Конспект уроку на тему: «Дієприслівниковий зворот, коми при дієприслівниковому звороті»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Мета:

 • навчити учнів визначати дієприслівникові звороти в мовленні (усному та писемному);
 • формувати вміння відрізняти одиничні дієприслівники від дієприслівникових зворотів, формувати вміння правильно розставляти розділові знаки при них;
 • розвивати творчі вміння використання зворотів у висловлюваннях;
 • за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до мови, рідного краю;
 • завдяки спільній праці в групах розвивати креативність мислення, відповідальність за результат, старанність;
 • виховувати почуття колективізму.

Тип уроку: комбінований.

Вид уроку: урок-змагання (клас необхідно поділити на групи по 4-6 учнів до початку уроку).

Обладнання: підручник «Рідна мова», 7 клас (автори — Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б.), мультимедійна презентація, набір роздавальних карток для кожної групи, ілюстрації малюнків до творів, вивчених учнями на уроках української літератури в 5-7 класах.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, фразеологія, синтаксис, культура мовлення.

Міжпредметні зв'язки: література, образотворче мистецтво.

Рекомендації:

 • завдання необхідно оформити у вигляді слайдів презентації.
 • За кожну правильну відповідь член команди отримує 1 бал, у кінці уроку на підставі цього виставляються оцінки.
 • За загальною кількістю балів команди визначається команда-переможець.
 • У разі неправильної відповіді однієї команди хід переходить до іншої.
 • Завдання виконують максимально швидко.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

• Дати визначення дієприслівника.

• Ознаки яких частин мови має дієприслівник?

• Виконання завдань на картці № 1 (слайд 1).

Прочитати прислів'я і приказки. Визначити, які з виділених слів означають основну дію, а які — додаткову.

Хто слухає, а хто окунів ловить слухаючи.

Шкода перемішувати тісто, виймаючи його з печі.

1. Осн. д. — слухає, ловить; дод. д. — слухаючи.

2. Осн. д. — перемішувати; дод. д. — виймаючи.

• Ознаки яких частин мови має дієприслівник?

• Усно утворити дієприслівники від дієслів (слайд 2):

написати, говорити, читати, витерпіти, мандрувати, ловити, дивитися, вмитися.

(Написавши, говорячи, читаючи, витерпівши, мандруючи, ловлячи, дивлячись, вмившись)

• Які морфологічні ознаки дієслова має дієприслівник?

• Які морфологічні ознаки прислівника має дієприслівник?

• Як визначити за питаннями «Що роблячи?», «Що зробивши?» вид та час дієприслівників?

• Розподіліть, враховуючи вид, запропоновані дієприслівники у дві колонки. Визначте в дієприслівниках суфікси (слайд 3).

Прилетівши, знайшовши, борючись, говорячи, принісши, отямившись, лежачи, затискуючи, купуючи, нехтуючи, змусивши, відстоюючи, прикрасивши.

(Недоконаний вид: борючись, говорячи, лежачи, затискуючи,

купуючи, нехтуючи, відстоюючи; доконаний вид: прилетівши, знайшовши, принісши, отямившись, змусивши, прикрасивши)

Завдання «Уважний слухач»

Виписати з тексту (на слух) дієприслівники. Визначити час та вид дієприслівників.

«Ще зеленим юнаком він потайки взяв батьків лук і пішов полювати на Бобровицькі драговини. Провалившись у підступній трясовині по шию, не маючи кого навіть гукнути па допомогу, він дивом вибрався із води, скинувши з себе кований ловецький черес і важкі, набряклі водою чоботи. Разом із чересом у бездонну прірву болота пішов і той нишком узятий батьків лук. Якось уранці цар звелів бити канчуками рабів і молодих дружинників, намагаючись розшукати слід свого улюбленого лука. А старший царевич, злякавшись батькового гніву, сидів осторонь і мовчав. Тоді він малодушно змовчав, але потім, згадуючи той лук, щоразу відчував пекучий сором» (І. Білик).

(Провалившись — док. вид, мин. час; не маючи — недок. вид, теп. час; скинувши — док. вид, мин. час; намагаючись недок. вид, теп. час; злякавшись — док. вид, мин. час; згадуючи — недок. вид, теп. час).

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прочитати речення, визначити дієприслівники. Які з них мають залежні слова? Які не мають?(Слайд 4)

• Жита зашамотіли, підіймаючи догори свої похилені колоски (П. Мирний).

• Додому плачучи прийшла і спати плачучи лягла (Т. Шевченко).

• Не спитавши броду, не лізь у воду (Нар. тв.).

• Згубивши, не плач, а знайшовши, не радій (Нар. тв.).

(1 — підіймаючи, залежні слова — догори свої похилені колоски;

2 — плачучи, плачучи, залежних слів немає;

3 — не спитавши, залежне слово — броду;

4 — згубивши, знайшовши, залежних слів немає).

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання «Розв'яжи проблему»

• Пригадайте визначення дієприкметникового звороту. На його основі дайте визначення дієприслівникового звороту з опорою на попереднє завдання.

• Якщо одиничний дієприслівник постає обставиною, то яким членом речення буде виступати весь зворот?

• Назвіть питання, на які відповідає обставина.

• Визначте, від якого члена речення ми ставимо питання до дієприслівникового звороту.

Завдання «Лінгвістичний пошук»

Підкресліть дієприслівникові звороти в реченнях, поставивши до них питання

Завдання на дошці або інтерактивній дошці. (Слайд 5)

1. Переночувавши в полі, Хмельницький удосвіта рушив назустріч ворогам.

2. Степом широким, припавши до гриви, козак нісся на стрімкому коні (поясніть значення слова, доберіть синоніми).

3. Дуже втомившись за день, вершники б'ють шаблюками навмання.

4. Добре попрацювавши, краще відпочиватимеш.

(1 — рушив (коли?) переночувавши в полі;

2 — нісся (як? яким чином?) припавши до гриви;

3 — б'ють навмання (чому? з якої причини?) дуже втомившись за день;

4 — краще відпочиватимеш (коли? за якої умови?)

добре попрацювавши).

Завдання «Дослідник»

• Чи завжди відокремлюють одиничний дієприслівник?

• Проаналізуйте розділові знаки при дієприслівникових зворотах в опрацьованих реченнях.

Зробіть висновки щодо правил вживання розділових знаків при дієприслівникових зворотах.

(Дієприслівниковий зворот відокремлюють завжди незалежно від його місця в реченні, крім випадків із фразеологізмами, які розглядатимуть пізніше.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання «Лінгвістичний практикум»

Вкажіть речення з дієприслівниковим зворотом.

Дієприслівникові звороти випишіть (слайд 6).

1. Там синіє Дніпр широкий з жовтими пісками, високими берегами, з темними лісами.

2. Заспівали тяжкі краплини, спадаючи з листя на землю, зашуміла трава від вітру, ворушачись і підстрибуючи вгору.

3. Де-не-де ще тремтів на гілці одинокий, скручений листок, схожий на зморшкувате вушко.

4. Переможним маршем пливе наш державний гордий корабель, шторми поборовши, не злякавшись скель.

5. Весняний вітер нетерпляче зітхає, оббігаючи узлісся та розвіваючи гілля плакучій березі (Леся Українка).

(Реч. 2 — спадаючи з листя на землю; ворушачись і підстрибуючи вгору;

реч. 4 — шторми поборовши; не злякавшись скель;

реч. 5 — оббігаючи узлісся; розвіваючи гілля плакучій березі).

Прочитати речення, визначити дієприслівникові звороти, розставити розділові знаки, ставлячи питання (слайд 7).

1. Лінь лежачи на печі мерзне (Нар. тв.).

2. Завзятий відпочиває обтираючи піт (Нар. тв.).

3. Не спечеш калачі сидячи на печі (Нар. тв.).

4. Зробивши діло гуляй сміло (Нар. тв.).

5. Втративши голову за волоссям не плачуть (Нар. тв.).

(1 —лежачи на печі;

2 — обтираючи піт;

3 — сидячи на печі;

4 — зробивши діло;

5 — втративши голову).

Записати речення під диктовку (по 1 учаснику від команди одночасно на дошці.). Розставити розділові знаки, визначаючи дієприслівникові звороти.

Звороти підкреслити як член речення.

1) Сонце, стуливши вії, тихо спускалось на землю.

2) Стояла ніч, розкинувши над світом шатро небес.

3) Засоромившись ранку, ясний місяць зблід.

Виписати з речення на слух дієприслівникові звороти (всі працюють одночасно). Пригадати назву твору та автора.

1) Солдат, ступивши кілька кроків, вернувся назад і прихопив карабін.

2) Заспокоївшись остаточно, чех протер пальцями скельця окулярів.

3) Чех повернувся вже без карабіна, тримаючи в руках пакунок.

(1 — ступивши кілька кроків;

2 — заспокоївшись остаточно;

3 — тримаючи в руках пакунок. Речення з повісті Гр. Тютюнника «Климко».)

Конкурс «Хто швидше?»

Записати речення, розставити розділові знаки, визначаючи дієприслівникові звороти (слайд 8).

Внизу ліниво хлюпотів Дніпро. Вигріваючись на сонці привільно й владно розтягнувся він широкою долиною викручуючись між горами вилискуючи піщаними лисинами мілин і зникаючи з зору танув у блакитній імлі десь аж на обрії.

Скласти речення. Дієприслівникові звороти підкреслити (слайд 9).

Квіти, стуливши, заснули, барвисті, міцним, сном, пелюстки.

Клекотіли, плаваючи, орли, глибокими, понад, велично, міжгір'ями.

(Правильний варіант: Квіти, стуливши барвисті пелюстки, заснули міцним сном. Клекотіли, велично плаваючи понад глибокими міжгір'ями, орли.)

Змініть місце зворотів у реченнях, поясніть розділові знаки.

Завдання «Народознавець»

Короткий теоретичний попереджальний коментар:

Дієприслівниковий зворот, виражений фразеологізмом, комами не відокремлюється, якщо він за значенням наближений до прислівника.

Наприклад: Сашко біг не чуючи ніг (тобто дуже швидко).

Пояснити значення фразеологічних зворотів.

Скласти з ними речення, звернувши увагу та те, що коми в них не ставлять, тому що ці дієприслівники набули значення прислівників.

1. Говорити не переводячи подиху.

2. Працювати не покладаючи рук.

Конкурс «Синтаксичний практикум»

Відредагувати речення. Правильно розставити розділові знаки (слайд 10).

1. Виконуючи домашнє завдання, нас змусили користуватися додатковою літературою.

2. Не вивчивши правил вживання дієприслівників у мові, йому доведеться попітніти над написанням твору.

3. Заходячи в кімнату, мама сіла читати книгу.

4. Під'їжджаючи до свого села, у мене злетіла бейсболка.

(1 — ми були змушені користуватися додатковою літературою;

2 — він, напевно, попітніє над написанням твору;

3 — зайшовши до кімнати;

4 — я відчув, що у мене злетіла бейсболка).

Зробити синтаксичний розбір речення (слайд 11).

Дослідивши зоряне небо, астрономи виявили десяту планету Сонячної системи.

(Розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, ускладнене відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом).

Конкурс «Сміливий експериментатор»

Перебудувати та записати речення, замінивши один із однорідних присудків дієприслівниковим зворотом (слайд 12).

1. Здавалось, сонце зупинилось посеред неба і далі не рухалося.

2. Микола взявся за іншу вудочку і став пильно дивитися на поплавок.

(Наприклад: Здавалось, сонце зупинилось посеред неба, далі не рухаючись. Микола, взявшись за іншу вудочку, став пильно дивитися на поплавок).

Скласти речення до малюнків, використавши дієприслівникові звороти. В 1-му реченні — на початку, у 2-му — в середині, у 3-му — в кінці.

1 — ілюстрація до казки «Хуха-моховинка».

2 — ілюстрація до оповідання «Олень».

3 — ілюстрація до вірша «Пісенька про космічного гостя» (або до інших малюнків, виконаних учнями для уроків літератури у 5-7 класах).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

• Що вивчили? У чому виникли труднощі?

• На що вдома потрібно звернути особливу увагу під час підготовки до уроку?

• Який момент уроку запам'ятався найбільше?

Визначення переможців. Капітан команди підсумовує загальну кількість балів, коментує участь кожного члена команди.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Вправа 297, вивчити правила (підручник для 7 класу «Рідна мова», автор О. П. Глазова).

2) Диференційоване: виписати 5-6 прислів'їв, у яких вжиті дієприслівникові звороти або по 2 речення в науковому, художньому та публіцистичному стилі, у яких вжиті дієприслівникові звороти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К. : Зодіак — ЕКО, 2007. — 288 с. : іл. ISBN 978 — 966 — 7090 — 49 — 4.

2. Авраменко О. М. Українська література : підруч. для 7 кл. — К. : Грамота, 2007. — 296 с: іл.. ISBN 978 — 966 — 349 — 071 — 7ББК83.34

3. Рідна моя Україна [Текст] / укл. І. І. Сметана; худож. А. Єрьоміна. — X. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2011. — 416 с. : іл.

4. Литвин І. В. Українська мова. Тести, вправи, творчі завдання : 5-11кл. : навч. посіб. — К. : А. С. К., 2005. — 272 с.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

5. traditions.org.ua

6. Prykazky.org.ua

 

Чайка В.М. Дієприслівниковий зворот, коми при дієприслівниковому звороті.7 клас.// Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – №1.С.16-19.

В.М.Чайка, учитель української мови та літератури СШ №105, м. Київ

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -