Геометрія 8 клас

 1. Календарно-тематичне планування з геометрії
 2. Конспект уроку на тему "Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів з теми "Чотирикутники"
 3. Конспект уроку на тему "Розв’зування задач практичного змісту"
 4. Конспект уроку на тему "Поняття площі. Основні властивості площ. Площа прямокутника"
 5. Конспект уроку на тему "Поняття площі фігури. Основні властивості. Площа прямокутника"
 6. Конспект уроку на тему "Площа паралелограма"
 7. Конспект уроку на тему "Площа трикутника"
 8. Конспект уроку на тему "Розв'язування задач з теми "Площі многокутників"
 9. Конспект уроку на тему "Площа трапеції"
 10. Конспект уроку на тему "Розв'язування прикладних задач з теми "Площі многокутників"
 11. Конспект уроку на тему "Розв'язування задач з теми "Площі многокутників"
 12. Конспект уроку на тему "Теорема Піфагора"
 13. Конспект уроку на тему "Теорема, обернена до теореми Піфагора"
 14. Конспект уроку на тему "Перпендикуляр та похила, їх властивості"
 15. Конспект уроку на тему "Перпендикуляр та похила, їх властивості. Розв'язування задач"
 16. Конспект уроку на тему "Узагальнення та систематизація знань з теми "Теорема Піфагора"
 17. Конспект уроку на тему "Контрольна робота з теми "Теорема Піфагора"
 18. Конспект уроку на тему "Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника"
 19. Конспект уроку на тему "Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику"
 20. Конспект уроку на тему "Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику. Розв'язування задач"
 21. Конспект уроку на тему "Значення синуса, косинуса, тангенса деяких кутів"
 22. Конспект уроку на тему "Розв'язування прямокутних трикутників"
 23. Конспект уроку на тему "Розв'язування прямокутних трикутників. Розв'язування прикладних задач. Самостійна робота"
 24. Конспект уроку на тему "Розв'язування прямокутних трикутників. Підсумковий урок"
 25. Конспект уроку на тему "Контрольна робота з теми "Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику"

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -