Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко, Тамара Борисюк, Ольга Почтаренко. — К. : Грамота, 2016. — 176 с. : іл.

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2016

Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко, Тамара Борисюк, Ольга Почтаренко. — К. : Грамота, 2016. — 176 с. : іл.Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко, Тамара Борисюк, Ольга Почтаренко. — К. : Грамота, 2016. — 176 с. : іл.

Основу цього підручника становить матеріал із синтаксису словосполучення й простого речення, а також із розвитку мовлення (згідно з вимогами чинної програми для восьмикласників). У цій навчальній книжці більш спрощено подано теоретичні відомості, а дидактичний матеріал, за яким учні мають засвоювати мовні знання, уміння й навички, дібрано за тематичним принципом: людина, вдача й поведінка людини, страви, одяг, сучасна музика, мистецтво, вишиваний рушник, Україна, замки України, мультфільми, подорожі та ін. 

Рубрики «Культура слова», «До речі...», «Зауважте!», «YouTube» містять цікавий і важливий матеріал із мовних тонкощів,
подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо. У підручник інтегровано матеріали мережі Інтернет з експрес-уроками, які сприятимуть розвитку мовної компетентності учнів.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Читати онлайн


Зміст

Від авторів …..3
Повторення та узагальнення вивченого

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу …4
§ 2. Лексикологія …6
§ 3. Фразеологія …10
§ 4. Основні правила правопису …14
§ 5. Розвиток мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю …18
Синтаксис і пунктуація
§ 6. Словосполучення …20
§ 7. Види словосполучень …24
§ 8. Речення …28
§ 9. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол …32
§ 10. Двоскладне речення. Підмет …34
§ 11. Присудок …38
§ 12. Означення …42
§ 13. Розвиток мовлення. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням) … 46
§ 14. Прикладка як різновид означення …48
§ 15. Додаток …52
§ 16. Обставина …56
§ 17. Розвиток мовлення. Опис місцевості. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі …60
§ 18. Односкладні речення. Означено-особові речення …62
§ 19. Неозначено-особові речення … 66
§ 20. Узагальнено-особові речення …70
§ 21. Розвиток мовлення. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі …74
§ 22. Безособові речення …76
§ 23. Називні речення …80
§ 24. Повні й неповні речення …84
§ 25. Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі …88
§ 26. Однорідні члени речення …90
§ 27. Однорідні й неоднорідні означення …94
§ 28. Розвиток мовлення. Опис пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі …98
§ 29. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами …100
§ 30. Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки в реченнях із звертанням …104
§ 31. Розвиток мовлення. Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі …108
§ 32. Вставні слова (словосполучення, речення) …110
§ 33. Розділові знаки при вставних словах (словосполучення, речення) …114
§ 34. Розвиток мовлення. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі …118
§ 35. Поняття про відокремлення. Розділові знаки при відокремлених членах речення …120
§ 36. Відокремлення узгоджених означень …124
§ 37. Відокремлення неузгоджених означень…128
§ 38. Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі…132
§ 39. Відокремлення прикладок …134
§ 40. Відокремлення прикладок (поглиблення знань)…138
§ 41. Розвиток мовлення. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням …142
§ 42. Відокремлення обставин …144
§ 43. Відокремлення обставин (поглиблення знань) …148
§ 44. Розвиток мовлення. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту. Темат ичні виписки …152
§ 45. Відокремлення додатків …154
§ 46. Уточнювальні члени речення …158
§ 47. Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі …162
§ 48. Розбір ускладненого речення …164
§ 49. Синтаксис простого речення (повторення) …168
§ 50. Розвиток мовлення. Діалог дискусійного характеру, пов’язаний із життєвим досвідом …172

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович