії України ХУІ-ХУІІІ ст., який вивчається у 8-му класі, надзвичайно цікавий розмаїттям подій, явищ, історичних осіб, радикальних суспільно-політичних і культурних змін. Водночас він є дуже складним для вивчення. Українські землі одночасно знаходилися в складі різних держав, що передбачає й особливості їхнього розвитку. Український народ не мав у цей період своєї державності, але вже визрівали умо¬ви для боротьби за її відродження. Це відбулося в середині XVII ст., коли внаслідок Національно-визвольної війни українського народу було створено козацьку державу.

Матеріал курсу охоплює три періоди історії України: литовсько-польський, козацький та частково імперський, а за внутрішньою ознакою суспільного розвитку - початковий етап її новітньої історії.

Читати онлайн


ЗМІСТ

Передмова...5
Вступ...7
РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI ст.

§1-2. Соціально-політичне становище українських земель у складі Польщі та Великого князівства Литовського в першій половині XVI ст...14
§ 3. Люблінська унія та її вплив на становище українських земель...26
§ 4. Запорозька Січ - козацька республіка...32
§ 5. Формування реєстрового козацтва та його роль у козацьких війнах кінця XVI ст...39
§ 6. Практичне заняття: Повсякденне життя різних станів суспільства у XVI ст...46
§ 7. Релігійно-суспільні рухи та виникнення православних братств в Україні...56
§ 8. Культурно-освітнє життя України в XVI ст...62
§ 9. Українське мистецтво XVI ст...72
Узагальнення до розділу «Українські землі в XVI ст.» ...79

РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVI - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.
§ 10. Берестейська церковна унія 1596 р...82
§11. Кримське ханство у XVI - першій половині XVII ст...87
§ 12. Козацтво в першій чверті XVII ст. Петро Сагайдачний ...96
§ 13. Практичне заняття: Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва...104
§ 14. Церковне життя в Україні в першій половині XVII ст. . . 112 § 15. Козацько-селянські повстання у 20-30-х роках XVII ст...118
§ 16. Українська культура в першій половині XVII ст. (Освіта, друкарство, література)...128
§ 17. Українське мистецтво першої половини XVII ст...134
Узагальнення до розділу «Українські землі наприкінці XVI - у першій половині XVII ст.»...141

РОЗДІЛ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст.
§ 18. Передумови, причини та початок Національно-визвольної війни середини XVII ст...144
§ 19. Утворення Української козацької держави...154
§ 20. Практичне заняття: Богдан Хмельницький - людина, полководець і державний діяч ...160
§ 21. Важкий шлях боротьби за українську державність (1650-1653 рр.)...168
§ 22. Українсько-московський договір 1654 р. та воєнно-політичні події середини XVII ст...175
Узагальнення до розділу «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»...184

РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х років XVII - НА ПОЧАТКУ XVIII ст.
§23-24. Україна на перетині політичних інтересів гетьманів і держав...188
§ 25. Правобережна Україна в період від Андрусівського перемир'я до «Вічного миру» ...198
§ 26. Правобережна Гетьманщина у другій половині XVII ст. Відродження козацтва ...208
§27. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст...215
§28. Практичне заняття: «Руїна»: причини і наслідки . . . .225 
§ 29. Українська козацька держава за гетьмана Івана Мазепи...233
§ 30. Пилип Орлик і його Конституція 1710 р...248
§31. Духовне життя України у другій половині XVII ст...254
Узагальнення до розділу «Українські землі наприкінці 50-х років XVII- на початку XVIII ст.»...263

РОЗДІЛ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20—90-х роках XVIII ст. 
§ 32. Спроби царизму ліквідувати українську державність...266
§ 33. Ліквідація гетьманства та особливого устрою Гетьманщини і Слобожанщини ...276
§34-35. Запорожжя періоду Нової Січі. Кримське ханство і Південна Україна у другій половині XVIII ст...284
§36. Гайдамацький та опришківський рух на Правобережній і Західній Україні...298
§37. Три поділи Речі Посполитої. Зміни на Правобережній Україні в складі Російської імперії...305
§ 38. Західноукраїнські землі під владою австрійських Габсбургів...312
§ 39. Культура України XVIII ст...318
§ 40. Українське мистецтво XVIII ст...326
§41. Практичне заняття: Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела...333
Узагальнення до розділу «Українські землі в 20-90-х роках XVIII ст.»...340
Узагальнювальний урок. Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину ...342
Синхроністична таблиця ...349
Історико-географічні назви українських земель  ХVІ-ХVІІІ ст...352
 

Популярний ВНЗ